Journal of Natural Hazards and Environment
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2528-9640 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Artvin Çoruh University | http://dacd.artvin.edu.tr/


About

Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) is published by the Natural Hazards Application and Research Center of Artvin Coruh University. JNHE is a high-quality open access peer-reviewed research journal publishing original research articles and reviews on all subjects related to both natural hazards and the environment.

Manuscripts submitted to the journal should not be published anywhere (except research results printed in scientific conferences), should not be submitted to any other journal and should not have been accepted for publication. The Journal accepts manuscript both in English and Turkish and it is published biannually in the months of January and July with online version only.

Aim and Scope

The aim of the Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) is to provide researchers a qualified scientific publishing platform for their research focusing all subjects related to both natural hazards and environment and to contribute sharing of current scientific development and knowledge with the scientific world. The scope of the Journal encompasses research subjects including natural hazards, environmental studies, disaster management, pollution (air, water, soil, and noise), and climate change and global warming, together with research on new techniques.

Some of the relevant topics and disciplines are earthquakes, landslides, rock falls, avalanches, flooding, flood, storms, erosion, drought, fire, biological disasters (such as epidemic diseases and insect infestation), climate change and global warming, disaster management, early warning systems, pollution (air, water, soil and noise), water and wastewater treatment, waste management (solid, medical and hazardous waste), watershed and water quality management, environmental impact assessment, renewable energy resources, Geographic Information Systems (GIS) and remote sensing applications on all issues related to natural hazards and environment.

Peer Review Process

All articles submitted to the journal is firstly evaluated by the editorial board and if it is suitable, it is reviewed by at least two academic reviewers chosen by the editorial board. JNHE uses double-blind review, meaning that the identities of the reviewers and authors are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process. The reviewing process of the manuscripts that are out of the Journal’s scope and not related with the subjects or not prepared in the format outlined in the author guidelines cannot be started.

Article Processing Charges

Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) does not charge any submission or processing fee.

Journal of Natural Hazards and Environment

e-ISSN 2528-9640 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Artvin Çoruh University | http://dacd.artvin.edu.tr/
Cover Image


About

Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) is published by the Natural Hazards Application and Research Center of Artvin Coruh University. JNHE is a high-quality open access peer-reviewed research journal publishing original research articles and reviews on all subjects related to both natural hazards and the environment.

Manuscripts submitted to the journal should not be published anywhere (except research results printed in scientific conferences), should not be submitted to any other journal and should not have been accepted for publication. The Journal accepts manuscript both in English and Turkish and it is published biannually in the months of January and July with online version only.

Aim and Scope

The aim of the Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) is to provide researchers a qualified scientific publishing platform for their research focusing all subjects related to both natural hazards and environment and to contribute sharing of current scientific development and knowledge with the scientific world. The scope of the Journal encompasses research subjects including natural hazards, environmental studies, disaster management, pollution (air, water, soil, and noise), and climate change and global warming, together with research on new techniques.

Some of the relevant topics and disciplines are earthquakes, landslides, rock falls, avalanches, flooding, flood, storms, erosion, drought, fire, biological disasters (such as epidemic diseases and insect infestation), climate change and global warming, disaster management, early warning systems, pollution (air, water, soil and noise), water and wastewater treatment, waste management (solid, medical and hazardous waste), watershed and water quality management, environmental impact assessment, renewable energy resources, Geographic Information Systems (GIS) and remote sensing applications on all issues related to natural hazards and environment.

Peer Review Process

All articles submitted to the journal is firstly evaluated by the editorial board and if it is suitable, it is reviewed by at least two academic reviewers chosen by the editorial board. JNHE uses double-blind review, meaning that the identities of the reviewers and authors are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process. The reviewing process of the manuscripts that are out of the Journal’s scope and not related with the subjects or not prepared in the format outlined in the author guidelines cannot be started.

Article Processing Charges

Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) does not charge any submission or processing fee.

Volume 6 - Issue 1 - Jan 12, 2020
 1. Bitlis İlinin Doğal Afet Çeşitliliğinin Değerlendirilmesi
  Pages 1 - 11
  Rezzan EKİNCİ , Aydın BÜYÜKSARAÇ , Yunus Levent EKİNCİ , Ercan IŞIK
 2. Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Yaklaşımlarını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği
  Pages 12 - 23
  Tülin ÇETİN , Mustafa Erkan TURAN , Pınar AYTEKİN , Mehmet Ali YURDUSEV
 3. Tekkeköy (Samsun) İlçe Merkezinde Karayolu Trafiğinden Kaynaklanan Emisyon Envanterinin Belirlenmesi
  Pages 24 - 36
  Göksel KAYA
 4. Piroliz Uygulanmış Çeltik Sapları ile Sulu Çözeltilerden Renk Giderimi
  Pages 37 - 48
  Gül KAYKIOĞLU , İbrahim Savaş DALMIŞ
 5. Ege Denizi Bağıl Deniz Seviyesi Değişimlerinde Kapula Fonksiyonları İle Trend Analizleri
  Pages 49 - 65
  Ahmet YAVUZDOĞAN , Emine TANIR KAYIKÇI
 6. Forecasting of Primary Air Pollutions: Emission Inventory Sample from Turkey
  Pages 66 - 75
  Filiz Dadaşer Çelik , Şükrü Taner AZGIN
 7. Yapısal Atıkların Geri Dönüşüm Sorunu ve Türkiye’deki Durumun Mevzuat Bakımından Değerlendirilmesi
  Pages 76 - 89
  Ceyda BUZKAN , Onur ERMAN
 8. Materials Flow Analysis as a Tool to Improve Solid Waste Management: A Case of Ankara
  Pages 90 - 97
  Nesli AYDIN
 9. Türkiye’nin Afetlere Hazırlık Politikalarının Toplum Algısı Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi: Van-Bitlis İlleri Örneği
  Pages 98 - 118
  Ahmet UĞUR , Metin IŞIK
 10. Comparative Dynamic Seismic Analyses of RC Minarets Strengthened with FRP and Buttresses
  Pages 119 - 136
  Erdem - TÜRKELİ
 11. Endüstriyel Atık Katkılı Kum Zeminlerin Geçirimsizlik Davranışının Araştırılması
  Pages 137 - 145
  Baki BAĞRIAÇIK , Esra Deniz GÜNER
 12. Zemin Analizleriyle Dinamik Davranış Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Pilot Bir Çalışma: Kahramanmaraş İli Üngüt Mahallesi Örneği
  Pages 146 - 156
  Kübra CEREN , Eyyüb KARAKAN
 13. Bingöl İli Rüzgâr Potansiyeli ve İklim Değişikliğinin Etkisi
  Pages 157 - 168
  Sadık ALASHAN
 14. Son Yıllarda Meydana Gelen Hastane Yangınları ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 169 - 180
  Zehra YILDIZ , Gülendam ÇELİK
 15. Biyolojik Atık Nitrifikasyon Organizmasına Cu+2 Biyosorpsiyonu
  Pages 181 - 195
  Şükrü ASLAN , Uğur Şavaş TOPÇU
 16. Afetlerde Kentsel Arama ve Kurtarmada Kullanılan Yöntemler ve Güncel Yaklaşımların Değerlendirilmesi
  Pages 196 - 208
  Gürkan YILMAZ , Sevda DEMİRÖZ YILDIRIM
 17. Maden Atık Çamurlarının Denizaltı Depolama Yöntemi ile Bertarafı
  Pages 209 - 217
  Naim SEZGİN
Indexes and Platforms