Kabul Edilmiş Makaleler

 • Bütünleşik Afet Yönetiminde Sendai Çerçeve Eylem Planının Beklenen Etkisi
  İrfan MACİT 9 Tem 2018
 • Bitlis Hava Kirliliği Emisyon Envanteri ve Sağlık Etkilerinin Çoklu Lineer Regresyonla Tahmini
  Sinan Mehmet TURP 12 Tem 2018
 • Maden Kaynaklı Trafik Emisyonlarının Dağılımlarının Modellenmesi; Artvin Örneği
  Kazım Onur DEMİRARSLAN, Şenay Çetin Doğruparmak 13 Tem 2018
 • Depremden Etkilenmiş Tarihi Yerleşmelerde Bulunan Yığma Yapıların Hasar Analizi
  Ali Osman Kuruşcu, Ali Rıza Parsa 7 Ağu 2018
 • Kahramanmaraş Domuz (Boğaz) Deresi Kuşaklama Kanalının Hec-Ras Modeli
  Burcu Ercan, Ayşe Ece Yağcı, Mehmet Ünsal 9 Ağu 2018
 • Erzincan Kentinde Yerel Zemin Özelliklerinin Deprem Duyarlılığına Etkisi
  Emre Özşahin, İlker Eroğlu 15 Ağu 2018