Year 2019, Volume 5 , Issue 2, Pages 272 - 280 2019-07-31

Yangın Stratejilerinin Oluşturulması İçin İstatistik Veri Türlerinin Türkiye (İstanbul İli Örneğinde) ve Seçilmiş Ülkeler ile Karşılaştırılması
Comparing Types of Statistical Data Between Turkey (the Case Study of Istanbul) and Selected Countries for Creating Fire Strategies

Erhan Bakırcı [1] , Buket Karatop [2] , Sümeyye Bayındır [3]


Doğal ve insan kaynaklı afetler sonrasında meydana gelen yangınlar ve yarattığı kayıpların toplum üzerinde travmatik sonuçlar yarattığı bilinmektedir. Afetlerin yaratacağı zararların en az olması, risklerin önceden belirlenmesine ve böylece afet sonuçlarının yönetilebilir olmasına bağlıdır. Afetler ve özellikle yangın afetlerinin toplum üzerinde oluşturduğu maddi manevi kayıplar ile sosyo-kültürel travmaların yanında eko sistemdeki müthiş etkileri her gün biraz daha hissedilmektedir. Bundan dolayı özellikle yangın güvenliği konusunda toplumsal bilinci yüksek, teknoloji üretip satan veya bu konuda standartları oluşturan ülkelerde yangın istatistiklerinin stratejilerini belirlemeye yardımcı olacak nitelikte tutulduğu ve kullanıldığı söylenebilir. Bu güvenlikli ilişkiler zincirinin güçlü olması öğrenen sistemlerin kurulması ile mümkündür. Tüm unsurların ölçülebilir-değerlendirilebilir ve ders alınıp geliştirilebilir veri sisteminin oluşturulması ve kurulmasında temel faktör sağlam, bilimsel ve hedefe dönük istatistik veri havuzu kurulması ve farkındalık oluşturulmasıdır. Bu çalışmada, 2008 ve 2018 yılları arasında İstanbul’da meydana gelen yangınlara ait istatistikler ile ABD, Çin ve AB ülkelerinin yangın istatistikleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırılan ülkelerle Türkiye’de İstanbul ili özelinde tutulan yangın istatistikleri arasındaki veri tipleri incelenmiş bu çerçevede tespit edilen farklıklar belirlenmiştir.  Böylece tutulan verilerin bilimsel çalışmalar ve önleyici yaklaşımla bu konuda stratejiler oluşturmaya elverişli olup olmadığı tartışılmış ve iyileştirilmesi hususunda öneriler sunulmuştur.

Fires caused by natural factors or man-made and the losses they cause are known to have traumatic consequences for the society. The risk of disasters can be minimized when they are determined in advance and the results of the disasters become manageable. In addition to material and moral losses and socio-cultural traumas caused by disasters, especially fire disasters, the effects on the eco-system are felt more and more every day. Therefore, it can be said that fire statistics are kept and used to determine the strategies of fire statistics, especially in the countries that have high standards of social security and are technologically advanced. The strength of this chain of secure relations is possible with the establishment of learning systems. The basic factor in the creation and establishment of measurable-evaluable and taken lessons from lived data systems is the establishment of a robust, scientific and objective statistical data pool and with awareness raising. In this study, Istanbul Fire Brigade converted fires that occurred in Istanbul between 2008 and 2018 into statistical data. These statistics were compared with the fire statistics of the USA, China and EU countries. The largest and most comprehensive fire statistics database in our country is represented by the Istanbul Province Fire Statistics. Compared to the fire statistics of other countries, it was determined that there were differences in the statistical data classification and evaluation of these data. Thus, it is discussed whether the data held are suitable for creating strategies in this area with scientific studies and preventive approaches, and suggestions for improvement are presented.


 • Bekem İ., Çavuş M., Demirel F., (2011), Türkiye Ölçeğinde Yangın İstatistikleri Üzerine Bir Araştırma, Tüyak 2011, Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul.
 • Bekem Kara İ., (2017), Investigation of Giresun fire statistics (2011-2016), The Black Sea Journal of Sciences, 7(2), 96-105.
 • Bekem Kara İ., (2018), 2013-2017 Yılları Arasında Artvin İl Merkezinde Meydana Gelen Bina Yangınlarının İncelenmesi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 4(2), 105-114.
 • Brushlinsky N., Ahrens M., Sokolov S.V., Wagner P., (2017), Center of Fire Statistics of CTIF, https://www.ctif.org/commissions-and-groups/ctif-center-fire-statistics, [Erişim 31 Mart 2018].
 • Camia A., Durrant T., San-Miguel-Ayanz J., (2013), Harmonized classification scheme of fire causes in the EU adopted for the European Fire Database of EFFIS, http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC80682/lb-na-25-923-en-n.pdf, [Erişim 31 Mart 2018].
 • Çil B., (2008), İstatistik, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.408.
 • Dilek M., (1999), İstatistik, Muğla Üniversitesi Basımevi, Muğla, ss.48.
 • FEMA, (2015), National Fire Incident. U.S. Fire Administration, https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/nfirs/NFIRS_Complete_ Reference_Guide_2015. pdf, [Erişim 31 Mart 2018].
 • GAIN, (2009), World Fire Statistics, Information Bulletin of the World Fire Statistics Centre, Geneva Association Information Newsletter.
 • Ramachandran G., (1998), The Economics of Fire, London and New York: Published by E & FN Spon.
 • Haynes H.J., (2017), Fire Loss in the United States During 2016, https://www.maine.gov/dps/fmo/research/documents/nfpa _ firelossinus_2016.pdf, [Erişim 31 Mart 2018].
 • İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, (2018), İstatistikler, İstanbul İtfaiyesi, http://itfaiye.ibb.gov.tr/img/144238852018__9950067400.pdf, [Erişim 31 Mart 2018].
 • Kobayashi M., (1984), Urban Post-Earthquake Fires in Japan, Proceedings of the Eighth World Conference on Earthquake Engineering, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, Copyright with the Earthquake Engineering Research Inst., El Cerrito, California, Vol. VII, 785-792.
 • Koraltürk G., (2000), Deprem Sonrası Yangınlar ve Modellenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özkan Y., (2002), Uygulamalı İstatistik I, Sakarya Kitabevi, Sakarya, ss.395.
 • Şanslı Ş., (2008), Tamamlayıcı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.326.
 • Ülgen H., Mirze S.K., (2004), İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayınları No:11, İstanbul, ss.702.
 • Üstündağ Ö., Boyraz Z., (2008), CBS Yardımı İle Kent İçi Yangın Analizi: Elazığ Örneği, New World Sciences Academy, 3(2), 307-320.
 • Wang F., Lu S., Li A.C., (2005), Analysis of Fire Statistics of China: Fire Frequency,Fıre Safety Science–Proceedings of the Eighth International Symposium, 353-362, https://www.iafss.org/publications/fss/8/353/view/fss_8-353.pdf, [Erişim 31 Mart 2018].
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date 2019
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7856-8769
Author: Erhan Bakırcı
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6053-1725
Author: Buket Karatop (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0649-5836
Author: Sümeyye Bayındır
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 31, 2019

Bibtex @research article { dacd486380, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, issn = {}, eissn = {2528-9640}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {272 - 280}, doi = {10.21324/dacd.486380}, title = {Yangın Stratejilerinin Oluşturulması İçin İstatistik Veri Türlerinin Türkiye (İstanbul İli Örneğinde) ve Seçilmiş Ülkeler ile Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Bakırcı, Erhan and Karatop, Buket and Bayındır, Sümeyye} }
APA Bakırcı, E , Karatop, B , Bayındır, S . (2019). Yangın Stratejilerinin Oluşturulması İçin İstatistik Veri Türlerinin Türkiye (İstanbul İli Örneğinde) ve Seçilmiş Ülkeler ile Karşılaştırılması. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 5 (2) , 272-280 . DOI: 10.21324/dacd.486380
MLA Bakırcı, E , Karatop, B , Bayındır, S . "Yangın Stratejilerinin Oluşturulması İçin İstatistik Veri Türlerinin Türkiye (İstanbul İli Örneğinde) ve Seçilmiş Ülkeler ile Karşılaştırılması". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 (2019 ): 272-280 <http://dacd.artvin.edu.tr/en/issue/43935/486380>
Chicago Bakırcı, E , Karatop, B , Bayındır, S . "Yangın Stratejilerinin Oluşturulması İçin İstatistik Veri Türlerinin Türkiye (İstanbul İli Örneğinde) ve Seçilmiş Ülkeler ile Karşılaştırılması". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 (2019 ): 272-280
RIS TY - JOUR T1 - Yangın Stratejilerinin Oluşturulması İçin İstatistik Veri Türlerinin Türkiye (İstanbul İli Örneğinde) ve Seçilmiş Ülkeler ile Karşılaştırılması AU - Erhan Bakırcı , Buket Karatop , Sümeyye Bayındır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21324/dacd.486380 DO - 10.21324/dacd.486380 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 272 EP - 280 VL - 5 IS - 2 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.486380 UR - https://doi.org/10.21324/dacd.486380 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Yangın Stratejilerinin Oluşturulması İçin İstatistik Veri Türlerinin Türkiye (İstanbul İli Örneğinde) ve Seçilmiş Ülkeler ile Karşılaştırılması %A Erhan Bakırcı , Buket Karatop , Sümeyye Bayındır %T Yangın Stratejilerinin Oluşturulması İçin İstatistik Veri Türlerinin Türkiye (İstanbul İli Örneğinde) ve Seçilmiş Ülkeler ile Karşılaştırılması %D 2019 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 5 %N 2 %R doi: 10.21324/dacd.486380 %U 10.21324/dacd.486380
ISNAD Bakırcı, Erhan , Karatop, Buket , Bayındır, Sümeyye . "Yangın Stratejilerinin Oluşturulması İçin İstatistik Veri Türlerinin Türkiye (İstanbul İli Örneğinde) ve Seçilmiş Ülkeler ile Karşılaştırılması". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 / 2 (July 2019): 272-280 . https://doi.org/10.21324/dacd.486380
AMA Bakırcı E , Karatop B , Bayındır S . Yangın Stratejilerinin Oluşturulması İçin İstatistik Veri Türlerinin Türkiye (İstanbul İli Örneğinde) ve Seçilmiş Ülkeler ile Karşılaştırılması. DACD. 2019; 5(2): 272-280.
Vancouver Bakırcı E , Karatop B , Bayındır S . Yangın Stratejilerinin Oluşturulması İçin İstatistik Veri Türlerinin Türkiye (İstanbul İli Örneğinde) ve Seçilmiş Ülkeler ile Karşılaştırılması. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2019; 5(2): 280-272.