e-ISSN: 2528-9640
Founded: 2015
Period: Biannually
Publisher: Artvin Çoruh University
Cover Image
       

About

The Journal of Natural Hazards and Environment (J Nat Haz Environ - JNHE) is published by the Natural Hazards Application and Research Center of Artvin Coruh University. JNHE is a high-quality open-access peer-reviewed research journal publishing original research articles and reviews on all subjects related to both natural hazards and the environment. The Journal accepts manuscript both in English and Turkish and it is published biannually in the months of January and July with online version only.

Peer Review Process

All articles submitted to the journal are firstly evaluated by the editorial board and if it is suitable, it is reviewed by at least two academic reviewers chosen by the editorial board. JNHE uses double-blind review, meaning that the identities of the reviewers and authors are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process. The reviewing process of the manuscripts that are out of the Journal’s scope and not related to the subjects or not prepared in the format outlined in the author guidelines cannot be started.

Article Processing Charges

The Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) does not charge any submission or processing fee.

2022 - Volume: 8 Issue: 2

Research Article

4. Van Gölü Su Yüzeyi Sıcaklıklarının Eğilim Analizi

Research Article

19. Afet Yönetimindeki Paradoks: 2020 Ege Denizi Depremi

Research Article

Afet Yönetimi İçin Mobil Uygulama Tasarımı ve CBS ile Acil Durum Toplanma Alanlarının Uygunluğunun İrdelenmesi: Konya İli Örneği

Research Article

Batman Barajı’nın Yıkılması Durumunda Mansapta Taşkın Riskinin İki Boyutlu Hidrolik Modelleme ve Uydu Verileri ile Analizi

Research Article

A Decision-Making Model for the Transportation of Municipal Solid Wastes

Research Article

Trabzon İli Akçaabat ve Düzköy İlçeleri Heyelan Duyarlılık Analizi

Research Article

Isparta İli için Gelecekteki Olası Meteorolojik Kuraklık Değerlendirmesi

Research Article

Zemin Hâkim Frekanslarının Farklı Yöntemlerle Belirlenmesi: İzmir Örneği

Research Article

İş Güvenliği Uzmanlarının Bakış Açısıyla Acil Durum Toplanma Alan Özelliklerinin AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi