Year 2019, Volume 5 , Issue 1, Pages 110 - 115 2019-01-31

Atık Andezit Tozu ve Uçucu Küllerin Betonda Kullanımının Karşılaştırılması
The Comparison of Using Andesite Waste Powder and Fly Ash in Concrete

Hakan Ceylan [1] , Metin Davraz [2]


Türkiye’de andezit taşı inşaat mühendisliği ve mimari uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Andezit taşının madencilik yöntemleriyle üretimi, kesilmesi ve cilalanması büyük miktarda atık oluşumuna neden olmaktadır. Bunların bir kısmı ocak ve fabrikadan çıkan iri parçalı atıklardır. Bir kısmı ise fabrikada kesim sırasında çıkan toz atıklardır. Bu atıklar değerlendirilmeden atılmaktadır. Andezit temel bileşen olarak SiO2 içerir, bu yüzden andezit tozları puzolanik özellik gösterir ve betonda mineral katkı olarak kullanılabilir. Bu çalışmada andezit atık tozlarının betonda mineral katkı olarak kullanılması, F sınıfı uçucu küller ile karşılaştırılmıştır. Mineral katkıların farklı yer değiştirme seviyelerindeki durumunu belirlemek için, farklı çimento dozajlarında beton örnekleri hazırlanarak 28 ve 90 günde beton basınç dayanımları test edilmiştir. C40/50 dayanım sınıfı için, 28 ve 90 günlük kür yaşlarında atık andezit tozlarının en uygun yer değiştirme oranı %10 olarak belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre atık andezit tozlarının uçucu küller gibi betonda mineral katkı olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Mineral katkı olarak en ideal yer değiştirme oranlarında andezit kullanımı durumunda, C40/50 betonunda yaklaşık 20 kg, C55/67 betonunda 46 kg, C70/85 betonunda 52 kg çimento tasarrufu sağlanabilir.


Andesite stone is widely used in civil engineering and architectural applications in Turkey. The production, cutting and polishing of the andesite stone by mining methods causes a large amount of waste. Some of them are big particular waste that is taken off pit and factories. And the others are powder waste derived during cutting in factories. These are wasted and not reclaimed. Andesite contains SiO2 as the main component. Therefore, andesite may have pozzolanicity and thus may be used as mineral additive in concrete. In this study the usage of andesite waste powder as mineral additive in concrete is compared with F type fly ashes. In order to estimate the status of mineral additives in various replacement levels; the 28 and 90 days compressive strengths of concrete specimens were tested by preparing concrete specimens in different cement dosages. For C40/50 strength class, the optimum replacement rate of andesite waste powder was determined as 10% at curing ages of 28 and 90 days. The results of this study show that andesite waste powder can be used as mineral additive in concrete such as fly ash. The usage of andesite waste powder as a mineral additive at the optimal replacement ratios can achieve savings of, 20 kg cement for C40/50, 46 kg of cement for C55/67, and 52 kg of cement for C70/85.

 • Almeida N., Branco F., Brito J., Santos J.R., (2007a), High-performance concrete with recyled stone slurry, Cement and Concrete Research, 37, 210-220.
 • Almeida N., Branco F., Santos J.R., (2007b), Recyling of stone slurry in industrial activities: Application to concrete mixtures, Building and Environment, 42, 810-819.
 • Alyamaç K.E., İnce R., (2009), A preliminary concrete mix design for SCC with marble powders, Construction and Building Materials, 23, 1201-10.
 • Aruntaş H.Y., Gürü M., Dayı M., Tekin İ., (2010), Utilization of marble waste dust as an additive in cement production, Materials and Design, 31, 4039-4042.
 • ASTM C 125, (1994), Standard Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates, Annual Book of ASTM Standards.
 • ASTM C 618, (1994), Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolana for Use as a Mineral Admixture in Portland Cement Concrete, Annual Book of ASTM Standards.
 • ASTM C 618-12, (2012), Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete, West Conshohocken, ASTM International. PA.
 • Aydın A.C., Gül R., (2012), Influence of volcanic originated natural materials as additives on the setting time and some mechanical properties of concrete, Construction and Building Materials, 21, 1277-1281.
 • Belaidi A.S.E., Azzouz L., Kenai S., (2012), Effect of natural pozzolana and marble powder on the properties of self-compacting concrete, Construction and Building Materials, 31, 251-257.
 • Corinaldesi V., Moriconi G., Naik T.R., (2010), Characterization of marble powder for its use in mortar and concrete, Construction and Building Materials, 24, 113-117.
 • Erdoğan T.Y., (2007), Beton, METU Press, Ankara, Türkiye, 760ss.
 • Ergün A., (2011), Effect of the usage of diatomite and waste marble powder as partial replacement of cement on the mechanical properties of concrete, Construction and Building Materials, 25, 806-812.
 • Gencel O., Özel C., Köksal F., Erdoğmuş E., Martinez-Barrera G., Brostow W., (2012), Properties of concrete paving blocks made with waste marble, Journal of Cleaner Production, 21, 62-70.
 • Gesoğlu M., Güneyisi E., Kocabağ M.E., Bayram V., Mermerdaş K., (2012), Fresh and hardened characteristics of self-compacting concretes made with combined use of marble powder, limestone filler, and fly ash, Construction and Building Materials, 37, 160-170.
 • Göltaş A.Ş., (2012), Montly (September) quality report of cement, Isparta, Türkiye.
 • Hamidi M., Kacimi L., Cyr M., Clastres P., (2013), Evaluation and improvement of pozzolanic activity of andesite for its use in eco-efficient cement, Construction and Building Materials, 47, 1268-1277.
 • Jain N., (2012), Effect of nonpozzolanic and pozzolanic mineral admixtures on the hydration behavior of ordinary Portland cement, Construction and Building Materials, 27, 39-44.
 • Karakuş A., (2011), Investigation on possible use of Diyarbakir basalt waste in Stone Mastic Asphalt, Construction and Building Materials, 25, 3502-07.
 • Sarıışık A., Sarıışık G., Sentürk A., (2011), Applications of glaze and decor on dimensioned andesites used in construction sector, Construction and Building Materials, 25, 3694-702.
 • Soğancıoğlu M., Yel E., Yılmaz-Kesin U.S., (2013), Utilization of andesite processing wastewater treatment sludge as admixture in conctere mix, Construction and Building Materials, 46, 150-155.
 • Topçu İ.B., Bilir T., Uygunoğlu T., (2009), Effect of waste marble dust content as filler on properties of self-compacting concrete, Construction and Building Materials, 23, 1947-1953.
 • TS EN 12390-3, (2010), Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri-Bölüm 3. Deney numunelerinde basınç dayanımının tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • TS EN 197-1, (2012), Çimento, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • TS EN 450-1, (2006), Uçucu kül- Betonda kullanılan, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Uysal M., Sümer M., (2011), Performance of self-compacting concrete containing different mineral admixtures, Construction and Building Materials, 25, 4112-4120.
 • Uysal M., Yılmaz K., (2011), Effect of mineral admixtures on properties of self-compacting concrete, Cement and Concrete Composites, 33, 771-776.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date 2019
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8099-9819
Author: Hakan Ceylan (Primary Author)
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6069-7802
Author: Metin Davraz
Institution: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVESİTESi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2019

Bibtex @research article { dacd451558, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, issn = {}, eissn = {2528-9640}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {110 - 115}, doi = {10.21324/dacd.451558}, title = {Atık Andezit Tozu ve Uçucu Küllerin Betonda Kullanımının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Ceylan, Hakan and Davraz, Metin} }
APA Ceylan, H , Davraz, M . (2019). Atık Andezit Tozu ve Uçucu Küllerin Betonda Kullanımının Karşılaştırılması. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 5 (1) , 110-115 . DOI: 10.21324/dacd.451558
MLA Ceylan, H , Davraz, M . "Atık Andezit Tozu ve Uçucu Küllerin Betonda Kullanımının Karşılaştırılması". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 (2019 ): 110-115 <http://dacd.artvin.edu.tr/en/issue/38883/451558>
Chicago Ceylan, H , Davraz, M . "Atık Andezit Tozu ve Uçucu Küllerin Betonda Kullanımının Karşılaştırılması". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 (2019 ): 110-115
RIS TY - JOUR T1 - Atık Andezit Tozu ve Uçucu Küllerin Betonda Kullanımının Karşılaştırılması AU - Hakan Ceylan , Metin Davraz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21324/dacd.451558 DO - 10.21324/dacd.451558 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 115 VL - 5 IS - 1 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.451558 UR - https://doi.org/10.21324/dacd.451558 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Atık Andezit Tozu ve Uçucu Küllerin Betonda Kullanımının Karşılaştırılması %A Hakan Ceylan , Metin Davraz %T Atık Andezit Tozu ve Uçucu Küllerin Betonda Kullanımının Karşılaştırılması %D 2019 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 5 %N 1 %R doi: 10.21324/dacd.451558 %U 10.21324/dacd.451558
ISNAD Ceylan, Hakan , Davraz, Metin . "Atık Andezit Tozu ve Uçucu Küllerin Betonda Kullanımının Karşılaştırılması". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 / 1 (January 2019): 110-115 . https://doi.org/10.21324/dacd.451558
AMA Ceylan H , Davraz M . Atık Andezit Tozu ve Uçucu Küllerin Betonda Kullanımının Karşılaştırılması. DACD. 2019; 5(1): 110-115.
Vancouver Ceylan H , Davraz M . Atık Andezit Tozu ve Uçucu Küllerin Betonda Kullanımının Karşılaştırılması. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2019; 5(1): 115-110.