Journal of Natural Hazards and Environment
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2528-9640 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Artvin Çoruh University | http://dacd.artvin.edu.tr/


About

Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) is published by the Natural Hazards Application and Research Center of Artvin Coruh University. JNHE is a high-quality open access peer-reviewed research journal publishing original research articles and reviews on all subjects related to both natural hazards and the environment.

Manuscripts submitted to the journal should not be published anywhere (except research results printed in scientific conferences), should not be submitted to any other journal and should not have been accepted for publication. The Journal accepts manuscript both in English and Turkish and it is published biannually in the months of January and July with online version only.

Aim and Scope

The aim of the Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) is to provide researchers a qualified scientific publishing platform for their research focusing all subjects related to both natural hazards and environment and to contribute sharing of current scientific development and knowledge with the scientific world. The scope of the Journal encompasses research subjects including natural hazards, environmental studies, disaster management, pollution (air, water, soil, and noise), and climate change and global warming, together with research on new techniques.

Some of the relevant topics and disciplines are earthquakes, landslides, rock falls, avalanches, flooding, flood, storms, erosion, drought, fire, biological disasters (such as epidemic diseases and insect infestation), climate change and global warming, disaster management, early warning systems, pollution (air, water, soil and noise), water and wastewater treatment, waste management (solid, medical and hazardous waste), watershed and water quality management, environmental impact assessment, renewable energy resources, Geographic Information Systems (GIS) and remote sensing applications on all issues related to natural hazards and environment.

Peer Review Process

All articles submitted to the journal is firstly evaluated by the editorial board and if it is suitable, it is reviewed by at least two academic reviewers chosen by the editorial board. JNHE uses double-blind review, meaning that the identities of the reviewers and authors are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process. The reviewing process of the manuscripts that are out of the Journal’s scope and not related with the subjects or not prepared in the format outlined in the author guidelines cannot be started.

Article Processing Charges

Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) does not charge any submission or processing fee.

Journal of Natural Hazards and Environment

e-ISSN 2528-9640 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Artvin Çoruh University | http://dacd.artvin.edu.tr/
Cover Image


About

Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) is published by the Natural Hazards Application and Research Center of Artvin Coruh University. JNHE is a high-quality open access peer-reviewed research journal publishing original research articles and reviews on all subjects related to both natural hazards and the environment.

Manuscripts submitted to the journal should not be published anywhere (except research results printed in scientific conferences), should not be submitted to any other journal and should not have been accepted for publication. The Journal accepts manuscript both in English and Turkish and it is published biannually in the months of January and July with online version only.

Aim and Scope

The aim of the Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) is to provide researchers a qualified scientific publishing platform for their research focusing all subjects related to both natural hazards and environment and to contribute sharing of current scientific development and knowledge with the scientific world. The scope of the Journal encompasses research subjects including natural hazards, environmental studies, disaster management, pollution (air, water, soil, and noise), and climate change and global warming, together with research on new techniques.

Some of the relevant topics and disciplines are earthquakes, landslides, rock falls, avalanches, flooding, flood, storms, erosion, drought, fire, biological disasters (such as epidemic diseases and insect infestation), climate change and global warming, disaster management, early warning systems, pollution (air, water, soil and noise), water and wastewater treatment, waste management (solid, medical and hazardous waste), watershed and water quality management, environmental impact assessment, renewable energy resources, Geographic Information Systems (GIS) and remote sensing applications on all issues related to natural hazards and environment.

Peer Review Process

All articles submitted to the journal is firstly evaluated by the editorial board and if it is suitable, it is reviewed by at least two academic reviewers chosen by the editorial board. JNHE uses double-blind review, meaning that the identities of the reviewers and authors are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process. The reviewing process of the manuscripts that are out of the Journal’s scope and not related with the subjects or not prepared in the format outlined in the author guidelines cannot be started.

Article Processing Charges

Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) does not charge any submission or processing fee.

Volume 5 - Issue 2 - Jul 2019
 1. Kozlu Deresinde (Zonguldak) Su Kalitesinin İncelenmesi
  Pages 187 - 197
  Özgür Zeydan , Nizamettin Özdoğan , Pınar Şeyma Taştepe , Dilek Demirtaş
 2. Cam Lif Takviyeli Betonun Yangın Dayanımlarının Çeşitli Parametreler Açısından İrdelenmesi
  Pages 198 - 213
  Ali Murthada Ali , Musa Hakan Arslan , Mustafa Altın
 3. In situ natural radioactivity and radiological hazard assessments of granite gneiss outcrops in parts of the Southwestern Basement Complex of Nigeria
  Pages 214 - 223
  Adedibu Sunny Akingboye , Omowumi Ademila
 4. Yüzeysel Sularda Pestisit Kalıntısının Araştırılması Çalışma Örneği; Alanya Alara Çayı
  Pages 224 - 236
  Hasan Koçyiğit , Firdevs Sinanoğlu
 5. Aşağı Sakarya Nehri Su Kalitesinin Sulama Suyu Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 237 - 246
  Çiğdem Özer , Rabia Köklü
 6. Erzincan İli Zemin Büyütme Etkilerine Dayalı Mikrobölgeleme Çalışması
  Pages 247 - 256
  Mehmet Özyazıcıoğlu , Kemal Dönmezçelik , Süleyman N. Orhan , Mehmet Yener Özkan
 7. Afet İçerikli Haberlerin Afetlere Karşı Toplumsal Kapasite Geliştirmeye Etkisi
  Pages 257 - 271
  Serhat Yılmaz
 8. Yangın Stratejilerinin Oluşturulması İçin İstatistik Veri Türlerinin Türkiye (İstanbul İli Örneğinde) ve Seçilmiş Ülkeler ile Karşılaştırılması
  Pages 272 - 280
  Erhan Bakırcı , Buket Karatop , Sümeyye Bayındır
 9. Atık Döküm Kumları İçin Uygun Bertaraf Yönteminin Maliyet Analizi ile Belirlenmesi: Bursa Örneği
  Pages 281 - 290
  Melike Yalılı Kılıç , Murat Tüylü
 10. Ege ve Akdeniz Kıyılarında Seçilen İstasyonlarda Deniz Suyu Sıcaklıkları İçin Soğuma Dönemi Trend Analizleri
  Pages 291 - 304
  Eyüp Şişman
 11. Güney Marmara Bölgesi’nde Meydana Gelen Manyas (Mw=4.7) ve Gemlik (Mw=4.8) Depremlerinin Kinematik Analizi
  Pages 305 - 316
  Feyza Nur Nur Bekler , Nurcan Meral Özel , Gülüm Tanırcan
 12. Uzaktan Algılama Teknikleri ile Yanmış Alanların Tespiti: İzmir Seferihisar Orman Yangını Örneği
  Pages 317 - 326
  Aslı Sabuncu , Haluk Özener
 13. Akım Ölçümü Alınmayan İki Alt Havzanın Dolaysız Akış Hidrograflarının Anlık Birim Hidrograf Yaklaşımıyla Karşılaştırılması
  Pages 327 - 334
  Hüseyin Akay , Müsteyde Baduna Koçyiğit
 14. Sayısal Modeller ile Taşkın Yayılım Haritasının Oluşturulması ve Risk Altında olan Alanların Belirlenmesi: Türkköse Deresi Örneği
  Pages 335 - 349
  Sezar Gülbaz
 15. Topoğrafik Yüzey Değişimlerinin Görüntü İşleme Teknikleriyle Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 350 - 367
  Mustafa Zeybek , İsmail Şanlıoğlu
 16. Doğal Afetlerin Çocuklar ve Ergenler Üzerindeki Etkileri
  Pages 368 - 376
  Derya Karabulut , Tolga Bekler
 17. Tartışma: “Bitlis Hava Kirliliği Emisyon Envanteri ve Sağlık Etkilerinin Çoklu Lineer Regresyonla Tahmini” Başlıklı Yayınla İlgili Yorum (Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak 2019, 5(1): 1-10)
  Pages 377 - 380
  Edip Avşar
 18. “Bitlis Hava Kirliliği Emisyon Envanteri ve Sağlık Etkilerinin Çoklu Lineer Regresyonla Tahmini (Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak 2019, 5(1): 1-10)” Başlıklı Makale İçin Başlatılan Tartışmaya Cevap
  Pages 381 - 385
  Sinan Mehmet Turp
Indexes and Platforms