Year 2019, Volume 5 , Issue 2, Pages 381 - 385 2019-07-31

“Bitlis Hava Kirliliği Emisyon Envanteri ve Sağlık Etkilerinin Çoklu Lineer Regresyonla Tahmini (Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak 2019, 5(1): 1-10)” Başlıklı Makale İçin Başlatılan Tartışmaya Cevap
Reply to the Discussion Started for the Article Titled as “Bitlis Air Pollution Emission Inventory and Estimation of Health Effects by Multiple Linear Regression (Journal of Natural Hazards and Environment, January 2019, 5(1):1-10)”

Sinan Mehmet Turp [1]


Bu çalışmada, “Bitlis Hava Kirliliği Emisyon Envanteri ve Sağlık Etkilerinin Çoklu Lineer Regresyonla Tahmini” isimli makaleye tartışma başlatılmış ve yazar, cevap olarak aşağıdaki bilgilere yer vermiştir. Yazar, makalenin yazım aşamasında sadece ithal kömür verilerine ulaşmış ve elde edilen verilere göre hesaplanmalarını ve regresyon analizini yapmıştır. Elde edilen yerli kömür verileri ile kirletici parametrelerden SOx, NOx, CO ve PM10 emisyon envanterleri ve regresyon analizi tartışma cevabı için tekrar hesaplanmıştır. Makalede birincil kirleticiler ölçülerek değil, hesaplanarak tespit edilmiştir. Bitlis İli Çevre Durum Raporundan alınan verilere göre 2015 yılında, Bitlis iline giriş yapan ithal kömür miktarı toplam 55118 ton ve yerli (Sosyal Yardımlaşma Vakfı) kömür 15000 ton olup, toplam kömür miktarı 70.118 ton’dur. 2015 yılında, yerli kömürden hava kirliliğindeki birincil kirleticilerden SOx, NOx, PM10 ve CO parametreleri sırasıyla, 538 kg, 48 kg, 57 kg ve 601 kg atmosfere deşarj edildiği hesaplanmıştır. 2015 yılına ait Bitlis Sağlık İl Müdürlüğü’nden alınan solunum ve akciğer hastalıklarından kaynaklı hastanelere başvuran hasta sayısı verileri elde edilmiştir. Bu verilere göre klasik çoklu lineer regresyon (ÇLR) yöntemi kullanılarak gelecek yıldaki hasta sayıları tahmin edilmiştir. Gerçek veriler ve tahmin verileri tekrar karşılaştırılarak R2=0,81 oranında uyum sağlanmıştır.


In this study, the author gave the following information in response to the discussion initiated for the article titled “Bitlis Air Pollution Emission Inventory and Estimation of Health Effects by Multiple Linear Regression”. In the writing process of the article, the author only obtained the imported coal data and calculated the regression analysis according to the data obtained. SOx, NOx, CO and PM10 emission inventories and regression analysis were recalculated from the pollutant parameters. In the article, primary pollutants are determined by calculation, not by measurement. According to the data obtained from the Bitlis Environmental Status Report, the total amount of imported coal in Bitlis province in 2015 is 55118 tons and the Domestic Coal (Social Assistance Foundation) is 15000 tons and the total coal amount is 70.118 tons. In 2015, SOx, NOx, PM10 and CO parameters of primary pollutants in air pollution from domestic coal were calculated to be discharged to the atmosphere at 538 kg, 48 kg, 57 kg and 601 kg, respectively. Number of patients who applied to hospitals due to respiratory and lung diseases obtained from Bitlis Health Provincial Directorate of 2015 were determined. According to these data, classic multiple linear regression method was used to estimate the number of patients in the next year. The real data and the estimation data were compared again to ensure that R2 = 0.81.


  • EEA, (2015), Europen Environment Agency, https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2015, [Erişim 29 Mayıs 2019].
  • EEA, (2016), Europen Environment Agency, https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016, [Erişim 29 Mayıs 2019].
  • Sonsuz B., Kargıoğlu A.F., Şıpka M., Oruç M.M., Hepşen Ö., Selvi E., Mustak H., Kargı H., Karafazlıoğlu M., (2011), Adapazarı ilçesindeki endüstriyel kaynaklı emisyonların envanterlenmesi, Lisans Bitirme Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
  • Turp S.M., Turp G.A., (2015), City of Bitlis 2014 Air Pollution Emission Inventory, Bitlis Eren Univ. J. Sci & Technol. 5(2), 75-80.
  • Turp S.M., (2019), Bitlis Hava Kirliliği Emisyon Envanteri ve Sağlık Etkilerinin Çoklu Lineer Regresyonla Tahmini, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 5 (1), 1-10.
  • URL-1, (2015), Bitlis İli 2014 Yılı Çevre Durum Raporu, T.C. Bitlis Valiliği, Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, https://webdosya.csb.gov.tr/db/bitlis/icerikler/2014-cevre-durum-raporu-20180226094425.pdf, [Erişim 11 Temmuz 2018].
  • URL-2, (2016), Bitlis İli 2015 Yılı Çevre Durum Raporu, T.C. Bitlis Valiliği, Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/Bitlis2015.pdf, [Erişim 29 Mayıs 2019].
Primary Language tr
Subjects Environmental Engineering
Journal Section Discussion
Authors

Orcid: 0000-0002-6645-764X
Author: Sinan Mehmet Turp (Primary Author)
Institution: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : July 31, 2019

Bibtex @discussion { dacd599769, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, issn = {}, eissn = {2528-9640}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {381 - 385}, doi = {10.21324/dacd.599769}, title = {“Bitlis Hava Kirliliği Emisyon Envanteri ve Sağlık Etkilerinin Çoklu Lineer Regresyonla Tahmini (Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak 2019, 5(1): 1-10)” Başlıklı Makale İçin Başlatılan Tartışmaya Cevap}, key = {cite}, author = {Turp, Sinan Mehmet} }
APA Turp, S . (2019). “Bitlis Hava Kirliliği Emisyon Envanteri ve Sağlık Etkilerinin Çoklu Lineer Regresyonla Tahmini (Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak 2019, 5(1): 1-10)” Başlıklı Makale İçin Başlatılan Tartışmaya Cevap. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 5 (2) , 381-385 . DOI: 10.21324/dacd.599769
MLA Turp, S . "“Bitlis Hava Kirliliği Emisyon Envanteri ve Sağlık Etkilerinin Çoklu Lineer Regresyonla Tahmini (Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak 2019, 5(1): 1-10)” Başlıklı Makale İçin Başlatılan Tartışmaya Cevap". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 (2019 ): 381-385 <http://dacd.artvin.edu.tr/en/issue/43935/599769>
Chicago Turp, S . "“Bitlis Hava Kirliliği Emisyon Envanteri ve Sağlık Etkilerinin Çoklu Lineer Regresyonla Tahmini (Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak 2019, 5(1): 1-10)” Başlıklı Makale İçin Başlatılan Tartışmaya Cevap". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 (2019 ): 381-385
RIS TY - JOUR T1 - “Bitlis Hava Kirliliği Emisyon Envanteri ve Sağlık Etkilerinin Çoklu Lineer Regresyonla Tahmini (Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak 2019, 5(1): 1-10)” Başlıklı Makale İçin Başlatılan Tartışmaya Cevap AU - Sinan Mehmet Turp Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21324/dacd.599769 DO - 10.21324/dacd.599769 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 381 EP - 385 VL - 5 IS - 2 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.599769 UR - https://doi.org/10.21324/dacd.599769 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi “Bitlis Hava Kirliliği Emisyon Envanteri ve Sağlık Etkilerinin Çoklu Lineer Regresyonla Tahmini (Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak 2019, 5(1): 1-10)” Başlıklı Makale İçin Başlatılan Tartışmaya Cevap %A Sinan Mehmet Turp %T “Bitlis Hava Kirliliği Emisyon Envanteri ve Sağlık Etkilerinin Çoklu Lineer Regresyonla Tahmini (Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak 2019, 5(1): 1-10)” Başlıklı Makale İçin Başlatılan Tartışmaya Cevap %D 2019 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 5 %N 2 %R doi: 10.21324/dacd.599769 %U 10.21324/dacd.599769
ISNAD Turp, Sinan Mehmet . "“Bitlis Hava Kirliliği Emisyon Envanteri ve Sağlık Etkilerinin Çoklu Lineer Regresyonla Tahmini (Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak 2019, 5(1): 1-10)” Başlıklı Makale İçin Başlatılan Tartışmaya Cevap". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 5 / 2 (July 2019): 381-385 . https://doi.org/10.21324/dacd.599769
AMA Turp S . “Bitlis Hava Kirliliği Emisyon Envanteri ve Sağlık Etkilerinin Çoklu Lineer Regresyonla Tahmini (Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak 2019, 5(1): 1-10)” Başlıklı Makale İçin Başlatılan Tartışmaya Cevap. DACD. 2019; 5(2): 381-385.
Vancouver Turp S . “Bitlis Hava Kirliliği Emisyon Envanteri ve Sağlık Etkilerinin Çoklu Lineer Regresyonla Tahmini (Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak 2019, 5(1): 1-10)” Başlıklı Makale İçin Başlatılan Tartışmaya Cevap. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2019; 5(2): 385-381.