Accepted Submissions

 • EraInterim Re-analiz Verileri Kullanılarak İstatistiksel Ölçek İndirgeme Yöntemi ile Doğu Karadeniz Havzası Aylık Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Tahmin Edilmesi
  Sinan NACAR , Murat KANKAL , Umut OKKAN May 25, 2020
 • Eğimli Arazilerde Kaya Tutucu Toprakarme Duvarların Uygulanabilmesi için Geliştirilen Çözümün İncelenmesi: Kanlıpelit Örneği
  Muhammet ÇELİK , Mohammad Manzoor NASERY May 31, 2020
 • BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANKARA İLİ İÇİN OLASI AFET SONRASI GEÇİCİ BARINMA ALANLARININ SEÇİMİ
  Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN , Cem MENTEN Jun 3, 2020
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi İllerinin CBS Kullanarak Hava Kalitesinin Mekansal Değişimin İncelenmesi (2007-2019)
  Ercan VURAL Jun 23, 2020
 • Taşkın Farkındalık ve Erken Uyarı Sistemleri Değerlendirmesi: Trabzon Beşikdüzü Örneği
  Tuğçe ANILAN , Hilal DURMUŞ , Emre AKÇALI , Ömer YÜKSEK Jun 30, 2020