Year 2019, Volume 5 , Issue 2, Pages 237 - 246 2019-07-31

Aşağı Sakarya Nehri Su Kalitesinin Sulama Suyu Açısından Değerlendirilmesi
Assessment of Lower Sakarya River Water Quality in Terms of Irrigation Water

Çiğdem ÖZER [1] , Rabia KÖKLÜ [2]


Aşağı Sakarya Alt Havzası, Sakarya Nehrinin doğduğu noktadan itibaren maruz kaldığı sanayi faaliyetlerinin ve yerleşim yerlerinden kaynaklanan atıksuların, tarımsal ve kentsel yayılı kaynakların ve geçtiği jeolojik formasyonların etkisi altındadır. Tüm bu kirletici yüklerin etkisine rağmen geçtiği bölgelerde aynı zamanda tarımsal sulama maksadıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu su kaynağının içme ve endüstriyel kullanımı yanında özellikle tarımsal amaçlı sürdürülebilir kullanımının önemi artmaktadır. Bu amaçla,  çalışma kapsamında Aşağı Sakarya Nehrinin tarımsal amaçlı sulama suyu bakımından kalitesi belirlenmiştir. Aşağı Sakarya Nehri üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından işletilen 3 adet istasyona ait su kalite verilerine ait farklı fiziko-kimyasal özellikler farklı sulama suyu standartları açısından değerlendirilmiştir.  Bu standartlar temelinde sulama suyu kalitesi, Elektriksel iletkenlik (Eİ), ve Toplam Sertlik (TS) değerleri ile Schoeller Diyagramı, Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR), Sodyum yüzdesi (%Na), Magnezyum Oranı (MR), Potansiyel Tuzluluk (PS) ve Kelley indeksi (KI) gibi değerlendirme kriterleri kullanılarak yorumlanmıştır.  


The Lower Sakarya Sub-Basin is under the influence of the industrial activities and the wastewater from settlements, agricultural and urban run-off and the geological formations it has undergone since the birth of the Sakarya River. In spite of the effect of all these pollutant loads, it is also used for agricultural irrigation purposes. Therefore, the importance of sustainable use of this water resource for drinking and industrial use as well as for agricultural purposes is increasing. For this purpose, Lower Sakarya River quality of irrigation water for agricultural purposes has been determined. Different physical-chemical properties of water quality data belonging to 3 stations operated by State Hydraulic Works (DSI) on Sakarya River were evaluated in terms of national and international water quality standards. On the basis of these standards, irrigation water quality was interpreted by using evaluation criteria such as Electrical conductivity (EC), and Total Hardness (TH) values, Schoeller Diagram, Sodium Adsorption Rate (SAR), Sodium percentage (% Na), Magnesium Ratio (MR), Potential Salinity (PS) and Kelley index (KI).


 • Asri F.Ö., Demirtaş E.I., Ari N., Arpacioğlu A.E., Özkan C.F., (2010), Antalya-Serik yöresi seralarında kullanılan sulama sularının kalitelerinin belirlenmesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2), 145–150.
 • Bhat M.A., Grewal M.S., Rajpaul R., Wani S.A., Dar E.A., (2016), Assessment of groundwater quality for Irrigation purposes using chemical indices, Indian Journal of Ecology, 43(2), 574–579.
 • Bouaroudj S., Menad A., Bounamous A., Chenchouni H., (2019), Assessment of water quality at the largest dam in Algeria (Beni Haroun Dam) and effects of irrigation on soil characteristics of agricultural lands, Chemosphere, 219, 76–88.
 • Doneen L.D., (1964), Notes on water quality in agriculture, Department of Water Science and Engineering, Davis: University of California.
 • Dufor C.N., Becker E., (1962), Public water supplies of the 100 largest cities in the United States, U.S. Geological Survey Water-Supply Paper 1812, https://pubs.usgs.gov/wsp/1812/report.pdf, [Erişim 20 Şubat 2019].
 • Emre T., Sözbilir H., (2005), Kütahya Ovası’ndaki yüzey ve yer altı sularının sulama suyu kalitesi açısından incelenmesi, MTA Dergisi, 131, 1–19.
 • Etteieb S., Cherif S., Tarhouni J., (2015), Hydrochemical assessment of water quality for irrigation: a case study of the Medjerda River in Tunisia, Applied Water Science, 1–12.
 • Güngör T., (2010), Oğulbey (Gölbaşı) akiferlerinin yeraltı suyu kalitesinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Hem D., (1985), Study and Interpretation the Chemical of Natural of Characteristics Water, Geological Survey Water-Supply Paper 2254, https://pubs.usgs.gov/wsp/wsp2254/pdf/wsp2254a.pdf, [Erişim 13 Kasım 2018].
 • Ibraheem A.M., Khan S.M.M.N., (2017), Suitability Assessment of Groundwater for Irrigation Purpose in Veppanthattai Block , Perambalur District , Tamil Nadu, World of Scientific News, 81(3), 81–93.
 • Islam M.S., Shamsad K.M., (2009), Assessment of Irrigation Water Quality of Bogra, Bangladesh J. Agril. Res., 34(4), 597–608.
 • Joshi D.M., Kumar A., Agrawal N., (2009), Assessment of the irrigation water quality of river Ganga in Haridwar district, Rasayan Journal of Chemistry, 2(2), 285–292.
 • Kelly W.P., (1963), Use of Saline Irrıgation Water, Soil Science, 95(6), 385–391.
 • Erdoğan M., (2013), Burdur-Ağlasun Havzasının Hidrojeoloji İncelemesi, Yüksek Lisans Tezi,İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Mirabbasi R., Mazloumzadeh S.M., Rahnama M.B., (2008), Evaluation of Irrigation Water Quality Using Fuzzy Logic, Res. J. Environ. Sci, 2(5), 340–352.
 • Muthanna M.N., (2011), Quality Assessment of Tigris River by using Water Quality Index for Irrigation Purpose, European Journal of Scientific Research, 57(1), 15-28.
 • Naseem S., Hamza S., Bashir E., (2010), Groundwater Geochemistry of Winder Agricultural Farms, Balochistan, Pakistan and Assessment for Irrigation Water Quality, European Water, 31, 21–32.
 • Omotoso O.A., Ojo O.J., (2012), Assessment of quality of river Niger floodplain water at Jebba , central Nigeria : implications for irrigation, Water Utility Journal, 4, 13–24.
 • Raghunath I.I.M., (1987), Groundwater, Second edt., New Delhi, India: Wiley Eastern Ltd.
 • Richards L.A. (1954), Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. (L. A. Richards, Ed.), Washington, D.C.: United States Department of Agriculture.
 • Shafiq M., Saleem M., (2013), Quality assessment of ground water for irrigation in District Jhang, Journal of Agricultural Research (Lahore), 51(2), 149–160.
 • URL-1, (2016), Sakarya İli 2015 Yılı Çevre Durum Raporu, T.C. Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sakarya, https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/Sakarya2015.pdf, [Erişim 01 Mart 2018].
 • Wilcox L.V, (1955), Classification and Use of Irrigation Waters, Washington, D.C. Unıted States Department of Agrıculture, (969):1–19.
Primary Language tr
Subjects Environmental Engineering
Published Date 2019
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3206-6288
Author: Çiğdem ÖZER (Primary Author)
Institution: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1630-5290
Author: Rabia KÖKLÜ
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 31, 2019

Bibtex @research article { dacd483146, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, issn = {}, eissn = {2528-9640}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {237 - 246}, doi = {10.21324/dacd.483146}, title = {Aşağı Sakarya Nehri Su Kalitesinin Sulama Suyu Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ÖZER, Çiğdem and KÖKLÜ, Rabia} }
APA ÖZER, Ç , KÖKLÜ, R . (2019). Aşağı Sakarya Nehri Su Kalitesinin Sulama Suyu Açısından Değerlendirilmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 5 (2) , 237-246 . DOI: 10.21324/dacd.483146
MLA ÖZER, Ç , KÖKLÜ, R . "Aşağı Sakarya Nehri Su Kalitesinin Sulama Suyu Açısından Değerlendirilmesi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 (2019 ): 237-246 <http://dacd.artvin.edu.tr/en/issue/43935/483146>
Chicago ÖZER, Ç , KÖKLÜ, R . "Aşağı Sakarya Nehri Su Kalitesinin Sulama Suyu Açısından Değerlendirilmesi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 (2019 ): 237-246
RIS TY - JOUR T1 - Aşağı Sakarya Nehri Su Kalitesinin Sulama Suyu Açısından Değerlendirilmesi AU - Çiğdem ÖZER , Rabia KÖKLÜ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21324/dacd.483146 DO - 10.21324/dacd.483146 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 246 VL - 5 IS - 2 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.483146 UR - https://doi.org/10.21324/dacd.483146 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Aşağı Sakarya Nehri Su Kalitesinin Sulama Suyu Açısından Değerlendirilmesi %A Çiğdem ÖZER , Rabia KÖKLÜ %T Aşağı Sakarya Nehri Su Kalitesinin Sulama Suyu Açısından Değerlendirilmesi %D 2019 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 5 %N 2 %R doi: 10.21324/dacd.483146 %U 10.21324/dacd.483146
ISNAD ÖZER, Çiğdem , KÖKLÜ, Rabia . "Aşağı Sakarya Nehri Su Kalitesinin Sulama Suyu Açısından Değerlendirilmesi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 / 2 (July 2019): 237-246 . https://doi.org/10.21324/dacd.483146
AMA ÖZER Ç , KÖKLÜ R . Aşağı Sakarya Nehri Su Kalitesinin Sulama Suyu Açısından Değerlendirilmesi. DACD. 2019; 5(2): 237-246.
Vancouver ÖZER Ç , KÖKLÜ R . Aşağı Sakarya Nehri Su Kalitesinin Sulama Suyu Açısından Değerlendirilmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2019; 5(2): 246-237.