Makaleler

K. DEMİRARSLAN, D. Demirarslan
Sanayileşme, Kentleşme ve Çevre İlişkisi: Kocaeli İli Örneği, Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi
K. DEMİRARSLAN, S. BAŞAK, H. AKINCI
Kırsal Alanlarda Atıksu Envanter Çalışması: Artvin Örneği, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
K. Demirarslan, Ş. Çetin Doğruparmak
Maden Kaynaklı Trafik Emisyonlarının Dağılımlarının Modellenmesi: Artvin Örneği, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, (2019)
H. ERYILMAZ, K. Demirarslan
Artan Küresel Isınma ve Duyarsızlaşan Küresel Politikalar, Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
S. Başak, K. Demirarslan
Hava Kirliliğinin Kar Sularına Etkisi: Artvin İli Örneği, İklim Değişikliği ve Çevre, (2018)
K. DEMİRARSLAN, S. BAŞAK
HASTA BİNA SENDROMU KAVRAMI LİTERATÜR ARAŞTIRMASI VE ÇEŞİTLİ MEKÂNLARIN İÇ HAVA KALİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (2018)
K. Demirarslan, H. Akıncı
CBS ve Hava Kalitesi Verileri Kullanılarak Marmara Bölgesinin Kış Sezonunda Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, (2018)
K. Demirarslan, E. Aydın, M. Aydın
Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesinin Güz Dönemi Katı Atık Karakterizasyonu, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, (2017)
K. Demirarslan, H. Akıncı
Doğu Karadeniz Bölgesindeki Partikül Madde Dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, (2016)
K. Demirarslan, Ş. Çetin Doğruparmak
Kocaeli İli Körfez İlçesi Konut Kaynaklı CO ve NOx Emisyon Dağılımlarının Farklı Modeller Yardımıyla Değerlendirilmesi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, (2015)