Accepted Submissions

 • Displacement Based Earthquake Early Warning Systems
  Murat Doruk ŞENTÜRK , Bahadır AKTUĞ Dec 7, 2019
 • Atık Bitkisel Yağların Çevreye Etkileri ve Geri Dönüşümü Hususunda Halkın Farkındalığının Belirlenmesi: Malatya İli Örneği
  Nesrin DURSUN Dec 13, 2019
 • Baraj Rezervuarlarında Heyelanlardan Kaynaklanacak İtki Dalga Özelliklerinin Ampirik İlişkilerle Değerlendirilmesi: Borçka Barajı Örneği
  Hakan ERSOY , Murat KARAHAN , Hasan Hüseyin ÖZTÜRK Dec 20, 2019
 • Uluabat Gölü Noktasal Kirletici Kaynaklar ve Kirlilik Yükleri
  Saadet HACISALİHOĞLU , Feza KARAER Dec 21, 2019
 • Taşkın Frekans Analizinde Eşik Üstü Pikler Yönteminin Seyhan Havzası’nda Uygulanması
  Gülay ONUŞLUEL GÜL , Ali GÜL Dec 27, 2019
 • Design of an Effective Decision Support System in Forest Fire Management
  Kadir Alperen COSKUNER , Ertuğrul BİLGİLİ Jan 9, 2020
 • Karayolu Kenarındaki Heyelanın Toprak Özelliklerine Etkisi: Örnek Çalışma: Lapseki-Şevketiye (Çanakkale)
  Mehmet PARLAK Jan 23, 2020
 • Sürdürebilirliğin Temel Taşı: Ekolojik Ayak İzi
  Ece Tuğba MIZIK , Zehra YİĞİT AVDAN Feb 4, 2020
 • Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine (2018) Göre Sıvılaşma Potansiyeli Analizi ve Sığacık (Seferihisar/İzmir) Örneği
  Seda DURUKAN , Ezgi AKBUĞA Feb 6, 2020
 • Yerel Yönetimler için Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi: Ümraniye Belediyesi Örneği
  Betül Hande GÜRSOY HAKSEVENLER , Gamze Nur ÇELİK ONAT , Begüm AKPINAR , Tuğba BEDEL Feb 15, 2020
 • Farklı Malzemeler ve Geosentetiklerin Yol Dolgusu Güvenliğine ve Davranışına Etkileri
  Elif ÇİÇEK Feb 20, 2020
 • Batı Karadeniz Bölgesinde Kuraklık İndisleri Üzerine Trend Analizi Uygulanması
  Turgay PARTAL , Ercan YAVUZ Mar 3, 2020
 • Bingöl İl Merkezinde Taşkın Risk Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi
  Osman YILDIZ , Murat ÇELİKER , Nilüfer NACAR KOÇER Mar 8, 2020
 • Katı Atık Toplama Sisteminden Kaynaklanan Hava Kirleticileri Emisyonlarının Mekansal Analiz Teknikleri ile Farklı Araç Kapasiteleri için Hesaplanması: İzmir Çiğli Örneği
  Sedat YALÇINKAYA Mar 16, 2020
 • Termal Uzaktan Algılama Görüntüleri İle Yüzey Sıcaklıklarının Belirlenmesi: Kocaeli Örneği
  Özer AKYÜREK Mar 17, 2020
 • Nevşehir İlinde Hava Kalitesinin ve Meteorolojik Faktörlerin Hava Kirliliği Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
  Kahraman OĞUZ Mar 18, 2020
 • Perde-Çerçeve Sistemlerde Rijitlik ve Kayma Merkezi
  Kanaat Burak BOZDOĞAN , Süleyman AYDIN Mar 28, 2020