Accepted Submissions

 • Bitlis İlinin Doğal Afet Çeşitliliği
  Rezzan Ekinci , Aydın Büyüksaraç , Yunus Levent Ekinci , Ercan Işık Jun 22, 2019
 • Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Yaklaşımlarını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği
  Tülin Çetin , Mustafa Erkan Turan , Pınar Aytekin , Mehmet Ali Yurdusev Jun 29, 2019
 • Afetlerde Kentsel Arama ve Kurtarmada Kullanılan Yöntemler ve Güncel Yaklaşımların Değerlendirilmesi
  Gürkan YILMAZ , Sevda Demiröz Yıldırım Jul 3, 2019
 • Maden Atık Çamurlarının Denizaltı Depolama Yöntemi ile Bertarafı
  Naim Sezgin Aug 2, 2019
 • Tekkeköy İlçe Merkezinde Karayolu Trafiğinden Kaynaklanan Emisyon Envanterinin Belirlenmesi, Samsun
  Göksel KAYA Aug 28, 2019
 • Piroliz Uygulanmış Çeltik Sapları ile Sulu Çözeltilerden Renk Giderimi
  Gül Kaykıoğlu , İbrahim Savaş DALMIŞ Sep 12, 2019
 • Forecasting of primary air pollutions: Emission inventory sample from Turkey
  ŞÜKRÜ TANER AZGIN , FİLİZ DADAŞER ÇELİK Sep 12, 2019
 • Yapısal Atıkların Geri Dönüşüm Sorunu ve Ülkemizdeki Durumun Mevzuat Bakımından Değerlendirilmesi
  Ceyda BUZKAN , Onur ERMAN Sep 12, 2019
 • Ege Denizi Bağıl Deniz Seviyesi Değişimlerinde Kapula Fonksiyonları ile Trend Analizleri
  Ahmet Yavuzdoğan , Emine Tanır Kayıkçı Sep 19, 2019
 • Materials Flow Analysis as a Tool to Improve Solid Waste Management: A Case of Ankara
  Nesli Aydın Sep 19, 2019
 • Türkiye’nin Afetlere Hazırlık Politikalarının Toplum Algısı Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi: Van-Bitlis Örneği
  Ahmet UĞUR , Metin IŞIK Sep 26, 2019
 • Comparative dynamic seismic analyses of RC minarets strengthened with FRP and buttresses
  Erdem - Türkeli Oct 1, 2019
 • Endüstriyel Atık Katkılı Kum Zeminlerin Geçirimsizlik Davranışının Araştırılması
  Baki Bağrıaçık , Esra Deniz Güner Oct 9, 2019
 • Kahramanmaraş İli’nde Zemin Analizleriyle Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi
  Eyyüb KARAKAN , Kübra CEREN Oct 14, 2019
 • Bingöl İli Rüzgâr Potansiyeli ve İklim Değişikliğinin Etkisi
  Sadık Alashan Oct 16, 2019
 • TÜRKİYEDEKİ HASTANE YANGINLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Zehra Yıldız Nov 14, 2019
 • Biyolojik Atık Nitrifikasyon Organizmasına Cu+2 Biyosorpsiyonu
  Şükrü Aslan Dec 5, 2019
 • Displacement Based Earthquake Early Warning Systems
  Murat Doruk Şentürk , Bahadır Aktuğ Dec 7, 2019