Journal of Natural Hazards and Environment
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2528-9640 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Artvin Çoruh University | http://dacd.artvin.edu.tr/


About

The Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) is published by the Natural Hazards Application and Research Center of Artvin Coruh University. JNHE is a high-quality open-access peer-reviewed research journal publishing original research articles and reviews on all subjects related to both natural hazards and the environment. The Journal accepts manuscript both in English and Turkish and it is published biannually in the months of January and July with online version only.

Peer Review Process

All articles submitted to the journal are firstly evaluated by the editorial board and if it is suitable, it is reviewed by at least two academic reviewers chosen by the editorial board. JNHE uses double-blind review, meaning that the identities of the reviewers and authors are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process. The reviewing process of the manuscripts that are out of the Journal’s scope and not related to the subjects or not prepared in the format outlined in the author guidelines cannot be started.

Article Processing Charges

The Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) does not charge any submission or processing fee.

Journal of Natural Hazards and Environment

e-ISSN 2528-9640 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Artvin Çoruh University | http://dacd.artvin.edu.tr/
Cover Image


About

The Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) is published by the Natural Hazards Application and Research Center of Artvin Coruh University. JNHE is a high-quality open-access peer-reviewed research journal publishing original research articles and reviews on all subjects related to both natural hazards and the environment. The Journal accepts manuscript both in English and Turkish and it is published biannually in the months of January and July with online version only.

Peer Review Process

All articles submitted to the journal are firstly evaluated by the editorial board and if it is suitable, it is reviewed by at least two academic reviewers chosen by the editorial board. JNHE uses double-blind review, meaning that the identities of the reviewers and authors are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process. The reviewing process of the manuscripts that are out of the Journal’s scope and not related to the subjects or not prepared in the format outlined in the author guidelines cannot be started.

Article Processing Charges

The Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) does not charge any submission or processing fee.

Volume 6 - Issue 2 - Jul 1, 2020
 1. Yerdeğiştirme Tabanlı Deprem Erken Uyarı Sistemleri
  Pages 218 - 227
  Murat Doruk ŞENTÜRK , Bahadır AKTUĞ
 2. Atık Bitkisel Yağların Çevreye Etkileri ve Geri Dönüşümü Hususunda Halkın Farkındalığının Belirlenmesi: Malatya İli Örneği
  Pages 228 - 247
  Nesrin DURSUN
 3. Baraj Rezervuarlarında Heyelanlardan Kaynaklanacak İtki Dalga Özelliklerinin Ampirik İlişkilerle Değerlendirilmesi: Borçka Barajı Örneği
  Pages 248 - 257
  Hakan ERSOY , Murat KARAHAN , Hasan Hüseyin ÖZTÜRK
 4. Uluabat Gölü Noktasal Kirletici Kaynaklar ve Kirlilik Yükleri
  Pages 258 - 267
  Saadet HACISALİHOĞLU , Feza KARAER
 5. Taşkın Frekans Analizinde Eşik Üstü Pikler Yönteminin Seyhan Havzası’nda Uygulanması
  Pages 268 - 281
  Gülay ONUŞLUEL GÜL , Ali GÜL
 6. Karayolu Kenarındaki Heyelan Bölgesinin Bazı Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi: Lapseki-Şevketiye (Çanakkale) Örnek Çalışması
  Pages 282 - 287
  Mehmet PARLAK
 7. Orman Yangın Yönetiminde Etkili Bir Karar Destek Sisteminin Kavramsal Çerçevesi
  Pages 288 - 303
  Kadir Alperen COSKUNER , Ertuğrul BİLGİLİ
 8. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine (2018) Göre Sıvılaşma Potansiyeli Analizi ve Sığacık (Seferihisar/İzmir) Örneği
  Pages 304 - 318
  Seda DURUKAN , Ezgi SARIKAYA
 9. Yerel Yönetimler İçin Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi: Ümraniye Belediyesi Örneği
  Pages 319 - 333
  Betül Hande GÜRSOY HAKSEVENLER , Gamze Nur ÇELİK ONAT , Begüm AKPINAR , Tuğba BEDEL
 10. Farklı Malzemeler ve Geosentetiklerin Yol Dolgusu Güvenliğine ve Davranışına Etkileri
  Pages 334 - 344
  Elif ÇİÇEK
 11. Batı Karadeniz Bölgesinde Kuraklık İndisleri Üzerine Trend Analizi Uygulanması
  Pages 345 - 353
  Turgay PARTAL , Ercan YAVUZ
 12. Bingöl İl Merkezinde Taşkın Risk Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi
  Pages 354 - 365
  Murat ÇELİKER , Nilüfer NACAR KOÇER , Osman YILDIZ
 13. Katı Atık Toplama ve Taşıma Sisteminden Kaynaklanan Hava Kirleticileri Emisyonlarının Mekansal Analiz Teknikleri ile Farklı Araç Kapasiteleri için Hesaplanması: İzmir Çiğli Örneği
  Pages 366 - 376
  Sedat YALÇINKAYA
 14. Termal Uzaktan Algılama Görüntüleri İle Yüzey Sıcaklıklarının Belirlenmesi: Kocaeli Örneği
  Pages 377 - 390
  Özer AKYÜREK
 15. Nevşehir İlinde Hava Kalitesinin ve Meteorolojik Faktörlerin Hava Kirliliği Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
  Pages 391 - 404
  Kahraman OĞUZ
 16. Perde-Çerçeve Sistemlerde Rijitlik ve Kayma Merkezi
  Pages 405 - 414
  Kanaat Burak BOZDOĞAN , Süleyman AYDIN
 17. Spektral Açı Haritalama Tekniği İle Aşağı Seyhan Ovası Tarsus - Karataş Arasının Arazi Değişiminin Belirlenmesi
  Pages 415 - 430
  Mamadou TRAORE , Senem TEKİN , Tolga ÇAN
 18. Yusufeli Barajı Antropojenik Etkilerinin Peyzaj Planlama Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 431 - 450
  Belgin YILMAM , Hilal TURGUT
 19. Sürdürülebilirliğin Temel Taşı: Ekolojik Ayak İzi
  Pages 451 - 467
  Ece Tuğba MIZIK , Zehra YİĞİT AVDAN
Indexes and Platforms