e-ISSN: 2528-9640
Founded: 2015
Period: Biannually
Publisher: Artvin Çoruh University
Cover Image
       

About

The Journal of Natural Hazards and Environment (J Nat Haz Environ - JNHE) is published by the Natural Hazards Application and Research Center of Artvin Coruh University. JNHE is a high-quality open-access peer-reviewed research journal publishing original research articles and reviews on all subjects related to both natural hazards and the environment. The Journal accepts manuscript both in English and Turkish and it is published biannually in the months of January and July with online version only.

Peer Review Process

All articles submitted to the journal are firstly evaluated by the editorial board and if it is suitable, it is reviewed by at least two academic reviewers chosen by the editorial board. JNHE uses double-blind review, meaning that the identities of the reviewers and authors are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process. The reviewing process of the manuscripts that are out of the Journal’s scope and not related to the subjects or not prepared in the format outlined in the author guidelines cannot be started.

Article Processing Charges

The Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) does not charge any submission or processing fee.

2022 - Volume: 8 Issue: 1

Research Article

Karadere Deresi’nin (Araklı-Trabzon) Su Kalitesi Yönünden İncelenmesi

Research Article

Sel Afetlerinde Acil Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu ve Yaşanan Sorunlar: Hopa Örneği

Research Article

Türkiye Üzerinde ERA5 Saatlik Hava Sıcaklığı Verilerinin Doğruluğunun Değerlendirilmesi

Research Article

Türkiye Muğla İlindeki Çam Bal Arılıkları için Doğal Afet Riskinin Değerlendirilmesi

Research Article

Samsun İli İçin Sıcak Hava ve Soğuk Hava Dalgalarının Zamansal Analizleri

Research Article

Van İl’inin Afetselliği ve Afet Konutlarında Yer Seçimi Uygulamaları

Research Article

Küresel Isınmanın Etkisi Altında Sürdürülebilir Mimari Tasarım

Research Article

Büyük Melen Çayı’nda (Düzce) Günlük Yağışlarla Akım İlişkileri

Research Article

Afet Yönetimindeki Paradoks: 2020 Ege Denizi Depremi

Research Article

Çok Değişkenli Kuraklık Frekans Analizi ve Risk Değerlendirmesi; Kahramanmaraş Örneği

Research Article

Rapor Edilmeyen Sızıntıların Yönetiminde Aktif Kaçak Kontrolünün Planlanması ve Sahada Uygulanması

Research Article

Assessment of Halonitromethanes Formation Potentials Based on Different Disinfection Scenarios in Source Water with Low SUVA Value

Research Article

Afet Yönetimi İçin Mobil Uygulama Tasarımı ve CBS ile Acil Durum Toplanma Alanlarının Uygunluğunun İrdelenmesi: Konya İli Örneği

Research Article

Yanardağ Patlamalarının CBS ve Uzaktan Algılama ile İzlenmesi: Cumbre Vieja Yanardağı Örneği

Research Article

VAN GÖLÜ SU YÜZEYİ SICAKLIKLARININ EĞİLİM ANALİZİ

Research Article

Dicle Havzasındaki Potansiyel Evapotranspirasyon Değerlerindeki Eğilimlerin Yenilikçi Şen Trend Analizi ve Mann-Kendall Mertebe Korelasyon Testi ile Tespit Edilmesi

Research Article

Determining the Factors Affecting Air Quality in Marmara, Turkey, and Assessing It Using Air Quality Indices

Research Article

Sanayi Kaynaklı Noktasal Emisyonların Hava Kirliliğine Etkisi: Kayseri İli Örneği

Research Article

Köppen-Trewartha ve Thornthwaite Yöntemlerine Göre Isparta Yöresi İklim Tipinin Belirlenmesi

Research Article

Use of the WinTR-55 Hydrologic Model on Determination of Flood Peak Discharge: The Case of Kirklareli Vize Stream and Samsun Minoz Stream Watersheds