Doğal Afetler ve Çevre Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2528-9640 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Artvin Çoruh Üniversitesi |
DUYURU: Dergimiz 2015 yılındaki ilk sayısından itibaren ULAKBIM TR Dizin Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanına kabul edilmiştir.

Dergi Hakkında

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (DACD), Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOĞAM) tarafından yayınlanmaktadır. Dergide, doğal afetler ve çevre ile ilgili tüm konularda daha önce yayınlanmamış özgün araştırma makaleleri ve sınırlı sayıdaki derlemeler Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Bilimsel, hakemli ve açık erişimli bir dergi olan Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez online olarak yayınlanmaktadır. 


Amaç ve Kapsam

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (DACD)'nin temel amacı; doğal afetler ve çevre ile ilgili tüm konularda araştırmalar yapan bilim insanlarına çalışmalarını sunmak için nitelikli bir bilimsel yayın ortamı sunmak ve güncel bilimsel gelişmelerin bilim dünyası ile paylaşılmasına katkı sağlamaktır.


Derginin kapsamı; deprem, heyelan, kaya düşmesi, çığ, sel, taşkın, fırtına, erozyon, kuraklık, yangın, biyolojik afetler (salgın hastalıklar ve böcek istilası gibi), iklim değişikliği ve küresel ısınma, afet yönetimi, erken uyarı sistemleri, kirlilik (hava, su, toprak ve gürültü), su ve atıksu arıtımı, atık yönetimi (katı, tıbbi ve tehlikeli atık), havza ve su kalitesi yönetimi, çevresel etki değerlendirme, yenilenebilir enerji kaynakları, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve uzaktan algılama uygulamaları vb. konuları içermektedir.


Hakemlik Süreci

Dergi, çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra en az 2 hakemin inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kurallarına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmamaktadır.


Makale İşlem Ücreti

Dergiye gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.


Abstracting/Indexing

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi; ULAKBIM TR Dizin Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı, JournalSeek, Open Access Library (OALib), Open Academic Journals Index (OAJI), ResearchBib, RootIndexing, SciLit, Scientific Indexing Services, Science Library Index ve Scientific World Index tarafından taranmaktadır.

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi

e-ISSN 2528-9640 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Artvin Çoruh Üniversitesi |
Kapak Resmi

22.889

61.580
DUYURU: Dergimiz 2015 yılındaki ilk sayısından itibaren ULAKBIM TR Dizin Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanına kabul edilmiştir.

Dergi Hakkında

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (DACD), Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOĞAM) tarafından yayınlanmaktadır. Dergide, doğal afetler ve çevre ile ilgili tüm konularda daha önce yayınlanmamış özgün araştırma makaleleri ve sınırlı sayıdaki derlemeler Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Bilimsel, hakemli ve açık erişimli bir dergi olan Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez online olarak yayınlanmaktadır. 


Amaç ve Kapsam

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (DACD)'nin temel amacı; doğal afetler ve çevre ile ilgili tüm konularda araştırmalar yapan bilim insanlarına çalışmalarını sunmak için nitelikli bir bilimsel yayın ortamı sunmak ve güncel bilimsel gelişmelerin bilim dünyası ile paylaşılmasına katkı sağlamaktır.


Derginin kapsamı; deprem, heyelan, kaya düşmesi, çığ, sel, taşkın, fırtına, erozyon, kuraklık, yangın, biyolojik afetler (salgın hastalıklar ve böcek istilası gibi), iklim değişikliği ve küresel ısınma, afet yönetimi, erken uyarı sistemleri, kirlilik (hava, su, toprak ve gürültü), su ve atıksu arıtımı, atık yönetimi (katı, tıbbi ve tehlikeli atık), havza ve su kalitesi yönetimi, çevresel etki değerlendirme, yenilenebilir enerji kaynakları, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve uzaktan algılama uygulamaları vb. konuları içermektedir.


Hakemlik Süreci

Dergi, çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra en az 2 hakemin inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kurallarına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmamaktadır.


Makale İşlem Ücreti

Dergiye gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.


Abstracting/Indexing

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi; ULAKBIM TR Dizin Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı, JournalSeek, Open Access Library (OALib), Open Academic Journals Index (OAJI), ResearchBib, RootIndexing, SciLit, Scientific Indexing Services, Science Library Index ve Scientific World Index tarafından taranmaktadır.

Cilt: 4 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 2 - Tem 2018
 1. Dergi Kapak Sayfası ve İçindekiler
  Sayfalar 1 - 1
  Doğal Afetler ve Çevre Dergisi
 2. Ortadoğu Toz Kaynaklarının Tespiti ve Fırat-Dicle Nehir Havzası (Suriye-Irak) Tarım Alanları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 70 - 81
  Ayhan Ateşoğlu, Metin Tunay, Talha Berk Arıkan, Saffet Yıldız
 3. Entegre Atık Yönetimi Kapsamında Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması: Erzurum İli Yakutiye İlçesi Örneği
  Sayfalar 82 - 88
  Zeynep Eren, Emre Erdoğan
 4. Comparative Analysis of Different Interpolation Methods in Modeling Spatial Distribution of Monthly Precipitation
  Sayfalar 89 - 104
  Yılmaz İçağa, Emin Taş
 5. 2013-2017 Yılları Arasında Artvin İl Merkezinde Meydana Gelen Bina Yangınlarının İncelenmesi
  Sayfalar 105 - 112
  İlknur Bekem Kara
 6. Su Stresi, Su Kıtlığı ve Su Tasarrufu Hakkında Halkın Farkındalığının Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örnek Çalışması
  Sayfalar 113 - 122
  Aslı Gezer, Ayça Erdem
 7. Atıksuların Arıtımı ve Yeniden Kullanımında Halkın Görüşü: Bursa Örneği Araştırması
  Sayfalar 123 - 132
  Melike Yalılı Kılıç
 8. Kaolen Türü Killi Zeminlerin Dayanım Özelliklerinin Melamin Formaldehit Sıvı Polimeri Kullanarak İyileştirilmesi
  Sayfalar 133 - 139
  Altuğ Saygılı
 9. Dar Nehirlerin Sentinel2-A Uydu Görüntüleri ile Belirlenebilirliğinde Havza Hidrojeolojisinin Etkisi: Karamenderes (Çanakkale) Örneği
  Sayfalar 140 - 155
  Muhittin Karaman, Emre Özelkan, Suat Taşdelen
 10. Çay Atığının Doğal Lif Olarak Betonda Kullanılabilirliği
  Sayfalar 156 - 161
  Cuma Kara
 11. Mermer Tozu ve Atık Lastik ile İyileştirilen Düşük Plastisiteli Killi Zeminlerin Dayanım Özellikleri
  Sayfalar 162 - 170
  Necmi Yarbaşı
 12. Katyonik Polimer Katkılı Geosentetik Kil Örtülerin Farklı Tuz Çözeltileri ile Etkileşimi
  Sayfalar 171 - 181
  Hakkı Oral Özhan
 13. Kıyaslamalı Yenilikçi Eğilim Çözümlemesi Temelleri ve Uygulamaları
  Sayfalar 182 - 191
  Yavuz Selim Güçlü
 14. Atık Barajı Rezervuarı ve Cevher Stok Alanlarında Asit Maden Drenajı (AMD) Oluşumunun Değerlendirilmesi: Gümüşhane Örneği
  Sayfalar 192 - 209
  Enver Akaryalı, Mehmet Ali Gücer, Selçuk Alemdağ
 15. Assessing and Mapping Erosion Risk for Velikoy Sub-watershed within Coruh River Basin in Turkey
  Sayfalar 210 - 220
  Mustafa Tufekcioglu, Mehmet Yavuz, Can Vatandaslar, Musa Dinc, Ahmet Duman, Aydin Tufekcioglu
 16. Gündoğan (Ardeşen-Rize) Köyü Yerleşim Alanındaki Yamaç Duraysızlığının Jeoteknik Açıdan İncelenmesi
  Sayfalar 221 - 235
  Ayberk Kaya, Cem Demirbaş, Serhat Dağ
 17. Sürdürülebilir Afet Yönetiminde Atık Yönetimi
  Sayfalar 236 - 246
  Ülker Aslı Güler
 18. Çevre Mühendisliği Eğitiminde Ekosistem/Havza Yönetimi Bilincinin Önemi
  Sayfalar 247 - 253
  Vedat Yılmaz