Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 169 - 180 2020-01-12

A Research on Recent Hospital Fires and Their Causes
Son Yıllarda Meydana Gelen Hastane Yangınları ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma

Zehra YILDIZ [1] , Gülendam ÇELİK [2]


In our country, health services are provided by public hospitals affiliated to the health ministry and universities along with private hospitals. University research hospitals are the most important healthcare institutions after the ministry of health. In addition to direct patient treatment and care in the healthcare system, the health services at universities involve various health education and medical research activities as well. Therefore, university health institutions are more complex and crowded than other hospitals. In these health institutions, many spaces such as policlinics, classrooms, laboratories, cafeteria, offices, kitchen, boiler room, penthouse, archive, electrical installation, flammable and explosive materials, oxygen systems are gathered under a single roof. Moreover, the number of employees, students, patients and visitors is higher in university hospitals compared to other hospitals. For this reason, a fire especially in university hospitals may lead to a disaster. Fire safety measures should be at the highest level in hospitals that are located in the middle dangerous class in terms of fire hazard. In this study, recent fires occurred in the currently operating hospitals in the country are evaluated in terms of fire causes and fire precautions to be taken. It was determined that the recent fires occurring in university hospitals in our country are mainly started due to electricity and carelessness. With planning -according to today's technology- both passive systems that play an important role in the design of buildings and active extinguishing systems that do not allow fire incidents to grow, the risk of fire in health institutions can be eliminated or minimized.


Ülkemizde sağlık hizmetleri, sağlık bakanlığına ve üniversitelere bağlı kamu hastaneleri ile özel hastaneler tarafından sağlanmaktadır. Üniversite araştırma hastaneleri, sağlık bakanlığından sonra en önemli sağlık hizmeti veren kurumlardır. Üniversitedeki sağlık hizmetleri, sağlık sistemi içerisinde doğrudan hasta tedavisi ve bakımının yanı sıra çeşitli sağlık eğitimi ve tıbbı araştırma faaliyetlerini de kapsamaktadır. Bu yüzden üniversite sağlık kurumları diğer hastanelere göre daha kompleks ve kalabalıktır. Bu sağlık kurumlarında poliklinikler, derslikler, laboratuvarlar, yemekhane, ofisler, mutfak, kazan dairesi, çatı katı, arşiv, elektrik tesisatı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler, oksijen sistemleri gibi birçok mekân tek çatı altında toplanmaktadır. Bununla birlikte üniversite hastanelerinde diğer hastanelere göre çalışan, öğrenci, hasta ve ziyaretçi sayısı daha fazladır. Bu nedenle özellikle üniversite hastanelerinde meydana gelebilecek bir yangın felakete sebep olabilir. Yangın tehlikesi açısından orta tehlikeli sınıfta yer alan hastanelerde yangın güvenlik önlemlerinin en üst safhada olması gerekmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde faaliyet gösteren hastanelerde son yıllarda çıkan yangınlar, yangın nedenleri ve alınması gereken yangın önlemleri açısından değerlendirilmiştir. Ülkemizde hastanelerde son yıllarda meydana gelen yangınların başlıca elektrik ve dikkatsizlik nedeniyle çıktığı belirlenmiştir. Sağlık kurumlarında, bina tasarımında önemli rol oynayan pasif sistemler ve yangın olayının büyümesine müsaade etmeyen aktif söndürme sistemlerinin günümüz teknolojisine uygun dizayn edilmesi ile yangın riski ortadan kaldırılabilir ya da risk minimuma indirilebilir.

 • Başdemir H., Demirel F., (2010), Pasif yangın güvenlik önlemleri bağlamında bir literatür araştırması, Politik Dergisi, 13(2), 101-109.
 • Cambell R., (2007), Structure fires in health care facilities, National Fire Protection Association, https://www.nfpa.org/-/media/Files/ News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Building-and-life-safety/oshealthcarefacilities.pdf, [Erişim 10 Haziran 2019].
 • Cote A.E., Linville J.L., (1997), Fire Protection handbook, 18thedition, National Fire Protection Association, USA, 2004ss.
 • Harputlugil T., (2005), Yapı elde etme sürecinde tasarım yönetimi-hastane yapılarının ön tasarımında karar alma modeli ve örneklenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • HASUDER, (2014), Türkiye Sağlık Raporu 2014 (TSR 2014), https://sosyolojivefelsefe.files.wordpress.com/2015/01/tc3bcrkiye-sac49flc4b1k-raporu-2014.pdf, [Erişim 12 Mayıs 2019].
 • İnce A., (2016), Hastanelerde yangın güvenliği ve tahliye gerekleri üzerine bir irdeleme, Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kılıç A., Beceren K., (1999), Mimari tasarımda yangın güvenliği, IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, 4-7 Kasım, İzmir.
 • Kılıç M., (2003), Yapılarda yangın güvenliği ve söndürme sistemleri, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 8(1), 59-70.
 • URL-1, (2019), Hospital Fires (2012-2014), NFIRS Data Snapshot, https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/statistics/snapshot_ hospital.pdf, [Erişim 22 Mayıs 2019].
 • URL-2, (2017), Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, https://shgm.saglik.gov.tr, [Erişim 12 Mayıs 2019].
 • URL-3, (2018), T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistik Yıllığı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2018, https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/31096,turkcesiydijiv1pdf.pdf?0, [Erişim 5 Haziran 2019].
 • Shastri B.A., Raghav Y.S., Sahadev R., Yadav B.P., (2018), Analysis of Fire Protection Facilities in Hospital Buildings, Advances in Fire and Process Safety, (Siddiqui N.A., Tauseef S.M., Abbasi S.A., Rangwala A.S., Ed.), Springer, ss.183-190.
 • Şimşek Z., Akıncıtürk N, (2016), Sağlık yapılarının yangından korunma yönetmelik hükümlerinin eksik yönleri ve öneriler, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 21(2), 283-298.
 • Şimşek Z., (2013), Sağlık yapılarında yangın güvenliğinin duman kontrolü sağlamasına ilişkin modelleme yöntemi, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Bursa.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date 2020
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1304-4857
Author: Zehra YILDIZ (Primary Author)
Institution: Tarsus Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4623-7949
Author: Gülendam ÇELİK
Institution: TARSUS ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 12, 2020

Bibtex @research article { dacd603275, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, issn = {}, eissn = {2528-9640}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {169 - 180}, doi = {10.21324/dacd.603275}, title = {Son Yıllarda Meydana Gelen Hastane Yangınları ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Yıldız, Zehra and Çeli̇k, Gülendam} }
APA Yıldız, Z , Çeli̇k, G . (2020). Son Yıllarda Meydana Gelen Hastane Yangınları ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 6 (1) , 169-180 . DOI: 10.21324/dacd.603275
MLA Yıldız, Z , Çeli̇k, G . "Son Yıllarda Meydana Gelen Hastane Yangınları ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma" . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 6 (2020 ): 169-180 <http://dacd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/50584/603275>
Chicago Yıldız, Z , Çeli̇k, G . "Son Yıllarda Meydana Gelen Hastane Yangınları ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 6 (2020 ): 169-180
RIS TY - JOUR T1 - Son Yıllarda Meydana Gelen Hastane Yangınları ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma AU - Zehra Yıldız , Gülendam Çeli̇k Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21324/dacd.603275 DO - 10.21324/dacd.603275 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 180 VL - 6 IS - 1 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.603275 UR - https://doi.org/10.21324/dacd.603275 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Son Yıllarda Meydana Gelen Hastane Yangınları ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma %A Zehra Yıldız , Gülendam Çeli̇k %T Son Yıllarda Meydana Gelen Hastane Yangınları ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma %D 2020 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 6 %N 1 %R doi: 10.21324/dacd.603275 %U 10.21324/dacd.603275
ISNAD Yıldız, Zehra , Çeli̇k, Gülendam . "Son Yıllarda Meydana Gelen Hastane Yangınları ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 6 / 1 (January 2020): 169-180 . https://doi.org/10.21324/dacd.603275
AMA Yıldız Z , Çeli̇k G . Son Yıllarda Meydana Gelen Hastane Yangınları ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. DACD. 2020; 6(1): 169-180.
Vancouver Yıldız Z , Çeli̇k G . Son Yıllarda Meydana Gelen Hastane Yangınları ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2020; 6(1): 169-180.