Accepted Submissions

 • Developing Flood Extent Map by using Numerical Models and Determination of Areas Under Flood Risk: Türkköse Stream Case
  Sezar Gülbaz May 10, 2019
 • Topoğrafik Yüzey Değişimlerinin Görüntü İşleme Teknikleriyle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Mustafa Zeybek Jun 21, 2019
 • Bitlis İlinin Doğal Afet Çeşitliliği
  Rezzan Ekinci, Aydın Büyüksaraç, Yunus Levent Ekinci, Ercan Işık Jun 22, 2019
 • Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Yaklaşımlarını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği
  Tülin Çetin, Mustafa Erkan Turan, Pınar Aytekin, Mehmet Ali Yurdusev Jun 29, 2019
 • Afetlerde Kentsel Arama ve Kurtarmada Kullanılan Yöntemler ve Güncel Yaklaşımların Değerlendirilmesi
  Gürkan YILMAZ, Sevda Demiröz Yıldırım Jul 3, 2019