Year 2019, Volume 5 , Issue 2, Pages 187 - 197 2019-07-31

Investigation of Water Quality in Kozlu Creek (Zonguldak)
Kozlu Deresinde (Zonguldak) Su Kalitesinin İncelenmesi

Özgür ZEYDAN [1] , Nizamettin ÖZDOĞAN [2] , Pınar Şeyma TAŞTEPE [3] , Dilek DEMİRTAŞ [4]


Today, the consumption of water is increasing day by day due to population. This increase of demand for water leads to an uncontrolled use of water supplies. Generally, in underdeveloped and developing countries, wastewater is discharged directly to receiving environments without treatment. This situation causes a decrease in the quality of these water supplies and restricts the benefits of streams. In this paper, we present the first extensive study on the quality of water of Kozlu Creek in Zonguldak. To determine the quality of the stream’s water, we have collected water samples from 6 different locations on the creek, on two separate dates in June and December of 2017. These samples have been tested to determine their levels of Chemical Oxygen Demand, Biological Oxygen Demand, Total Suspended Solids, pH, Total Kjeldahl Nitrogen, phosphorus, conductivity, oil and grease content. We used Geographical Information Systems to create thematic maps that demonstrate the level of pollution of water in terms of Chemical Oxygen Demand and Total Suspended Solids parameters. As a result of the analyzes, it was found that the water quality in Kozlu Creek was in the 4th class according to the Regulation on Surface Water Quality.


Günümüzde su kullanımı nüfusa bağlı olarak her geçen gün artmaktadır. Su ihtiyacının artması, su kaynaklarının kontrolsüzce kullanımına sebep olmaktadır. Genellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde atık sular, arıtılmadan doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilmektedir. Bu durum su kaynaklarının kalitesini düşürmekte ve akarsulardan sağlanacak faydayı kısıtlamaktadır. Bu çalışma, Zonguldak Kozlu Deresinde yapılan ilk kapsamlı su kalitesi çalışmasıdır. Derenin su kalitesini belirleyebilmek için 2017 Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere 2 farklı zamanda belirlenen 6 farklı noktadan numuneler alınmıştır. Alınan numunelerde Kimyasal Oksijen İhtiyacı, Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı, Askıda Katı Madde, pH, Toplam Kjeldahl Azotu, fosfor, iletkenlik ile yağ ve gres tayini yapılmıştır. Kimyasal Oksijen İhtiyacı ve Askıda Katı Madde değerleri için Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı kullanılarak su kirliliğini gösteren tematik haritalar hazırlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, Kozlu Deresi’ndeki su kalitesinin Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’ne göre 4. Sınıf olduğu görülmüştür. • Alam M.J.B., Islam M.R., Muyen Z., Mamun M., Islam S., (2007), Water quality parameters along rivers, Int. J. Environ. Sci. Technol., 4, 159-167.
 • Altaş L., Büyükgüngör H., (2007), Heavy metal pollution in the Black Sea shore and offshore of Turkey, Environ Geol, 52, 469-476.
 • Altin A., Özölçer İ.Ö., Yildirim Y., (2009), Water pollution in the southern coastal region of the Black Sea, Fresenius Environmental Bulletin, 18(11a), 2170-2180.
 • APHA, (2005), Standard Methods of Water and Wastewater, 21st Ed., American Public Health Association, Washington, DC., ISBN:0875530478, pp: 2-61.
 • Birici N., Karakaya G., Şeker T., Küçükyılmaz M., Balcı M., Özbey N., Güneş M., (2017), Çoruh Nehri su kalitesinin su kirliliği kontrolü yönetmeliğine göre değerlendirilmesi, Int. J. Pure Appl. Sci., 3(1), 54-64.
 • Boyacioglu H., (2006), Surface water quality assessment using factor analysis, Water SA, 32(3), 389-393.
 • Chang H., (2008), Spatial analysis of water quality trends in the Han River basin, South Korea, Water Research, 42, 3285-3304.
 • Ekinci D., (2003), İhsaniye Deresi Havzası (Zonguldak) taşkın analizi, Coğrafya Dergisi, 11, 97-118.
 • Hacioglu N., Dulger B., (2009), Monthly variation of some physico-chemical and microbiological parameters in Biga Stream (Biga, Canakkale, Turkey), African Journal of Biotechnology, 8(9), 1929-1937.
 • Koç C., (2010), A study on the pollution and water quality modeling of the River Buyuk Menderes, Turkey, Clean – Soil, Air, Water, 38(12), 1169-1176.
 • Liu Z., Li Y., Li Z., (2009), Surface water quality and land use in Wisconsin, USA – A GIS Approach, Journal of Integrative Environmental Sciences, 6(1), 69-89.
 • Maraşlıoğlu F., Gönülol A., Bektaş S., (2017), Assessment of water quality in Mert Stream (Samsun, Turkey) base on some physicochemical parameters, Ecology Symposium 2017 Proceedings Book of Full Papers’ın içinde, Kayseri, Turkey, ss. 77-89.
 • MGM, (2018), İllere Ait Mevsim Normalleri (1981-2010), Meteoroloji Genel Müdürlüğü, https://mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=ZONGULDAK, [Erişim 2 Ağustos 2018].
 • Mutlu E., Uncumusaoğlu A. A., (2016), Physicochemical analysis of water quality of brook Kuruçay, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 4(11), 991-998.
 • Özkan K., Özhan K., Yücel M., (2017), Catchment-Sea interactions in the Black Sea, Black Sea Marine Environment: The Turkish Shelf’in İçinde (Sezgin M., Bat L., Ürkmez D., Arıcı E., Öztürk B., Ed.), Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), İstanbul, ss. 98-113.
 • Søndegaard M., Jensen J.P., Jeppesen E., (2001), Retention and internal loading of phosphorus in shallow, eutrophic lakes, Scient. World J., 1, 427.
 • Şener Ş., Şener E., Davraz A., (2017), Evaluation of water quality using water quality index (WQI) method and GIS in Aksu River (SW-Turkey), Science of the Total Environment, 584-585, 131-144.
 • Toroğlu E., Toroğlu S., Alaeddinoğlu F., (2006), Aksu Çayında (Kahramanmaraş) akarsu kirliliği, Coğrafi Bilimler Dergisi, 4 (1), 93-103.
 • Tsuzuki Y., (2015), Relationships between pollutant discharge and water quality in the rivers from “better” to “worse” water quality, Ecological Indicators, 52, 256-269.
 • Tuncer G., Karakas T., Balkas T.I., Gökçay C.F., Aygun S., Yurteri C., Tuncel G., (1998), Land-based sources of pollution along the Black Sea coast of Turkey: concentrations and annual loads to the Black Sea, Marine Pollution Bulletin, 36(6), 409-423.
 • Udimal T.B., Jincai Z., Ayamba E.C., Owusu S.M., (2017), China’s water situation; the supply of water and the pattern of its usage, International Journal of Sustainable Built Environment, 6, 491-500.
 • URL-1, (2016), Zonguldak İl Çevre Durum Raporu, T.C. Zonguldak Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Zonguldak, https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/Zonguldak_icdr2016.pdf, [Erişim 2 Ağustos 2018].
 • URL-2, (2012), Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği, http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16806&MevzuatIliski=0 &sourceXmlSearch=, [Erişim 2 Ağustos 2018].
 • Yan C.A., Zhang W., Zhang Z., Liu Y., Deng C., Nie N., (2015), Assessment of Water Quality and Identification of Polluted Risky Regions Based on Field Observations & GIS in the Honghe River Watershed, China, PLoS ONE, 10(3): e0119130.
 • Yayıntas O.T., Yılmaz S., Turkoglu M., Dilgin Y., (2007), Determination of heavy metal pollution with environmental physicochemical parameters in waste water of Kocabas Stream (Biga, Canakkale, Turkey) by ICP-AES, Environ Monit Assess, 127, 389-397.
Primary Language tr
Subjects Environmental Engineering
Published Date 2019
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1148-6870
Author: Özgür ZEYDAN
Institution: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5520-5124
Author: Nizamettin ÖZDOĞAN (Primary Author)
Institution: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3305-1512
Author: Pınar Şeyma TAŞTEPE
Institution: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8267-9461
Author: Dilek DEMİRTAŞ
Institution: ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 31, 2019

Bibtex @research article { dacd451775, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, issn = {}, eissn = {2528-9640}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {187 - 197}, doi = {10.21324/dacd.451775}, title = {Kozlu Deresinde (Zonguldak) Su Kalitesinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ZEYDAN, Özgür and ÖZDOĞAN, Nizamettin and TAŞTEPE, Pınar Şeyma and DEMİRTAŞ, Dilek} }
APA ZEYDAN, Ö , ÖZDOĞAN, N , TAŞTEPE, P , DEMİRTAŞ, D . (2019). Kozlu Deresinde (Zonguldak) Su Kalitesinin İncelenmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 5 (2) , 187-197 . DOI: 10.21324/dacd.451775
MLA ZEYDAN, Ö , ÖZDOĞAN, N , TAŞTEPE, P , DEMİRTAŞ, D . "Kozlu Deresinde (Zonguldak) Su Kalitesinin İncelenmesi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 (2019 ): 187-197 <http://dacd.artvin.edu.tr/en/issue/43935/451775>
Chicago ZEYDAN, Ö , ÖZDOĞAN, N , TAŞTEPE, P , DEMİRTAŞ, D . "Kozlu Deresinde (Zonguldak) Su Kalitesinin İncelenmesi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 (2019 ): 187-197
RIS TY - JOUR T1 - Kozlu Deresinde (Zonguldak) Su Kalitesinin İncelenmesi AU - Özgür ZEYDAN , Nizamettin ÖZDOĞAN , Pınar Şeyma TAŞTEPE , Dilek DEMİRTAŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21324/dacd.451775 DO - 10.21324/dacd.451775 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 197 VL - 5 IS - 2 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.451775 UR - https://doi.org/10.21324/dacd.451775 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Kozlu Deresinde (Zonguldak) Su Kalitesinin İncelenmesi %A Özgür ZEYDAN , Nizamettin ÖZDOĞAN , Pınar Şeyma TAŞTEPE , Dilek DEMİRTAŞ %T Kozlu Deresinde (Zonguldak) Su Kalitesinin İncelenmesi %D 2019 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 5 %N 2 %R doi: 10.21324/dacd.451775 %U 10.21324/dacd.451775
ISNAD ZEYDAN, Özgür , ÖZDOĞAN, Nizamettin , TAŞTEPE, Pınar Şeyma , DEMİRTAŞ, Dilek . "Kozlu Deresinde (Zonguldak) Su Kalitesinin İncelenmesi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 / 2 (July 2019): 187-197 . https://doi.org/10.21324/dacd.451775
AMA ZEYDAN Ö , ÖZDOĞAN N , TAŞTEPE P , DEMİRTAŞ D . Kozlu Deresinde (Zonguldak) Su Kalitesinin İncelenmesi. DACD. 2019; 5(2): 187-197.
Vancouver ZEYDAN Ö , ÖZDOĞAN N , TAŞTEPE P , DEMİRTAŞ D . Kozlu Deresinde (Zonguldak) Su Kalitesinin İncelenmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2019; 5(2): 197-187.