e-ISSN: 2528-9640
Founded: 2015
Publisher: Artvin Çoruh University
Cover Image
       

About

The Journal of Natural Hazards and Environment (J Nat Haz Environ - JNHE) is published by the Natural Hazards Application and Research Center of Artvin Coruh University. JNHE is a high-quality open-access peer-reviewed research journal publishing original research articles and reviews on all subjects related to both natural hazards and the environment. The Journal accepts manuscript both in English and Turkish and it is published biannually in the months of January and July with online version only.

Peer Review Process

All articles submitted to the journal are firstly evaluated by the editorial board and if it is suitable, it is reviewed by at least two academic reviewers chosen by the editorial board. JNHE uses double-blind review, meaning that the identities of the reviewers and authors are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process. The reviewing process of the manuscripts that are out of the Journal’s scope and not related to the subjects or not prepared in the format outlined in the author guidelines cannot be started.

Article Processing Charges

The Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) does not charge any submission or processing fee.

2023 - Volume: 9 Issue: 2

Research Article

Afet Yönetiminde İnsani Tedarik Zincirinin Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi: Türkiye Örneği

Research Article

İSTANBUL İÇİN CBS TABANLI MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE SEL TEHLİKE HARİTASININ OLUŞTURULMASI

Research Article

Çevresel Mikroplastik Analizlerindeki Geri Kazanımı Değerlendirmeye Yönelik Bir Ön Çalışma

Research Article

Su ve Kanalizasyon İdareleri için Mevcut Durum Analizi ile Uygun Performans Göstergelerinin Web Tabanlı Hesaplama Aracı ile Değerlendirilmesi

Research Article

Termodinamik İndekslerin ve Atmosferik Kararlılık Parametrelerinin Oraj Hadiselerinin Tahmininde Performans Analizi: Samsun Örneği

Research Article

Baraj Yıkılması Sonucu Oluşan Taşkının İncelenmesi: Darlık Barajı Örneği

Research Article

İstanbul için Sıcak ve Soğuk Sezon Orajlarının Analizi

Research Article

DID TURKEY EXPERIENCE REDUCTIONS IN AIR POLLUTION DURING THE COVID-19 LOCKDOWN AND PARTIAL LOCKDOWN?

Research Article

Orman Yangını Sonrası Oluşan Hasarın ve Hava Kirletici Parametrelerin İzlenmesi: Çanakkale Yangını Örneği

Research Article

Devegeçidi Baraj Gölü Meteorolojik-Hidrolojik-Tarımsal Kuraklık Analizi