Research Article
BibTex RIS Cite

Examination of Temporary Shelter Areas of the Eastern Black Sea Part

Year 2023, Volume: 9 Issue: 2, 202 - 215, 30.07.2023
https://doi.org/10.21324/dacd.1191535

Abstract

With the deterioration of the natural ecosystem of our world, the experience of climate changes and the unconscious consumption of natural resources, many negative situations have occurred on the natural environment. The frequency of occurrence of natural disasters, which is one of these deficiencies, their severity and the damage they cause to both the natural environment and society have increased. As a result of this situation, disaster management and implementation processes were re-planned on the basis of both the unit and the society, and more applicable and usable studies were put forward. Temporary shelter areas, which constitute a step of this process, are important for disaster victims to continue their lives in a healthy and comfortable way, especially after natural disasters occur, and also to partially return to their old living patterns both physically and psychologically. Within the scope of this study, temporary shelter areas which determined by the Eastern Black Sea Part Provincial Disaster and Emergency (AFAD); were evaluated in terms of basic features, transportation, security and user. In the study, it is aimed to analyze the deficiencies of temporary shelter areas in the provinces of Artvin, Rize, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Giresun and Ordu, which constitute the Eastern Black Sea Part, and to plan these areas depending on the requirements and standards for providing a contribution for further researches.

References

 • AFAD, (2014), 2014 yılı idare faaliyet raporu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara, 208ss.
 • AFAD, (2022a), Geçici Barınma Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi ve İşletilmesi Hakkında Yönerge, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, https://www.aile.gov.tr/uploads/athgm/uploads/pages/goc-afet-ve-acil-durumlarda-psikososyal-destek/gecici-barinma-merkezlerinin-kurulmasi-yonetimi-ve-isletilmesi-hakkinda-yonerge.pdf, [Erişim 09 Aralık 2022].
 • AFAD, (2022b), Afet Yönetimi Kapsamında 2019 Yılına Bakış ve Doğa Kaynaklı Olay İstatistikleri, https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/e_Kutuphane/Kurumsal-Raporlar/Afet_Istatistikleri_2020_web.pdf, [Erişim 25 Temmuz 2022].
 • AFAD, (2022c), Toplanma Alanları Hakkında Basın Açıklaması, https://www.afad.gov.tr/toplanma-alanlari-hakkinda-basin-aciklamasi-15112020#:~:text=Bilindi%C4%9Fi%20%C3%BCzere%2C%20Toplanma%20Alanlar%C4%B1%3B%20afet,b%C3 %B6lgeden%20uzakla%C5%9Farak%20toplanabilece%C4%9Fi%20g%C3%BCvenli%20alanlard%C4%B1r, [Erişim 20 Temmuz 2022].
 • AFAD, (2022d), 2020 Yılı Doğa Kaynaklı Olay İstatistikleri, https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/e_Kutuphane/ Istatistikler/2020yilidogakaynakliolayistatistikleri.pdf [Erişim 25 Temmuz 2022].
 • Apaydın A., (2021), 22 Ağustos 2022 tarihli taşkına neden olan Dereli Deresi (Giresun) havza analizleri, taşkının nedenleri ve sonuçları, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 11(2), 392-425.
 • Arkış E., (2012), Ülkemizde yapılan deprem master planlarının performans analizinde İzmir örneği, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Ersoy Ş., (2015), 2014 yılında Dünya’da ve Türkiye’de hangi doğa afetleri meydana geldi?, Y.T.Ü. Doğa Bilimleri Rapor Özeti, Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi, İstanbul, 11ss.
 • Gürgen G., (2004), Doğu Karadeniz Bölümü’nde maksimum yağışlar ve taşkınlar açısından önemi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 79-92.
 • MGM, (2019), Meteorolojik Afetler 2018 Yılı Değerlendirmesi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı, https://www.mgm.gov.tr/FILES/genel/kitaplar/2018MeteorolojikAfetlerDegerlendirmesi.pdf [Erişim 10 Ekim 2022].
 • Özmen B., Nurlu B., (1999), Deprem bölgeleri haritası ile ilgili bazı bilgiler, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, 99(2-3), 32-35.
 • Sphere Derneği, (2018), The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response, https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf, [Erişim 16 Ocak 2023].
 • TÜİK, (2022), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2021, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=45500, [Erişim 09 Aralık 2022].
 • URL-1, (2022), Türk Dil Kurumu Sözlükleri, https://sozluk.gov.tr/, [Erişim 25 Temmuz 2022].
 • URL-2, (2022), Geçici yerleşme, http://www.kursunkalem.com/cografya-terimi/gecici-yerlesme/#gsc.tab=0, [Erişim 25 Temmuz 2022].
 • URL-3, (2022), Elazığ Depremi Sonrası Yapılan Tüm Yardımlar, https://www.afad.gov.tr/elazig-depremi-sonrasi-yapilan-yardimlar-merkezicerik. [Erişim 9 Aralık 2022].
 • URL-4, (2022), İBB toplanma ve geçici barınma alanları’nı belirledi, https://www.ibb.istanbul/arsiv/36384/ibb-toplanma-ve-gecici-barinma-alanlarini-bel#:~:text=Ge%C3%A7ici%20Bar%C4%B1nma%20Alanlar%C4%B1'n%C4%B1n%20afet,kullan%C4%B1 labilir%20haz%C4%B1r%20halde%20olmas%C4%B1%20 gerekmektedir, [Erişim 21 Temmuz 2022].
 • URL-5, (2022), Doğu Karadeniz sahili Karadeniz deprem kuşağı içerisindedir!, https://www.haber61.net/dogu-karadeniz-sahili-karadeniz-deprem-kusagi-icerisindedir-makale,4577.html#:~:text=Do%C4%9Fu%20Karadeniz%20Fay%C4%B1%2C%20sahild en%20uzakta,bir%20deprem%20ku%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1na%20kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1k%20gelir, [Erişim 29 Temmuz 2022].
 • URL-6, (2022), Yerbilimleri harita görüntüleyici, http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx, [Erişim 24 Kasım 2022].
 • URL-7, (2022), Rize'deki sel felaketinin ardından: Coğrafya talimatla yönetilemez!, https://haber.sol.org.tr/haber/rizedeki-sel-felaketinin-ardindan-cografya-talimatla-yonetilemez-309356, [Erişim 10 Ekim 2022].
 • URL-8, (2022), Of’ta yaşanan sel ve heyelanın hasarı, gün aydınlanınca ortaya çıktı, https://tele1.com.tr/ofta-yasanan-sel-ve-heyelanin-hasari-gun-aydinlaninca-ortaya-cikti-204640/, [Erişim 10 Ekim 2022].
 • URL-9, (2022), Doğu Karadeniz'in 90 yıllık afet bilançosu: 644 ölü, https://m.haberturk.com/trabzon-haberleri/69920824-dogu-karadenizin-90-yillik-afet-bilancosu-644-oludogu-karadenizde-90-yilda-644-kisi-sel, [Erişim 29 Temmuz 2022].
 • URL-10, (2022), İlimiz genelinde fırtına ve kaya düşmesi, https://trabzon.afad.gov.tr/ilimiz-genelinde-firtina-ve-kaya-dusmesi, [Erişim 24 Kasım 2022].
 • URL-11, (2022), Rize'de heyelan can aldı, https://rize.afad.gov.tr/rizede-heyelan-can-aldi, [Erişim 24 Kasım 2022].
 • URL-12, (2022), Yazıbaşı Köyü’nde su baskını meydana geldi, https://bayburt.afad.gov.tr/yazibasi-koyunde-su-baskini-meydana-geldi [Erişim 24 Kasım 2022].
 • URL-13, (2022), Evi yanan afetzedeye çadır yardımı, https://artvin.afad.gov.tr/evi-yanan-afetzedeye-cadir-yardimi, [Erişim 19 Aralık 2022].
 • URL-14, (2022), Araklı Taşgeçit Mahallesinde yangından etkilenen vatandaşlara konteynerları teslim edildi, https://trabzon.afad.gov.tr/arakli-tasgecit-mahallesinde-yangindan-etkilenen-vatandaslara-konteynerlari-teslim-edildi [Erişim 09 Aralık 2022].
 • URL-15, (2022), Gençosman Köyü’nde yer seçimi çalışmaları başladı, https://bayburt.afad.gov.tr/gencosman-koyunde-yer-secimi-calismalari-basladi, [Erişim 19 Aralık 2022].
 • USAID, (2005), Field Operations Guide for Disaster Assessment and Response, https://2012-2017.usaid.gov/sites/default/ files/ documents/1866/fog_v4_0.pdf, [Erişim 19 Temmuz 2022].

Doğu Karadeniz Bölümü Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi

Year 2023, Volume: 9 Issue: 2, 202 - 215, 30.07.2023
https://doi.org/10.21324/dacd.1191535

Abstract

Dünyamızın doğal ekosisteminin bozulması, iklim değişikliklerinin yaşanması ve doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi ile birlikte doğal çevre üzerinde pek çok olumsuz durum oluşmuştur. Bu olumsuzluklardan birisi olan doğal afetlerin meydana gelme sıklığı, şiddetleri ve hem doğal çevre hem de toplum üzerinde oluşturduğu hasarlar ise artmıştır. Meydana gelen bu durum sonucunda afet yönetimi ve uygulama süreçleri hem birim hem de toplum bazında yeniden planlanarak daha uygulanabilir ve kullanılabilir çalışmalar ortaya konulmuştur. Bu çalışma sisteminin bir basamağını oluşturan geçici barınma alanları, özellikle doğal afet durumu meydana geldikten sonra afetzedelerin yaşamlarını sağlıklı ve konforlu bir biçimde sürdürebilmeleri, aynı zamanda hem fiziksel hem de psikolojik olarak eski yaşam düzenlerine kısmen de olsa dönebilmeleri açısından önemlidir. Bu çalışma kapsamında Doğu Karadeniz Bölümü İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlükleri tarafından belirlenen geçici barınma alanları; temel özellikler, ulaşım, güvenlik ve kullanıcı başlıklarında değerlendirilmiştir. Çalışmada, Doğu Karadeniz Bölümünü oluşturan Artvin, Rize, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerinde bulunan geçici barınma alanlarının eksikliklerinin irdelenerek bu alanların belirlenen gereksinimlere ve standartlara göre planlanması ve bu doğrultudaki araştırmalara katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

References

 • AFAD, (2014), 2014 yılı idare faaliyet raporu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara, 208ss.
 • AFAD, (2022a), Geçici Barınma Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi ve İşletilmesi Hakkında Yönerge, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, https://www.aile.gov.tr/uploads/athgm/uploads/pages/goc-afet-ve-acil-durumlarda-psikososyal-destek/gecici-barinma-merkezlerinin-kurulmasi-yonetimi-ve-isletilmesi-hakkinda-yonerge.pdf, [Erişim 09 Aralık 2022].
 • AFAD, (2022b), Afet Yönetimi Kapsamında 2019 Yılına Bakış ve Doğa Kaynaklı Olay İstatistikleri, https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/e_Kutuphane/Kurumsal-Raporlar/Afet_Istatistikleri_2020_web.pdf, [Erişim 25 Temmuz 2022].
 • AFAD, (2022c), Toplanma Alanları Hakkında Basın Açıklaması, https://www.afad.gov.tr/toplanma-alanlari-hakkinda-basin-aciklamasi-15112020#:~:text=Bilindi%C4%9Fi%20%C3%BCzere%2C%20Toplanma%20Alanlar%C4%B1%3B%20afet,b%C3 %B6lgeden%20uzakla%C5%9Farak%20toplanabilece%C4%9Fi%20g%C3%BCvenli%20alanlard%C4%B1r, [Erişim 20 Temmuz 2022].
 • AFAD, (2022d), 2020 Yılı Doğa Kaynaklı Olay İstatistikleri, https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/e_Kutuphane/ Istatistikler/2020yilidogakaynakliolayistatistikleri.pdf [Erişim 25 Temmuz 2022].
 • Apaydın A., (2021), 22 Ağustos 2022 tarihli taşkına neden olan Dereli Deresi (Giresun) havza analizleri, taşkının nedenleri ve sonuçları, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 11(2), 392-425.
 • Arkış E., (2012), Ülkemizde yapılan deprem master planlarının performans analizinde İzmir örneği, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Ersoy Ş., (2015), 2014 yılında Dünya’da ve Türkiye’de hangi doğa afetleri meydana geldi?, Y.T.Ü. Doğa Bilimleri Rapor Özeti, Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi, İstanbul, 11ss.
 • Gürgen G., (2004), Doğu Karadeniz Bölümü’nde maksimum yağışlar ve taşkınlar açısından önemi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 79-92.
 • MGM, (2019), Meteorolojik Afetler 2018 Yılı Değerlendirmesi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı, https://www.mgm.gov.tr/FILES/genel/kitaplar/2018MeteorolojikAfetlerDegerlendirmesi.pdf [Erişim 10 Ekim 2022].
 • Özmen B., Nurlu B., (1999), Deprem bölgeleri haritası ile ilgili bazı bilgiler, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, 99(2-3), 32-35.
 • Sphere Derneği, (2018), The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response, https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf, [Erişim 16 Ocak 2023].
 • TÜİK, (2022), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2021, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=45500, [Erişim 09 Aralık 2022].
 • URL-1, (2022), Türk Dil Kurumu Sözlükleri, https://sozluk.gov.tr/, [Erişim 25 Temmuz 2022].
 • URL-2, (2022), Geçici yerleşme, http://www.kursunkalem.com/cografya-terimi/gecici-yerlesme/#gsc.tab=0, [Erişim 25 Temmuz 2022].
 • URL-3, (2022), Elazığ Depremi Sonrası Yapılan Tüm Yardımlar, https://www.afad.gov.tr/elazig-depremi-sonrasi-yapilan-yardimlar-merkezicerik. [Erişim 9 Aralık 2022].
 • URL-4, (2022), İBB toplanma ve geçici barınma alanları’nı belirledi, https://www.ibb.istanbul/arsiv/36384/ibb-toplanma-ve-gecici-barinma-alanlarini-bel#:~:text=Ge%C3%A7ici%20Bar%C4%B1nma%20Alanlar%C4%B1'n%C4%B1n%20afet,kullan%C4%B1 labilir%20haz%C4%B1r%20halde%20olmas%C4%B1%20 gerekmektedir, [Erişim 21 Temmuz 2022].
 • URL-5, (2022), Doğu Karadeniz sahili Karadeniz deprem kuşağı içerisindedir!, https://www.haber61.net/dogu-karadeniz-sahili-karadeniz-deprem-kusagi-icerisindedir-makale,4577.html#:~:text=Do%C4%9Fu%20Karadeniz%20Fay%C4%B1%2C%20sahild en%20uzakta,bir%20deprem%20ku%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1na%20kar%C5%9F%C4%B1l%C4%B1k%20gelir, [Erişim 29 Temmuz 2022].
 • URL-6, (2022), Yerbilimleri harita görüntüleyici, http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx, [Erişim 24 Kasım 2022].
 • URL-7, (2022), Rize'deki sel felaketinin ardından: Coğrafya talimatla yönetilemez!, https://haber.sol.org.tr/haber/rizedeki-sel-felaketinin-ardindan-cografya-talimatla-yonetilemez-309356, [Erişim 10 Ekim 2022].
 • URL-8, (2022), Of’ta yaşanan sel ve heyelanın hasarı, gün aydınlanınca ortaya çıktı, https://tele1.com.tr/ofta-yasanan-sel-ve-heyelanin-hasari-gun-aydinlaninca-ortaya-cikti-204640/, [Erişim 10 Ekim 2022].
 • URL-9, (2022), Doğu Karadeniz'in 90 yıllık afet bilançosu: 644 ölü, https://m.haberturk.com/trabzon-haberleri/69920824-dogu-karadenizin-90-yillik-afet-bilancosu-644-oludogu-karadenizde-90-yilda-644-kisi-sel, [Erişim 29 Temmuz 2022].
 • URL-10, (2022), İlimiz genelinde fırtına ve kaya düşmesi, https://trabzon.afad.gov.tr/ilimiz-genelinde-firtina-ve-kaya-dusmesi, [Erişim 24 Kasım 2022].
 • URL-11, (2022), Rize'de heyelan can aldı, https://rize.afad.gov.tr/rizede-heyelan-can-aldi, [Erişim 24 Kasım 2022].
 • URL-12, (2022), Yazıbaşı Köyü’nde su baskını meydana geldi, https://bayburt.afad.gov.tr/yazibasi-koyunde-su-baskini-meydana-geldi [Erişim 24 Kasım 2022].
 • URL-13, (2022), Evi yanan afetzedeye çadır yardımı, https://artvin.afad.gov.tr/evi-yanan-afetzedeye-cadir-yardimi, [Erişim 19 Aralık 2022].
 • URL-14, (2022), Araklı Taşgeçit Mahallesinde yangından etkilenen vatandaşlara konteynerları teslim edildi, https://trabzon.afad.gov.tr/arakli-tasgecit-mahallesinde-yangindan-etkilenen-vatandaslara-konteynerlari-teslim-edildi [Erişim 09 Aralık 2022].
 • URL-15, (2022), Gençosman Köyü’nde yer seçimi çalışmaları başladı, https://bayburt.afad.gov.tr/gencosman-koyunde-yer-secimi-calismalari-basladi, [Erişim 19 Aralık 2022].
 • USAID, (2005), Field Operations Guide for Disaster Assessment and Response, https://2012-2017.usaid.gov/sites/default/ files/ documents/1866/fog_v4_0.pdf, [Erişim 19 Temmuz 2022].
There are 29 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering, Natural Hazards
Journal Section Research Articles
Authors

Fatma Berfin Abanoz 0000-0003-0303-4057

Nilhan Vural 0000-0001-9248-6594

Publication Date July 30, 2023
Submission Date October 19, 2022
Acceptance Date March 5, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 9 Issue: 2

Cite

APA Abanoz, F. B., & Vural, N. (2023). Doğu Karadeniz Bölümü Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi. Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi, 9(2), 202-215. https://doi.org/10.21324/dacd.1191535
AMA Abanoz FB, Vural N. Doğu Karadeniz Bölümü Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi. J Nat Haz Environ. July 2023;9(2):202-215. doi:10.21324/dacd.1191535
Chicago Abanoz, Fatma Berfin, and Nilhan Vural. “Doğu Karadeniz Bölümü Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi”. Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi 9, no. 2 (July 2023): 202-15. https://doi.org/10.21324/dacd.1191535.
EndNote Abanoz FB, Vural N (July 1, 2023) Doğu Karadeniz Bölümü Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 9 2 202–215.
IEEE F. B. Abanoz and N. Vural, “Doğu Karadeniz Bölümü Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi”, J Nat Haz Environ, vol. 9, no. 2, pp. 202–215, 2023, doi: 10.21324/dacd.1191535.
ISNAD Abanoz, Fatma Berfin - Vural, Nilhan. “Doğu Karadeniz Bölümü Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi”. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 9/2 (July 2023), 202-215. https://doi.org/10.21324/dacd.1191535.
JAMA Abanoz FB, Vural N. Doğu Karadeniz Bölümü Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi. J Nat Haz Environ. 2023;9:202–215.
MLA Abanoz, Fatma Berfin and Nilhan Vural. “Doğu Karadeniz Bölümü Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi”. Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi, vol. 9, no. 2, 2023, pp. 202-15, doi:10.21324/dacd.1191535.
Vancouver Abanoz FB, Vural N. Doğu Karadeniz Bölümü Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi. J Nat Haz Environ. 2023;9(2):202-15.