Year 2019, Volume 5 , Issue 1, Pages 166 - 174 2019-01-31

Uzun ve Kısa Süreli Periyotlarda Kuraklık Analizi: Bursa Örneği
Drought Analysis in Long and Short Term Periods: Bursa Case

Ülker Güner Bacanlı [1] , Pınar Gökçe Kargı [2]


İnsan yaşamında doğal afetler önemli yer alır. Kuraklık, iklimsel ve bölgesel özelliklere bağlı olan ve tüm canlı yaşamını olumsuz etkileyen bir afettir. Kuraklığın belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi için bölgenin ayrıntılı analizi gerekmektedir. Araştırmacılar, kuraklığı saptamak için farklı kuraklık indislerini kullanmışlardır. Standart Yağış İndisi (SYİ), farklı zaman ölçeklerinde hesapların yapılabildiği ve literatürde en sık kullanılan kuraklık indislerinden biridir. Bu çalışmada, Bursa ilinde uzun süreli yağış verisi bulunan Bursa, İznik, Keleş, Mustafakemalpaşa ve Uludağ istasyonları 1969-2015 dönemi için incelenmiştir. Yağış verilerinin eğilimi olup olmadığı lineer regresyon analiziyle belirlenmiştir. Yağış verileri standardize edilerek gidişler analizine göre değerlendirilmiştir. Son olarak da ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılan Standart Yağış İndisi (SYİ) yöntemi ile 1, 3, 6, 9, 12, 24 ve 48 aylık zaman periyotları için kuraklık analizi yapılmıştır. Yıllık ve aylık yağış verilerinde önemli bir eğilim saptanmamıştır. Aralık ayında İznik, Keleş, Uludağ istasyonları azalma eğilimi; Ekim ayında Bursa istasyonu azalma eğilimi gösterdiği bulunmuştur. İstatistiksel olarak anlamlı eğilim (%5 risk) diğer aylarda saptanmamıştır. Standart Yağış İndisi (SYİ) analizi sonuçlarında istasyonların kurak, normal veya sulak periyot oranları benzerlik göstermiştir. Bununla birlikte, kısa süreli periyotlarda (3-6 ay) normal veya hafif kuraklıklara daha sık rastlanırken, uzun süreli periyotlarda (12-24-48 ay) şiddetli ve çok şiddetli kuraklık gözlenmiştir.


Natural disasters are important in human life. Drought is a disaster that depends on climatic and regional characteristics and affects all lives negatively. A detailed analysis of the region is necessary to determine the drought and take necessary measures. The researchers used different drought indices to determine drought. Standardized Precipitation Index (SPI) is one of the most commonly used drought indices that accounts different time scales. In this study, Bursa, Iznik, Keles, Mustafakemalpaşa, Uludag stations with long-term precipitation data in Bursa were examined for 1969-2015. The trend of precipitation data was determined by linear regression analysis. Precipitation data were standardized and evaluated according to the runs analysis. Lastly, drought analysis was performed for the periods 1, 3, 6, 9, 12, 24 and 48 months by the Standard Precipitation Index (SYI) method, which is widely used in our country and in the world. There was no significant trend in annual and monthly rainfall data. It was found that the monthly precipitation showed downward trend at Iznik, Keles, Uludag stations in December and at Bursa station in October. A statistically significant trend (5% risk) was not found in other months. Results of Standardized Precipitation Index are showed similarity which drought, normal and wet period rations in all stations. However, while normal or mild droughts are more frequent in short-term periods (3-6 months), severe or very severe droughts have been observed over long-term periods (12-24-48 months).


 • Bacanlı U.G., (2017), Application of Linear Stochastic Models for Drought Forecasting, 3rd International Conference On Engineering and Natural Sciences, ICENS 2017, May 3-7, Budapest, Hungary, ss.590-596.
 • Bacanlı U.G., Baran T., Dikbas F., (2017), Paylaştırılmış entropi kavramının kuraklık ölçütü olarak kullanılabilirliği, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(3), 232-237.
 • Bacanlı U.G., Dikbaş F., Baran T., (2011), Meteorological Drought Analysis Case Study, Central Anatolia. Desalination and Water Treatment, 26, 1-10.
 • Baran T., Bacanlı U.G., Dikbas F., (2017), Drought analysis with SPI ındex and entropy, European Water., 60, 263-270.
 • Bayazıt M., Yeğen Oğuz E.B., (2005), Mühendisler için İstatistik, Birsen Yayınevi, İstanbul, 198ss.
 • Cancelliere A., DiMauro G., Bonaccorso B., Rossi G., (2007), Drought forecasting using the Standardized Precipitation Index, Water Resources Management, 21(5), 801-819.
 • Chen S.T., Kuo C.C., Yu P.S., (2009), Historical trends and variability of meteorological droughts in Taiwan/Tendances historiques et variabilité des sécheresses météorologiques à Taiwan, Hydrological Sciences Journal, 54, 430-441.
 • Fontaine M.M., Steinemann A.C., (2009), Assessing vulnerability to natural hazards, impact-based method and application to drought in Washington state, Natural Hazards Review, 10(1), 11–18.
 • Gocic M., Trajkovic S., (2014), Spatiotemporal characteristics of drought in Serbia, Journal of Hydrology, 510, 110–123.
 • Guhathakurta P., Menon P., Inkane PM., Krishnan U., Sable S.T., (2017), Trends and variability of meteorological drought over the districts of India using standardized precipitation index, Journal of Earth System Science, 126:120.
 • Guttman N.B., (1998), Comparing the Palmer Drought Index and the Standardized Precipitation Index, Journal of American Water Resources Association, 34(1), 113-121.
 • Guttman N.B., (1999), Accepting the Standardized Precipitation Index: A calculation algorithm, Journal of American Water Resources Association, 35(2), 311-322.
 • Kallis G., (2008), Droughts, Annual Review of Environment and Resources, 33, 85-118.
 • Keyantash J., Dracup J., (2002), The quantification of drought: An evaluation of drought indices, Bulletin of the American Meteorological Society, 83(8), 1167-1180.
 • Labedzki L., (2017), Categorical Forecast of Precipitation Anomaly Using the Standardized Precipitation Index SPI, Water, 9(8), 1-14.
 • Liu L., Hong Y., Bednarczyk N.C., Yong B., Shafer A.M., Riley R., Hocker E.J., (2012), Hydro-Climatological Drought Analyses and Projections Using Meteorological and Hydrological Drought Indices: A Case Study in Blue River Basin, Oklahoma, Water Resources Management, 26(1), 2761-2779.
 • Liu L., Yang H., Hocker J.E., Shafer M.A., Carter L.M., Gourley J.J., Bednarczyk N.C., Yong B., Adhikari P., (2012), Analyzing projected changes and trends of temperature and precipitation in the southern USA from 16 downscaled global climate models, Theoretical and Applied Climatology, 109, 345–360.
 • Mallya G., Mishra V., Niyogi D., Tripathi S., Govindraju R.S., (2016), Trends and variability of droughts over the Indian monsoon region, Weather and Climate Extremes, 12, 43-68.
 • McKee T.B., Doesken N.J., Kleist J., (1993), The relationship of drought frequency and duration to time steps, Preprints, 8th Conference on Applied Climatology, January 17–22 Anaheim, California, ss.179–184.
 • Mckee T.B., Doesken N.J., Kleist J., (1999), Drought monitoring of climate, Geographical Reviews, 38, 55-94.
 • MGM, (2018), Meteoroloji Genel Müdürlüğü, https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=BURSA, [Erişim 08 Mart 2018].
 • Mishra A., Singh V., (2011), A review of drought concepts, Journal of Hydrology, 391(1–2), 202–216.
 • Raziei T., Saghafian B., Paulo A.A., Pereira L.S., Bordi I., (2009), Spatial patterns and temporal variability of drought in western Iran, Water Resources Management, 23(3), 439-455.
 • Sırdaş S., Şen Z., (2003), Spatio-temporal drought analysis in the Trakya region, Turkey, Hydrological Sciences-Journal-des Sciences Hydrologiques, 48(5), 809-821.
 • Thom H.C.S., (1958), A note on the Gamma Distribution, Monthly Weather Review, 86(4), 117-122.
 • Topçu E., Seçkin N., (2013), L-Momentler ve Standart Yağış İndeksi (SPİ) yardımıyla Seyhan Havzası kuraklık analizi, Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 29(1), 19-28.
 • Vicente-Serrano S.M., González-Hidalgo J.C., DeLuis M., Raventós J., (2004), Drought patterns in the Mediterranean area: the Valencia region (eastern Spain), Climate Research, 26(1), 5-15.
 • Wu H., Hayes M.J., Weiss A., Hu Q., (2001), An evaluation of the standardized precipitation index, the China-Z index and the statistical Z-score, International Journal of Climatology, 21(6), 745-758.
 • Wu H., Hayes M.J., Wilhite D.A., Svoboda M.D., (2005), The effect of the length of record on the standardized precipitation index calculation, International Journal of Climatology, 25(4), 505-520.
 • Yuan Y., Zhou W., (2008), Influences of the Indian Ocean Dipole on the Asian summer monsoon in the following year, International Journal of Climatology, 28(14), 1849–1859.
 • Zarch M.A.A., Sivakumar B., Sharma A., (2015), Droughts in a warming climate: A global assessment of Standardized precipitation index (SPI) and Reconnaissance drought index (RDI), Journal of Hydrology, 526, 183–195.
 • Zhang Q., Xiao M., Singh V.P., Li J., (2012), Regionalization and spatial changing properties of droughts across the Pearl River basin, China, Journal of Hydrology, vol. 472-473, 355-366.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date 2019
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2279-9138
Author: Ülker Güner Bacanlı (Primary Author)
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8089-9030
Author: Pınar Gökçe Kargı
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2019

Bibtex @research article { dacd429391, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, issn = {}, eissn = {2528-9640}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {166 - 174}, doi = {10.21324/dacd.429391}, title = {Uzun ve Kısa Süreli Periyotlarda Kuraklık Analizi: Bursa Örneği}, key = {cite}, author = {Bacanlı, Ülker Güner and Kargı, Pınar Gökçe} }
APA Bacanlı, Ü , Kargı, P . (2019). Uzun ve Kısa Süreli Periyotlarda Kuraklık Analizi: Bursa Örneği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 5 (1) , 166-174 . DOI: 10.21324/dacd.429391
MLA Bacanlı, Ü , Kargı, P . "Uzun ve Kısa Süreli Periyotlarda Kuraklık Analizi: Bursa Örneği". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 (2019 ): 166-174 <http://dacd.artvin.edu.tr/en/issue/38883/429391>
Chicago Bacanlı, Ü , Kargı, P . "Uzun ve Kısa Süreli Periyotlarda Kuraklık Analizi: Bursa Örneği". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 (2019 ): 166-174
RIS TY - JOUR T1 - Uzun ve Kısa Süreli Periyotlarda Kuraklık Analizi: Bursa Örneği AU - Ülker Güner Bacanlı , Pınar Gökçe Kargı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21324/dacd.429391 DO - 10.21324/dacd.429391 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 166 EP - 174 VL - 5 IS - 1 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.429391 UR - https://doi.org/10.21324/dacd.429391 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Uzun ve Kısa Süreli Periyotlarda Kuraklık Analizi: Bursa Örneği %A Ülker Güner Bacanlı , Pınar Gökçe Kargı %T Uzun ve Kısa Süreli Periyotlarda Kuraklık Analizi: Bursa Örneği %D 2019 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 5 %N 1 %R doi: 10.21324/dacd.429391 %U 10.21324/dacd.429391
ISNAD Bacanlı, Ülker Güner , Kargı, Pınar Gökçe . "Uzun ve Kısa Süreli Periyotlarda Kuraklık Analizi: Bursa Örneği". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 / 1 (January 2019): 166-174 . https://doi.org/10.21324/dacd.429391
AMA Bacanlı Ü , Kargı P . Uzun ve Kısa Süreli Periyotlarda Kuraklık Analizi: Bursa Örneği. DACD. 2019; 5(1): 166-174.
Vancouver Bacanlı Ü , Kargı P . Uzun ve Kısa Süreli Periyotlarda Kuraklık Analizi: Bursa Örneği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2019; 5(1): 174-166.