Research Article
BibTex RIS Cite

Trend Analysis of Relative Sea Level Changes in the Aegean Sea with Copula Functions

Year 2020, Volume: 6 Issue: 1, 49 - 65, 12.01.2020
https://doi.org/10.21324/dacd.574930

Abstract

Nowadays, it is known that for many reasons such as
climate change, the sea level has globally increased. Sea level rises affect
coastal ecosystems and threaten coastal settlements. From a geodetic point of
view, long term sea level observations are important in terms of determining
the datum of vertical control networks. Copula functions, which are frequently
used in many fields such as statistics, economics, actuarial analysis,
meteorology and hydrology, have a correlation structure that reflects linear
and nonlinear relationships and can show local dependencies. In this study,
relative sea level changes in the Aegean Sea and the relationship of these
changes with sea surface temperature were investigated by using a Copula based
trend analysis method. The sea level data used in the study were obtained from
5 tide – gauge stations in the Aegean Sea. Copula based trend analysis was
performed in sea level and sea surface temperature time series. The usability
of Copula based trend analysis was investigated by comparing it with regression
models. As a result, it was observed that although the relative sea level
increased rapidly in the Aegean Sea between 1990 and 1998, it decreased between
1999 and 2008. Thanks to the Copula-based trend analysis applied in the sea
surface temperature time series, it was observed that the relative sea level
rise was caused by the increase in sea surface temperatures between 1990 and
1998. It was determined that sea level decreases between 1999 and 2008 were
caused by the decrease in sea surface temperatures.

References

 • Bárdossy A., Li J., (2008), Geostatistical interpolation using copulas, Water Resources Research, Vol. 44, W07412, 1-15, doi:10.1029/2007WR006115.
 • Beşel C., Kayıkçı E.T., (2016), Meteorolojik verilerin zaman serisi ve tanımlayıcı istatistikler ile yorumlanması; Karadeniz Bölgesi örneği, Uluslararası Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı’nın İçinde (Özçağlar A., Türkoğlu N., vd., Ed.), Ankara, Türkiye, ss.50 – 69.
 • Bingöl A., (2012), Kopula fonksiyonları ve bir uygulama, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Cazenave A., (2017), Global sea-level budget 1993-present, Earth System Science Data, 10, 1551-1590.
 • Cazenave A., Mercier F., Toumazou V., Bonnefond P., Dominh K., (2002), Sea level variations in the Mediterranean Sea and Black Sea from satellite altimetry and tide gauges, Global and Planetary Change, 34(1-2), 59-86.
 • Cazenave A., Cabanes C., Dominh K., Mangiarotti S., (2001), Recent sea level change in the Mediterranean Sea revealed by Topex/Poseidon satellite altimetry, Geophysical Research Letters, 28(8), 1607-1610.
 • Church J. A., White N.J., Coleman R., Lambeck K., Mitrovica J. X., (2004), Estimates of the regional distribution of sea level rise over the 1950–2000 period, Journal of Climate, 17(13), 2609-2625.
 • Çelebioğlu S., (2003), Arşimedyen kapulalar ve bir uygulama, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 1(22), 43-52.
 • Demir E., (2018), Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede kullanabileceği iktisadi araçların değerlendirilmesi: Karbon vergileri ve emisyon ticaret sistemleri, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Genest C., Favre, A.C., (2007), Everything you always wanted to know about copula modeling but were afraid to ask, Journal of Hydrologic Engineering, 12(4), 347-368.
 • Hannah J., (1989), A longterm sea level change scenario and its implications for geodetic networks, Marine Geodesy, 13(2), 91-100.
 • Harris J. W., Stöcker H., (1998), Handbook of mathematics and computational science, Springer-Verlag, New York, USA, 1028ss.
 • Hay C.C., Morrow E., Kopp R.E., Mitrovica, J.X., (2015), Probabilistic reanalysis of twentieth-century sea-level rise, Nature, 517(7535), 481-484.
 • Jevrejeva S., Moore J.C., Grinsted A., Matthews A.P., Spada G., (2014), Trends and acceleration in global and regional sea levels since 1807, Global and Planetary Change, 113, 11-22.
 • Joe H., (1997), Multivariate models and multivariate dependence concepts, Chapman and Hall/CRC, New York, USA, 424ss.
 • Laux P. vd. (2011). Copula-based statistical refinement of precipitation in RCM simulations over complex terrain. Hydrology and Earth System Sciences 15(7): 2401-2419.
 • Modiri S., (2015), Copula–based analysis of correlation structures in case of GRACE coefficients, Yüksek Lisans Tezi, University of Stuttgart, Stuttgart, Germany.
 • Nelsen R.B., (2007), An introduction to copulas, Springer-Verlag, Berlin, Germany, 270ss.
 • Özbakış Y.G., (2006), Bazı kapula tahmin yöntemleri ve bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Rinne H., (2008), The Weibull distribution: a handbook. Chapman and Hall/CRC, New York, USA, 808ss.
 • Simav M., (2007), Doğu Akdeniz’de uydu altimetre verileri ile deniz seviyesi değişimlerinin araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Sklar M., (1959), Fonctions de repartition an dimensions et leurs marges, Publications de l’Institut Statistique de l’Université de Paris, 8, 229-231.
 • Topçu Ç., (2013), Yarışan bağımlı risklerle sağkalım analizinde archimedean kapula yaklaşımı, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Tsimplis M.N., Baker T.F., (2000), Sea level drop in the Mediterranean Sea: an indicator of deep water salinity and temperature changes, Geophysical Research Letters, 27(12), 1731-1734.
 • Vogl S., Laux P., Qiu W., Mao G., Kunstmann H., (2012), Copula-based assimilation of radar and gauge information to derive bias corrected precipitation fields, Hydrology and Earth System Science, 16, 2311–2328.
 • Wang W., Wells M.T., (2000), Model selection and semiparametric inference for bivariate failure-time data, Journal of the American Statistical Association, 95(449), 62-72.

Ege Denizi Bağıl Deniz Seviyesi Değişimlerinde Kapula Fonksiyonları İle Trend Analizleri

Year 2020, Volume: 6 Issue: 1, 49 - 65, 12.01.2020
https://doi.org/10.21324/dacd.574930

Abstractİklim
değişikliği başta olmak üzere birçok nedenden dolayı global ölçekte deniz seviyesinde
meydana gelen artışlar, kıyı ekosistemlerini etkilemekte ve kıyı yerleşimlerini
tehdit etmektedir. Jeodezik açıdan uzun dönemli deniz seviyesi gözlemleri düşey
kontrol ağlarının datumunun belirlenmesi açısından önemlidir. İstatistik,
ekonomi, aktüerya analizi, meteoroloji, hidroloji gibi birçok alanda farklı
değişkenler arasındaki ilişkileri araştırmak için kullanılan Kapula
fonksiyonları değişkenlerin ve hatalarının dağılımından etkilenmeyen, lineer ve
lineer olmayan ilişkileri yansıtan, lokal bağımlılıkları da gösterebilen
korelasyon yapısıyla lineer korelasyon katsayısına göre oldukça elverişli bir
korelasyon yapısı sunabilmektedir. Bu çalışmada, Ege Denizi kıyısında bulunan 5
mareograf istasyonundan elde edilen 1990-2008 yılları arasında aylık deniz
seviyesi ve deniz yüzey sıcaklığı ortalamaları verileri ile kıyılardaki uzun
dönemli bağıl deniz seviyesi değişimleri ve bu değişimlerin deniz yüzey
sıcaklığı ile ilişkisi Kapula Fonksiyonları ile incelenmiştir. Bu çalışma
kapsamında ilk defa sunulan kapula temelli trend analiz yöntemi ile deniz
seviyesi ve deniz yüzey sıcaklığı zaman serilerinde trend analizleri
gerçekleştirilerek elde edilen trendler regresyon modelleri ile
karşılaştırılmıştır. Ege denizinde 1990-1998 yılları arasında deniz seviyesinin
oldukça hızlı bir şekilde arttığı, 1999-2008 yılları arasında ise deniz
seviyesinin düştüğü görülmüştür. 1990-1998 yılları arasında deniz
seviyelerindeki artışın deniz yüzey sıcaklıklarındaki sıcaklık artışlarından
kaynaklandığı, 1999-2008 yılları arasındaki deniz seviyesindeki azalmaların da
deniz yüzey sıcaklıklarındaki soğumalardan kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

References

 • Bárdossy A., Li J., (2008), Geostatistical interpolation using copulas, Water Resources Research, Vol. 44, W07412, 1-15, doi:10.1029/2007WR006115.
 • Beşel C., Kayıkçı E.T., (2016), Meteorolojik verilerin zaman serisi ve tanımlayıcı istatistikler ile yorumlanması; Karadeniz Bölgesi örneği, Uluslararası Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı’nın İçinde (Özçağlar A., Türkoğlu N., vd., Ed.), Ankara, Türkiye, ss.50 – 69.
 • Bingöl A., (2012), Kopula fonksiyonları ve bir uygulama, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Cazenave A., (2017), Global sea-level budget 1993-present, Earth System Science Data, 10, 1551-1590.
 • Cazenave A., Mercier F., Toumazou V., Bonnefond P., Dominh K., (2002), Sea level variations in the Mediterranean Sea and Black Sea from satellite altimetry and tide gauges, Global and Planetary Change, 34(1-2), 59-86.
 • Cazenave A., Cabanes C., Dominh K., Mangiarotti S., (2001), Recent sea level change in the Mediterranean Sea revealed by Topex/Poseidon satellite altimetry, Geophysical Research Letters, 28(8), 1607-1610.
 • Church J. A., White N.J., Coleman R., Lambeck K., Mitrovica J. X., (2004), Estimates of the regional distribution of sea level rise over the 1950–2000 period, Journal of Climate, 17(13), 2609-2625.
 • Çelebioğlu S., (2003), Arşimedyen kapulalar ve bir uygulama, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, 1(22), 43-52.
 • Demir E., (2018), Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede kullanabileceği iktisadi araçların değerlendirilmesi: Karbon vergileri ve emisyon ticaret sistemleri, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Genest C., Favre, A.C., (2007), Everything you always wanted to know about copula modeling but were afraid to ask, Journal of Hydrologic Engineering, 12(4), 347-368.
 • Hannah J., (1989), A longterm sea level change scenario and its implications for geodetic networks, Marine Geodesy, 13(2), 91-100.
 • Harris J. W., Stöcker H., (1998), Handbook of mathematics and computational science, Springer-Verlag, New York, USA, 1028ss.
 • Hay C.C., Morrow E., Kopp R.E., Mitrovica, J.X., (2015), Probabilistic reanalysis of twentieth-century sea-level rise, Nature, 517(7535), 481-484.
 • Jevrejeva S., Moore J.C., Grinsted A., Matthews A.P., Spada G., (2014), Trends and acceleration in global and regional sea levels since 1807, Global and Planetary Change, 113, 11-22.
 • Joe H., (1997), Multivariate models and multivariate dependence concepts, Chapman and Hall/CRC, New York, USA, 424ss.
 • Laux P. vd. (2011). Copula-based statistical refinement of precipitation in RCM simulations over complex terrain. Hydrology and Earth System Sciences 15(7): 2401-2419.
 • Modiri S., (2015), Copula–based analysis of correlation structures in case of GRACE coefficients, Yüksek Lisans Tezi, University of Stuttgart, Stuttgart, Germany.
 • Nelsen R.B., (2007), An introduction to copulas, Springer-Verlag, Berlin, Germany, 270ss.
 • Özbakış Y.G., (2006), Bazı kapula tahmin yöntemleri ve bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Rinne H., (2008), The Weibull distribution: a handbook. Chapman and Hall/CRC, New York, USA, 808ss.
 • Simav M., (2007), Doğu Akdeniz’de uydu altimetre verileri ile deniz seviyesi değişimlerinin araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Sklar M., (1959), Fonctions de repartition an dimensions et leurs marges, Publications de l’Institut Statistique de l’Université de Paris, 8, 229-231.
 • Topçu Ç., (2013), Yarışan bağımlı risklerle sağkalım analizinde archimedean kapula yaklaşımı, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Tsimplis M.N., Baker T.F., (2000), Sea level drop in the Mediterranean Sea: an indicator of deep water salinity and temperature changes, Geophysical Research Letters, 27(12), 1731-1734.
 • Vogl S., Laux P., Qiu W., Mao G., Kunstmann H., (2012), Copula-based assimilation of radar and gauge information to derive bias corrected precipitation fields, Hydrology and Earth System Science, 16, 2311–2328.
 • Wang W., Wells M.T., (2000), Model selection and semiparametric inference for bivariate failure-time data, Journal of the American Statistical Association, 95(449), 62-72.
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering, Geological Sciences and Engineering (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Ahmet Yavuzdoğan 0000-0002-9898-4946

Emine Tanır Kayıkçı 0000-0001-8259-5543

Publication Date January 12, 2020
Submission Date June 10, 2019
Acceptance Date September 19, 2019
Published in Issue Year 2020Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Yavuzdoğan, A., & Tanır Kayıkçı, E. (2020). Ege Denizi Bağıl Deniz Seviyesi Değişimlerinde Kapula Fonksiyonları İle Trend Analizleri. Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi, 6(1), 49-65. https://doi.org/10.21324/dacd.574930
AMA Yavuzdoğan A, Tanır Kayıkçı E. Ege Denizi Bağıl Deniz Seviyesi Değişimlerinde Kapula Fonksiyonları İle Trend Analizleri. J Nat Haz Environ. January 2020;6(1):49-65. doi:10.21324/dacd.574930
Chicago Yavuzdoğan, Ahmet, and Emine Tanır Kayıkçı. “Ege Denizi Bağıl Deniz Seviyesi Değişimlerinde Kapula Fonksiyonları İle Trend Analizleri”. Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi 6, no. 1 (January 2020): 49-65. https://doi.org/10.21324/dacd.574930.
EndNote Yavuzdoğan A, Tanır Kayıkçı E (January 1, 2020) Ege Denizi Bağıl Deniz Seviyesi Değişimlerinde Kapula Fonksiyonları İle Trend Analizleri. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 6 1 49–65.
IEEE A. Yavuzdoğan and E. Tanır Kayıkçı, “Ege Denizi Bağıl Deniz Seviyesi Değişimlerinde Kapula Fonksiyonları İle Trend Analizleri”, J Nat Haz Environ, vol. 6, no. 1, pp. 49–65, 2020, doi: 10.21324/dacd.574930.
ISNAD Yavuzdoğan, Ahmet - Tanır Kayıkçı, Emine. “Ege Denizi Bağıl Deniz Seviyesi Değişimlerinde Kapula Fonksiyonları İle Trend Analizleri”. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 6/1 (January 2020), 49-65. https://doi.org/10.21324/dacd.574930.
JAMA Yavuzdoğan A, Tanır Kayıkçı E. Ege Denizi Bağıl Deniz Seviyesi Değişimlerinde Kapula Fonksiyonları İle Trend Analizleri. J Nat Haz Environ. 2020;6:49–65.
MLA Yavuzdoğan, Ahmet and Emine Tanır Kayıkçı. “Ege Denizi Bağıl Deniz Seviyesi Değişimlerinde Kapula Fonksiyonları İle Trend Analizleri”. Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi, vol. 6, no. 1, 2020, pp. 49-65, doi:10.21324/dacd.574930.
Vancouver Yavuzdoğan A, Tanır Kayıkçı E. Ege Denizi Bağıl Deniz Seviyesi Değişimlerinde Kapula Fonksiyonları İle Trend Analizleri. J Nat Haz Environ. 2020;6(1):49-65.