Accepted Submissions

 • Displacement Based Earthquake Early Warning Systems
  Murat Doruk ŞENTÜRK , Bahadır AKTUĞ Dec 7, 2019
 • Atık Bitkisel Yağların Çevreye Etkileri ve Geri Dönüşümü Hususunda Halkın Farkındalığının Belirlenmesi: Malatya İli Örneği
  Nesrin DURSUN Dec 13, 2019
 • Baraj Rezervuarlarında Heyelanlardan Kaynaklanacak İtki Dalga Özelliklerinin Ampirik İlişkilerle Değerlendirilmesi: Borçka Barajı Örneği
  Hakan ERSOY , Murat KARAHAN , Hasan Hüseyin ÖZTÜRK Dec 20, 2019
 • Uluabat Gölü Noktasal Kirletici Kaynaklar ve Kirlilik Yükleri
  Saadet HACISALİHOĞLU , Feza KARAER Dec 21, 2019
 • Taşkın Frekans Analizinde Eşik Üstü Pikler Yönteminin Seyhan Havzası’nda Uygulanması
  Gülay ONUŞLUEL GÜL , Ali GÜL Dec 27, 2019
 • Design of an Effective Decision Support System in Forest Fire Management
  Kadir Alperen COSKUNER , Ertuğrul BİLGİLİ Jan 9, 2020
 • Karayolu Kenarındaki Heyelanın Toprak Özelliklerine Etkisi: Örnek Çalışma: Lapseki-Şevketiye (Çanakkale)
  Mehmet PARLAK Jan 23, 2020