Research Article
BibTex RIS Cite

Keşif Kuraklık İndeksi ve Standartlaştırılmış Yağış İndeksi Kullanılarak Kırklareli İlinde Kuraklığın Eğilimi ve Zamansal Değişkenliği

Year 2023, Volume: 9 Issue: 2, 341 - 364, 30.07.2023
https://doi.org/10.21324/dacd.1296428

Abstract

Bu çalışma, ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı olan Kırklareli ili için kapsamlı bir kuraklık analizi sunmayı amaçlamıştır. Kuraklığın eğilimi ve zamansal değişkenliği, Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SYİ) ve Keşif Kuraklık İndeksi (KKİ) kullanılarak 1, 3, 6, 9 ve 12 aylık zaman ölçeklerinde incelenmiştir. SYİ ve KKİ’yi hesaplamak için Kırklareli meteoroloji istasyonunun 1960-2021 su yılları arasındaki aylık yağış ve sıcaklık verileri kullanılmıştır. Farklı zaman ölçekleri için SYİ ve KKİ serilerinin eğilimlerini belirlemek için Mann-Kendall ve modifiye Mann-Kendall testleri, serilerdeki eğilimlerin büyüklüğünü belirlemek için Sen’in eğimi ve serilerin değişim noktasını tespit etmek için Pettitt testi kullanılmıştır. Sonuçlar, SYİ ve KKİ'nin tüm zaman ölçekleri için benzer şekilde davrandığını ve her iki indeksin de neredeyse aynı kuraklık olaylarını yakalayabildiğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, SYİ'nin aynı zaman ölçeğindeki KKİ ile güçlü bir doğrusal ilişkiye sahip olduğu gözlenmiştir (r=0.99). KKİ’nin çoğunlukla SYİ'den biraz daha yüksek değerlere sahip olduğu ve şiddetli ve aşırı kuraklık olaylarının tespitinde daha hassas olduğu sonucuna varılmıştır. Farklı zaman ölçeklerinde kuraklık olaylarının oluşum yüzdeleri, SYİ’ler için %46.9 ile %51.3 arasında ve KKİ’ler için %47.2 ile %50.6 arasında değişmiştir. Her iki indeks için 12 aylık zaman ölçeğinde, 1989 yılı Şubat ayı ile 1995 yılı Mayıs ayı arasındaki 76 ay hem en uzun hem de en şiddetli kurak dönem olarak belirlenmiştir. Zaman ölçeği arttıkça kuraklık olaylarının sayısı azalmış ve kuraklık süresi artmıştır. Tüm zaman ölçeklerinde SYİ ve KKİ değerleri için istatistiksel olarak anlamlı bir eğilim bulunmamıştır (p>0.05). Her iki indeks için de 1 aylık zaman ölçeğinde değişim noktası bulunmazken, 3, 6, 9 ve 12 aylık zaman ölçeklerinde değişim noktası tespit edilmiştir.

References

 • Abro M.I., Elahi E., Chand R., Zhu D., Muhammad J., Daudpoto M.R., Soomro A.A., Khaskheli M.A., (2022), Estimation of a trend of meteorological and hydrological drought over Qinhuai River Basin, Theoretical and Applied Climatology, 147, 1065-1078.
 • Adhyani N.L., June T., Sopaheluwakan A., (2017), Exposure to drought: duration, severity and intensity (Java, Bali and Nusa Tenggara), IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 58(1), 012040, doi:10.1088/1755-1315/58/1/012040.
 • Aksoy H., Eriş E., Çetin M., Önöz B., Yüce M.İ., Selek B., Aksu H., Burgan H.İ., Eşit M., (2018), Gediz havzasında kuraklık analizi, Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği (TUJJB) Bilimsel Kongresi, 30 Haziran-02 Mayıs, İzmir, ss.28-31.
 • Aksu H., Cetin M., Aksoy H., Yaldiz S.G., Yildirim I., Keklik G., (2022), Spatial and temporal characterization of standard duration-maximum precipitation over Black Sea Region in Turkey, Natural Hazards, 111, 2379–2405.
 • Aktürk G., Zeybekoğlu U., Yıldız O., (2022), SPI ve SPEI yöntemleri ile kuraklık araştırması: Kırıkkale örneği, International Journal of Engineering Research and Development, 14(2), 762-776.
 • Alsenjar O., Aksu, H., Çetin, M., (2022), The use of some specific drought ındices to evaluate meteorological drought events in the Black Sea Region of Turkey, Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 37(2), 261-272.
 • Asadi Zarch M.A., Malekinezhad H., Mobin M.H., Dastorani M.T., Kousari M.R., (2011), Drought monitoring by reconnaissance drought index (RDI) in Iran, Water resources management, 25, 3485-3504.
 • Bakanoğulları F., Bahar E., Kıvrak C., Gür M., (2022), Assessment of meteorological and agricultural drought analysis in Kırklareli province, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(4), 756-768.
 • Beden N., Demir V., Keskin A.Ü., (2020), Samsun ilinde SPI ve PNI kuraklık indekslerinin eğilim analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 22(64), 107-116.
 • Chisadza B., Gwate O., Ncube F., Mpofu N., (2023), Assessment and characterisation of hydrometeorological droughts in the Upper Mzingwane sub-catchment of Zimbabwe, Natural Hazards, 116, 3275–3299.
 • Çetin M., Aksoy H., Önöz B., Eriş E., Yüce M.İ., Selek B., Aksu H., Burgan H.İ., Eşit M., Cavus Y., Orta S., (2018), Deriving accumulated precipitation deficits from drought severity-duration-frequency curves: A case study in Adana province, Turkey, 1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, 26-28 September, Antalya, Turkey, ss.39-48.
 • Dabanlı İ., (2019), A climate change impact: Variation in precipitation patterns, and increased drought risk in Turkey, Sakarya University Journal of Science, 23(2), 193-202.
 • Danandeh Mehr A., Vaheddoost B., (2020), Identification of the trends associated with the SPI and SPEI indices across Ankara, Turkey, Theoretical and Applied Climatology, 139, 1531-1542.
 • Dehghani F., Khalili D., Zand-Parsa S., Kamgar-Haghighi A.A., (2022), Influence of climatic variability on detected drought spatio/temporal variability and characteristics by SPI and RDI, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 46(4), 3369-3385.
 • Dinç N., Aydinkşakir K., Işık M., Büyüktaş D., (2016), Standartlaştırılmış yağış indeksi (SPI) yöntemi ile Antalya ili kuraklık analizi, Derim, 33(2), 279-298.
 • DSİ, (2022), 2021 Yılı Faaliyet Raporu, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/759, [Erişim 31 Ocak 2023].
 • Edwards D.C., McKee T.B., (1997), Characteristics of 20th century drought in the United States at multiple time scales, Climatology Report No. 97-2, Department of Atmospheric Science, Paper No. 634, Colorado State University. Fort Collins, CO, 172ss.
 • Engdaw G., Legesse A., Mohammed Y., Likissa D., (2022), Analysis of meteorological drought using Standardized Precipitation Index (SPI) and Reconnaissance Drought Index (RDIst) at Bilate basin, Southern Ethiopia, doi:10.21203/rs.3.rs-1664681/v1.
 • Eris E., Cavus Y., Aksoy H., Burgan H.I., Aksu H., Boyacioglu H., (2020), Spatiotemporal analysis of meteorological drought over Kucuk Menderes River Basin in the Aegean Region of Turkey, Theoretical and Applied Climatology, 142(3), 1515-1530.
 • Eroğluer T.A., Apaydin H., (2020), Estimation of drought by streamflow drought index (SDI) and artificial neural networks (ANNs) in Ankara-Nallihan region, Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 8(2), 348-357.
 • Falkenmark M., (1989), The massive water scarcity now threatening Africa: why isn't it being addressed?, Ambio, 18(2), 112-118.
 • Gumus V., Dinsever L.D., Avsaroglu Y., (2023), Analysis of drought characteristics and trends during 1965–2020 in the Tigris River basin, Turkey, Theoretical and Applied Climatology, 151, 1871–1887.
 • Hamed K.H., Rao A.R., (1998), A modified Mann-Kendall trend test for autocorrelated data, Journal of Hydrology, 204(1-4), 182-196.
 • Hargreaves G.H., Samani Z.A., (1985), Reference crop evapotranspiration from temperature, Applied Engineering in Agriculture, 1(2), 96-99.
 • Hayes M., Svoboda M., Wall N., Widhalm M., (2011), The Lincoln declaration on drought indices: universal meteorological drought index recommended, Bulletin of the American Meteorological Society, 92(4), 485-488.
 • Ju X., Yang X., Chen L., Wang Y., (1997), Research on determination of indexes and division of regional flood/drought grades in China (in Chinese), Journal of Applied Meteorological Science, 8(1), 26–33.
 • Katipoğlu O.M., (2022), Analyzing the trend and change point in various meteorological variables in Bursa with various statistical and graphical methods, Theoretical and Applied Climatology, 150(3-4), 1295-1320.
 • Katipoğlu O.M., Acar R., (2021), Standartlaştırılmış yağış indeksi hesabında kullanılan dağılım fonksiyonu etkisinin ve kuraklık karakteristiklerinin araştırılması, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11(3), 828-844.
 • Katipoğlu O.M., Acar R., Şengül S., (2020), Comparison of meteorological indices for drought monitoring and evaluating: a case study from Euphrates basin, Turkey, Journal of Water and Climate Change, 11(S1), 29-43.
 • Katipoğlu O.M., Acar R., Şenocak S., Şengül S., (2022), Assessment of meteorological drought trends in the Euphrates Basin, Turkey, Arabian Journal of Geosciences, 15(6), 555, doi:10.1007/s12517-021-08482-5. Kendall M.G., (1975), Rank correlation methods, Charles Griffin, London, 202ss.
 • Khalili D., Farnoud, T., Jamshidi, H., Kamgar-Haghighi, A.A., Zand-Parsa, S., (2011), Comparability analyses of the SPI and RDI meteorological drought indices in different climatic zones, Water resources management, 25, 1737-1757.
 • Khan M.I., Zhu X., Jiang X., Saddique Q., Saifullah M., Niaz Y., Sajid M., (2021), Projection of future drought characteristics under multiple drought indices, Water, 13(9), 1238, doi:10.3390/w13091238.
 • Kousari M.R., Dastorani M.T., Niazi Y., Soheili E., Hayatzadeh M., Chezgi J., (2014), Trend detection of drought in arid and semi-arid regions of Iran based on implementation of reconnaissance drought index (RDI) and application of non-parametrical statistical method, Water resources management, 28, 1857-1872.
 • Mann H.B., (1945), Nonparametric tests against trend, Econometrica, 13(3), 245-259.
 • Marini G., Fontana N., Mishra A.K., (2019), Investigating drought in Apulia region, Italy using SPI and RDI, Theoretical and Applied Climatology, 137, 383-397.
 • McKee T.B., Doesken N.J., Kleist J., (1993), The relationship of drought frequency and duration to time scales, 8th Conference on Applied Climatology, 17-22 January, Anaheim, California, ss.179-183.
 • Merabti A., Meddi M., Martins D.S., Pereira L.S., (2018), Comparing SPI and RDI applied at local scale as influenced by climate, Water resources management, 32, 1071-1085.
 • Mishra A.K., Singh V.P., (2010), A review of drought concepts, Journal of Hydrology, 391, 202-216.
 • Mistry P.B., Suryanarayana T.M.V., (2022), Assessments of meteorological drought indices using SPI and RDI in Mehsana Region, Gujarat, India, Hydrological Modeling: Hydraulics, Water Resources and Coastal Engineering’in İçinde, (Jha R., Singh V.P., Singh V., Roy L.B., Thendiyath R., Ed.), Springer Cham, Switzerland, ss.21-29.
 • Nalbantis I., Tsakiris G., (2009), Assessment of hydrological drought revisited, Water Resources Management, 23(5), 881-897.
 • Oğuz K., Pekin M.A., Çamalan G., (2021), Muğla ilinde 1960-2018 dönemi kuraklık analizi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 7(1), 89-100.
 • Önöz B., Bayazit M., (2003), The power of statistical tests for trend detection, Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 27(4), 247-251.
 • Önöz B., Bayazit, M., (2012), Block bootstrap for Mann-Kendall trend test of serially dependent data, Hydrological Processes, 26(23), 3552-3560.
 • Özgürel M., Pamuk G., Topçuoğlu K., (2003), Ege bölgesi koşullarında farklı iki kuraklık indisinin karşılaştırılması, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(1), 95-102.
 • Palmer W.C., (1965), Meteorological drought, US Department of Commerce, Weather Bureau, Research Paper No. 45, Washington, D.C., 65ss.
 • Pathak A.A., Dodamani B.M., (2020), Comparison of meteorological drought indices for different climatic regions of an Indian river basin, Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences, 56, 563-576.
 • Pettitt A.N., (1979), A non-parametric approach to the change-point problem, Journal of the Royal Society: Series C (Applied Statistics), 28, 126-135.
 • Pramudya Y., Onishi T., (2018), Assessment of the standardized precipitation index (SPI) in Tegal City, Central Java, Indonesia, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 129(1), 012019, doi:10.1088/1755-1315/129/1/012019.
 • Rhee J., Im J., (2017), Meteorological drought forecasting for ungauged areas based on machine learning: Using long-range climate forecast and remote sensing data, Agricultural and Forest Meteorology, 237, 105-122.
 • Rybski D., Neumann J., (2011), A review on the Pettitt test, In extremis: Disruptive Events and Trends in Climate and Hydrology’nin İçinde, (Kropp J., Schellnhuber, H-J., Ed.), Springer, Berlin, Heidelberg, ss.202–213.
 • Sen P.K., (1968), Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau, Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389.
 • Spinoni J., Naumann G., Carrao H., Barbosa P., Vogt J., (2014), World drought frequency, duration, and severity for 1951–2010, International Journal of Climatology, 34(8), 2792-2804.
 • Svoboda M., Fuchs B., (2016), Handbook of drought indicators and indices, World Meteorological Organization, WMO-No. 1173, Geneva, Switzerland, 52ss.
 • Şener E., Şener Ş., (2021), SPI ve CZI kuraklık indislerinin CBS tabanlı zamansal ve konumsal karşılaştırması: Burdur Gölü Havzası örneği, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 7(1), 41-58.
 • Tabrizi A.A., Khalili D., Kamgar-Haghighi A.A., Zand-Parsa S., (2010), Utilization of time-based meteorological droughts to investigate occurrence of streamflow droughts. Water Resources Management, 24, 4287-4306.
 • TAGEM, (2020), İklim değişikliğinin ülkemizdeki önemli tarım ürünlerinin uygunluk alanları üzerine etkilerini belirliyoruz, https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/E_BULTEN/ebu%CC%88lten_Temmuz_2020.pdf, [Erişim 31 Ocak 2023].
 • Thornthwaite C.W., (1948), An approach toward a rational classification of climate, Geographical review, 38(1), 55-94.
 • Tigkas D., Vangelis H., Tsakiris G., (2013), The RDI as a composite climatic index, European Water, 41, 17-22.
 • Tigkas D., Vangelis H., Tsakiris G., (2015), DrinC: a software for drought analysis based on drought indices, Earth Science Informatics, 8(3), 697-709.
 • TOB, (2021), İklim değişikliği ve tarım değerlendirme raporu, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Duyuru/428/Iklim-Degisikligi-Ve-Tarim-Degerlendirme-Raporu, [Erişim 31 Ocak 2023].
 • Tsakiris G., Nalbantis I., Pangalou D., Tigkas D., Vangelis, H., (2008), Drought meteorological monitoring network design for the reconnaissance drought index (RDI), 1st International Conference “Drought management: scientific and technological innovations”, 12-14 June, Zaragoza, Spain, ss.57-62.
 • Tsakiris G., Pangalou D., Vangelis H. (2007), Regional drought assessment based on the Reconnaissance Drought Index (RDI), Water Resources Management, 21(5), 821-833.
 • Tsakiris G., Vangelis H. (2005), Establishing a drought index incorporating evapotranspiration, European Water, 9(10), 3-11.
 • TUİK, (2018), Nüfus projeksiyonları, 2018-2080, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Nufus-Projeksiyonlari-2018-2080-30567, [Erişim 31 Ocak 2023].
 • URL-1, (2023), Trakya'da meteorolojik kuraklık tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor, https://www.aa.com.tr/tr/gundem/trakyada-meteorolojik-kuraklik-tarimsal-uretimi-olumsuz-etkiliyor/2781212#, [Erişim 07 Şubat 2023].
 • URL-2, (2020), Kırklareli'nde kuruyan derede balık ölümleri yaşanıyor, https://www.milliyet.com.tr/gundem/kirklarelinde-kuruyan-derede-balik-olumleri-yasaniyor-6296185, [Erişim 31 Ocak 2023].
 • URL-3, (2021), Dantel böceği 3 şehri istila etti, https://www.trthaber.com/haber/turkiye/dantel-bocegi-3-sehri-istila-etti-602653.html [Erişim 31 Ocak 2023].
 • URL-4, (2021), Kırklareli İl afet risk azaltma planı (İRAP), T.C. Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, https://kirklareli.afad.gov.tr/kurumlar/kirklareli.afad/Duyurular/Irap/KIRKLARELI-IRAP.pdf, [Erişim 31 Ocak 2023].
 • URL-5, (2022), Kırklareli ili 2021 yılı çevre durum raporu, T.C. Kırklareli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kırklareli, https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/k-rklarel-_-cdr2021-20221025111902.pdf, [Erişim 31 Ocak 2023].
 • Vaheddoost B., Safari M.J.S., (2021), Application of signal processing in tracking meteorological drought in a Mountainous region, Pure and Applied Geophysics, 178(5), 1943–1957.
 • Van Rooy M.P., (1965), A Rainfall anomaly index independent of time and space, Notos, 14, 43-48.
 • Vangelis H., Tigkas D., Tsakiris G., (2013), The effect of PET method on reconnaissance drought index (RDI) calculation, Journal of Arid Environments, 88, 130-140.
 • Vicente-Serrano S.M., Beguería S., López-Moreno J.I., (2010), A multiscalar drought index sensitive to global warming: the standardized precipitation evapotranspiration index, Journal of climate, 23(7), 1696-1718.
 • Von Storch H., (1995), Misuses of statistical analysis in climate research, Analysis of climate variability: applications of statistical techniques’in İçinde, (Storch H.V., Navarra A., Ed.) Springer, New York, ss.11–26.
 • Wijngaard J.B., Klein Tank A.M.G., Können G.P., (2003), Homogeneity of 20th century European daily temperature and precipitation series, International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society, 23(6), 679-692.
 • Willeke G., Hosking J.R.M., Wallis J., Guttman N.B., (1994), The National Drought Atlas, Institute for Water Resources Report 94-NDS-4, U.S. Army Corps of Engineers, Washington, D.C., 587ss.
 • WMO, (2006), Drought monitoring and early warning: concepts, progress and future challenges, WMO-No. 1006; World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 26ss.
 • Yaltı S., Aksu H., (2019), Drought analysis of Iğdır Turkey, Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 7(12), 2227-2232.
 • Yang Q., Kang Q., Huang Q., Cui Z., Bai Y., Wei H., (2021), Linear correlation analysis of ammunition storage environment based on Pearson correlation analysis, Journal of Physics: Conference series, 1948(1), 012064, doi:10.1088/1742-6596/1948/1/012064.
 • Yerdelen C., Abdelkader M., Eris E., (2021), Assessment of drought in SPI series using continuous wavelet analysis for Gediz Basin, Turkey, Atmospheric Research, 260, 105687, doi:10.1016/j.atmosres.2021.105687.
 • Yevjevich V.M., (1967), An objective approach to definitions and investigations of continental hydrologic droughts, Doctoral dissertation, Colorado State University, Fort Collins, Colorado.
 • Yılmaz M.U., Yılmaz H., (2022b), Çok değişkenli kuraklık indeksi kullanılarak kuraklık değerlendirmesi: Kırklareli İli Örneği, 11. Ulusal Hidroloji Kongresi, 13 Ekim - 14 Ekim, Gaziantep.
 • Yılmaz, M.U., Yılmaz, H., (2022a), An investigation of meteorological drought studies on a global scale using a bibliometric analysis, Journal of Innovative Science and Engineering, 6(1), 76-93.
 • Yuce M.I., Esit M., (2021), Drought monitoring in ceyhan basin, Turkey, Journal of Applied Water Engineering and Research, 9(4), 293-314.
 • Yue S., Pilon P., Cavadias G., (2002), Power of the Mann-Kendall and Spearman's rho tests for detecting monotonic trends in hydrological series, Journal of Hydrology, 259(1-4), 254-271.
 • Yue S., Wang C., (2004), The Mann-Kendall test modified by effective sample size to detect trend in serially correlated hydrological series, Water Resources Management, 18(3), 201-218.
 • Yüce M.İ., Eşit M., (2020), Ceyhan havzasının kuraklık risk haritasının SPI ve SPEI metotları ile belirlenmesi, Su Kaynakları, 5(2), 1-8.
 • Yüce M.İ., Aksoy H., Aytek A., Eşit M., Uğur F., Yaşa İ., Şimşek A., Değer İ.H., (2022), SPI ve SPEI ile Samsun ili kuraklık analizi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(3), 285-295.
 • Zarei A. R., (2022), Assessing the importance of climate variables on RDI and SPEI using backward multiple linear regression in arid to humid regions over Iran, Pure and Applied Geophysics, 179(8), 2905-2921.
 • Zhong R., Chen X., Lai C., Wang Z., Lian Y., Yu H., Wu X., (2019), Drought monitoring utility of satellite-based precipitation products across mainland China, Journal of Hydrology, 568, 343-359.

Trend and Temporal Variability of Drought in Kirklareli Province Using Reconnaissance Drought Index and Standardized Precipitation Index

Year 2023, Volume: 9 Issue: 2, 341 - 364, 30.07.2023
https://doi.org/10.21324/dacd.1296428

Abstract

This study aimed to provide a comprehensive drought analysis for Kırklareli province, whose economy is largely based on agriculture. The trend and temporal variability of drought were examined at 1, 3, 6, 9, and 12-month time scales using the Standardized Precipitation Index (SPI) and Reconnaissance Drought Index (RDI). The monthly precipitation and temperature data from the Kırklareli meteorological station between water years 1960-2021 were used to calculate the SPI and RDI. Mann-Kendall and modified Mann-Kendall tests were used to determine trends of SPI and RDI series for different time scales, Sen’s slope was used to identify the magnitude of trends in the series, and Pettitt's test was used to detect the change point of the series. The results revealed that the SPI and RDI behaved similarly for all time scales and both indices were able to capture almost the same drought events. Besides, it was observed that SPI had a strong linear relationship with RDI over the same time scale (r=0.99). RDI mostly had slightly higher values than SPI and it was concluded that RDI was more sensitive in the detection of extreme and severe drought events. The percentages of occurrence of drought events at different time scales ranged from 46.9% to 51.3% for SPIs and between 47.2% and 50.6% for RDIs. In the 12-month time scale for both indices, 76 months between February 1989 and May 1995 were determined as both the longest and the most severe dry period. As the time scale increased, the number of drought events decreased and the drought duration increased. No statistically significant trend was found for SPI and RDI values at all-time scales (p>0.05). For both indices, there was no change point in the 1-month time scale, but the change point was identified in the 3, 6, 9, and 12-month time scales.

References

 • Abro M.I., Elahi E., Chand R., Zhu D., Muhammad J., Daudpoto M.R., Soomro A.A., Khaskheli M.A., (2022), Estimation of a trend of meteorological and hydrological drought over Qinhuai River Basin, Theoretical and Applied Climatology, 147, 1065-1078.
 • Adhyani N.L., June T., Sopaheluwakan A., (2017), Exposure to drought: duration, severity and intensity (Java, Bali and Nusa Tenggara), IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 58(1), 012040, doi:10.1088/1755-1315/58/1/012040.
 • Aksoy H., Eriş E., Çetin M., Önöz B., Yüce M.İ., Selek B., Aksu H., Burgan H.İ., Eşit M., (2018), Gediz havzasında kuraklık analizi, Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği (TUJJB) Bilimsel Kongresi, 30 Haziran-02 Mayıs, İzmir, ss.28-31.
 • Aksu H., Cetin M., Aksoy H., Yaldiz S.G., Yildirim I., Keklik G., (2022), Spatial and temporal characterization of standard duration-maximum precipitation over Black Sea Region in Turkey, Natural Hazards, 111, 2379–2405.
 • Aktürk G., Zeybekoğlu U., Yıldız O., (2022), SPI ve SPEI yöntemleri ile kuraklık araştırması: Kırıkkale örneği, International Journal of Engineering Research and Development, 14(2), 762-776.
 • Alsenjar O., Aksu, H., Çetin, M., (2022), The use of some specific drought ındices to evaluate meteorological drought events in the Black Sea Region of Turkey, Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 37(2), 261-272.
 • Asadi Zarch M.A., Malekinezhad H., Mobin M.H., Dastorani M.T., Kousari M.R., (2011), Drought monitoring by reconnaissance drought index (RDI) in Iran, Water resources management, 25, 3485-3504.
 • Bakanoğulları F., Bahar E., Kıvrak C., Gür M., (2022), Assessment of meteorological and agricultural drought analysis in Kırklareli province, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(4), 756-768.
 • Beden N., Demir V., Keskin A.Ü., (2020), Samsun ilinde SPI ve PNI kuraklık indekslerinin eğilim analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 22(64), 107-116.
 • Chisadza B., Gwate O., Ncube F., Mpofu N., (2023), Assessment and characterisation of hydrometeorological droughts in the Upper Mzingwane sub-catchment of Zimbabwe, Natural Hazards, 116, 3275–3299.
 • Çetin M., Aksoy H., Önöz B., Eriş E., Yüce M.İ., Selek B., Aksu H., Burgan H.İ., Eşit M., Cavus Y., Orta S., (2018), Deriving accumulated precipitation deficits from drought severity-duration-frequency curves: A case study in Adana province, Turkey, 1st International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, 26-28 September, Antalya, Turkey, ss.39-48.
 • Dabanlı İ., (2019), A climate change impact: Variation in precipitation patterns, and increased drought risk in Turkey, Sakarya University Journal of Science, 23(2), 193-202.
 • Danandeh Mehr A., Vaheddoost B., (2020), Identification of the trends associated with the SPI and SPEI indices across Ankara, Turkey, Theoretical and Applied Climatology, 139, 1531-1542.
 • Dehghani F., Khalili D., Zand-Parsa S., Kamgar-Haghighi A.A., (2022), Influence of climatic variability on detected drought spatio/temporal variability and characteristics by SPI and RDI, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 46(4), 3369-3385.
 • Dinç N., Aydinkşakir K., Işık M., Büyüktaş D., (2016), Standartlaştırılmış yağış indeksi (SPI) yöntemi ile Antalya ili kuraklık analizi, Derim, 33(2), 279-298.
 • DSİ, (2022), 2021 Yılı Faaliyet Raporu, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı. https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/759, [Erişim 31 Ocak 2023].
 • Edwards D.C., McKee T.B., (1997), Characteristics of 20th century drought in the United States at multiple time scales, Climatology Report No. 97-2, Department of Atmospheric Science, Paper No. 634, Colorado State University. Fort Collins, CO, 172ss.
 • Engdaw G., Legesse A., Mohammed Y., Likissa D., (2022), Analysis of meteorological drought using Standardized Precipitation Index (SPI) and Reconnaissance Drought Index (RDIst) at Bilate basin, Southern Ethiopia, doi:10.21203/rs.3.rs-1664681/v1.
 • Eris E., Cavus Y., Aksoy H., Burgan H.I., Aksu H., Boyacioglu H., (2020), Spatiotemporal analysis of meteorological drought over Kucuk Menderes River Basin in the Aegean Region of Turkey, Theoretical and Applied Climatology, 142(3), 1515-1530.
 • Eroğluer T.A., Apaydin H., (2020), Estimation of drought by streamflow drought index (SDI) and artificial neural networks (ANNs) in Ankara-Nallihan region, Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 8(2), 348-357.
 • Falkenmark M., (1989), The massive water scarcity now threatening Africa: why isn't it being addressed?, Ambio, 18(2), 112-118.
 • Gumus V., Dinsever L.D., Avsaroglu Y., (2023), Analysis of drought characteristics and trends during 1965–2020 in the Tigris River basin, Turkey, Theoretical and Applied Climatology, 151, 1871–1887.
 • Hamed K.H., Rao A.R., (1998), A modified Mann-Kendall trend test for autocorrelated data, Journal of Hydrology, 204(1-4), 182-196.
 • Hargreaves G.H., Samani Z.A., (1985), Reference crop evapotranspiration from temperature, Applied Engineering in Agriculture, 1(2), 96-99.
 • Hayes M., Svoboda M., Wall N., Widhalm M., (2011), The Lincoln declaration on drought indices: universal meteorological drought index recommended, Bulletin of the American Meteorological Society, 92(4), 485-488.
 • Ju X., Yang X., Chen L., Wang Y., (1997), Research on determination of indexes and division of regional flood/drought grades in China (in Chinese), Journal of Applied Meteorological Science, 8(1), 26–33.
 • Katipoğlu O.M., (2022), Analyzing the trend and change point in various meteorological variables in Bursa with various statistical and graphical methods, Theoretical and Applied Climatology, 150(3-4), 1295-1320.
 • Katipoğlu O.M., Acar R., (2021), Standartlaştırılmış yağış indeksi hesabında kullanılan dağılım fonksiyonu etkisinin ve kuraklık karakteristiklerinin araştırılması, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11(3), 828-844.
 • Katipoğlu O.M., Acar R., Şengül S., (2020), Comparison of meteorological indices for drought monitoring and evaluating: a case study from Euphrates basin, Turkey, Journal of Water and Climate Change, 11(S1), 29-43.
 • Katipoğlu O.M., Acar R., Şenocak S., Şengül S., (2022), Assessment of meteorological drought trends in the Euphrates Basin, Turkey, Arabian Journal of Geosciences, 15(6), 555, doi:10.1007/s12517-021-08482-5. Kendall M.G., (1975), Rank correlation methods, Charles Griffin, London, 202ss.
 • Khalili D., Farnoud, T., Jamshidi, H., Kamgar-Haghighi, A.A., Zand-Parsa, S., (2011), Comparability analyses of the SPI and RDI meteorological drought indices in different climatic zones, Water resources management, 25, 1737-1757.
 • Khan M.I., Zhu X., Jiang X., Saddique Q., Saifullah M., Niaz Y., Sajid M., (2021), Projection of future drought characteristics under multiple drought indices, Water, 13(9), 1238, doi:10.3390/w13091238.
 • Kousari M.R., Dastorani M.T., Niazi Y., Soheili E., Hayatzadeh M., Chezgi J., (2014), Trend detection of drought in arid and semi-arid regions of Iran based on implementation of reconnaissance drought index (RDI) and application of non-parametrical statistical method, Water resources management, 28, 1857-1872.
 • Mann H.B., (1945), Nonparametric tests against trend, Econometrica, 13(3), 245-259.
 • Marini G., Fontana N., Mishra A.K., (2019), Investigating drought in Apulia region, Italy using SPI and RDI, Theoretical and Applied Climatology, 137, 383-397.
 • McKee T.B., Doesken N.J., Kleist J., (1993), The relationship of drought frequency and duration to time scales, 8th Conference on Applied Climatology, 17-22 January, Anaheim, California, ss.179-183.
 • Merabti A., Meddi M., Martins D.S., Pereira L.S., (2018), Comparing SPI and RDI applied at local scale as influenced by climate, Water resources management, 32, 1071-1085.
 • Mishra A.K., Singh V.P., (2010), A review of drought concepts, Journal of Hydrology, 391, 202-216.
 • Mistry P.B., Suryanarayana T.M.V., (2022), Assessments of meteorological drought indices using SPI and RDI in Mehsana Region, Gujarat, India, Hydrological Modeling: Hydraulics, Water Resources and Coastal Engineering’in İçinde, (Jha R., Singh V.P., Singh V., Roy L.B., Thendiyath R., Ed.), Springer Cham, Switzerland, ss.21-29.
 • Nalbantis I., Tsakiris G., (2009), Assessment of hydrological drought revisited, Water Resources Management, 23(5), 881-897.
 • Oğuz K., Pekin M.A., Çamalan G., (2021), Muğla ilinde 1960-2018 dönemi kuraklık analizi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 7(1), 89-100.
 • Önöz B., Bayazit M., (2003), The power of statistical tests for trend detection, Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 27(4), 247-251.
 • Önöz B., Bayazit, M., (2012), Block bootstrap for Mann-Kendall trend test of serially dependent data, Hydrological Processes, 26(23), 3552-3560.
 • Özgürel M., Pamuk G., Topçuoğlu K., (2003), Ege bölgesi koşullarında farklı iki kuraklık indisinin karşılaştırılması, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(1), 95-102.
 • Palmer W.C., (1965), Meteorological drought, US Department of Commerce, Weather Bureau, Research Paper No. 45, Washington, D.C., 65ss.
 • Pathak A.A., Dodamani B.M., (2020), Comparison of meteorological drought indices for different climatic regions of an Indian river basin, Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences, 56, 563-576.
 • Pettitt A.N., (1979), A non-parametric approach to the change-point problem, Journal of the Royal Society: Series C (Applied Statistics), 28, 126-135.
 • Pramudya Y., Onishi T., (2018), Assessment of the standardized precipitation index (SPI) in Tegal City, Central Java, Indonesia, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 129(1), 012019, doi:10.1088/1755-1315/129/1/012019.
 • Rhee J., Im J., (2017), Meteorological drought forecasting for ungauged areas based on machine learning: Using long-range climate forecast and remote sensing data, Agricultural and Forest Meteorology, 237, 105-122.
 • Rybski D., Neumann J., (2011), A review on the Pettitt test, In extremis: Disruptive Events and Trends in Climate and Hydrology’nin İçinde, (Kropp J., Schellnhuber, H-J., Ed.), Springer, Berlin, Heidelberg, ss.202–213.
 • Sen P.K., (1968), Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau, Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389.
 • Spinoni J., Naumann G., Carrao H., Barbosa P., Vogt J., (2014), World drought frequency, duration, and severity for 1951–2010, International Journal of Climatology, 34(8), 2792-2804.
 • Svoboda M., Fuchs B., (2016), Handbook of drought indicators and indices, World Meteorological Organization, WMO-No. 1173, Geneva, Switzerland, 52ss.
 • Şener E., Şener Ş., (2021), SPI ve CZI kuraklık indislerinin CBS tabanlı zamansal ve konumsal karşılaştırması: Burdur Gölü Havzası örneği, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 7(1), 41-58.
 • Tabrizi A.A., Khalili D., Kamgar-Haghighi A.A., Zand-Parsa S., (2010), Utilization of time-based meteorological droughts to investigate occurrence of streamflow droughts. Water Resources Management, 24, 4287-4306.
 • TAGEM, (2020), İklim değişikliğinin ülkemizdeki önemli tarım ürünlerinin uygunluk alanları üzerine etkilerini belirliyoruz, https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/E_BULTEN/ebu%CC%88lten_Temmuz_2020.pdf, [Erişim 31 Ocak 2023].
 • Thornthwaite C.W., (1948), An approach toward a rational classification of climate, Geographical review, 38(1), 55-94.
 • Tigkas D., Vangelis H., Tsakiris G., (2013), The RDI as a composite climatic index, European Water, 41, 17-22.
 • Tigkas D., Vangelis H., Tsakiris G., (2015), DrinC: a software for drought analysis based on drought indices, Earth Science Informatics, 8(3), 697-709.
 • TOB, (2021), İklim değişikliği ve tarım değerlendirme raporu, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Duyuru/428/Iklim-Degisikligi-Ve-Tarim-Degerlendirme-Raporu, [Erişim 31 Ocak 2023].
 • Tsakiris G., Nalbantis I., Pangalou D., Tigkas D., Vangelis, H., (2008), Drought meteorological monitoring network design for the reconnaissance drought index (RDI), 1st International Conference “Drought management: scientific and technological innovations”, 12-14 June, Zaragoza, Spain, ss.57-62.
 • Tsakiris G., Pangalou D., Vangelis H. (2007), Regional drought assessment based on the Reconnaissance Drought Index (RDI), Water Resources Management, 21(5), 821-833.
 • Tsakiris G., Vangelis H. (2005), Establishing a drought index incorporating evapotranspiration, European Water, 9(10), 3-11.
 • TUİK, (2018), Nüfus projeksiyonları, 2018-2080, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Nufus-Projeksiyonlari-2018-2080-30567, [Erişim 31 Ocak 2023].
 • URL-1, (2023), Trakya'da meteorolojik kuraklık tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor, https://www.aa.com.tr/tr/gundem/trakyada-meteorolojik-kuraklik-tarimsal-uretimi-olumsuz-etkiliyor/2781212#, [Erişim 07 Şubat 2023].
 • URL-2, (2020), Kırklareli'nde kuruyan derede balık ölümleri yaşanıyor, https://www.milliyet.com.tr/gundem/kirklarelinde-kuruyan-derede-balik-olumleri-yasaniyor-6296185, [Erişim 31 Ocak 2023].
 • URL-3, (2021), Dantel böceği 3 şehri istila etti, https://www.trthaber.com/haber/turkiye/dantel-bocegi-3-sehri-istila-etti-602653.html [Erişim 31 Ocak 2023].
 • URL-4, (2021), Kırklareli İl afet risk azaltma planı (İRAP), T.C. Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, https://kirklareli.afad.gov.tr/kurumlar/kirklareli.afad/Duyurular/Irap/KIRKLARELI-IRAP.pdf, [Erişim 31 Ocak 2023].
 • URL-5, (2022), Kırklareli ili 2021 yılı çevre durum raporu, T.C. Kırklareli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kırklareli, https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/k-rklarel-_-cdr2021-20221025111902.pdf, [Erişim 31 Ocak 2023].
 • Vaheddoost B., Safari M.J.S., (2021), Application of signal processing in tracking meteorological drought in a Mountainous region, Pure and Applied Geophysics, 178(5), 1943–1957.
 • Van Rooy M.P., (1965), A Rainfall anomaly index independent of time and space, Notos, 14, 43-48.
 • Vangelis H., Tigkas D., Tsakiris G., (2013), The effect of PET method on reconnaissance drought index (RDI) calculation, Journal of Arid Environments, 88, 130-140.
 • Vicente-Serrano S.M., Beguería S., López-Moreno J.I., (2010), A multiscalar drought index sensitive to global warming: the standardized precipitation evapotranspiration index, Journal of climate, 23(7), 1696-1718.
 • Von Storch H., (1995), Misuses of statistical analysis in climate research, Analysis of climate variability: applications of statistical techniques’in İçinde, (Storch H.V., Navarra A., Ed.) Springer, New York, ss.11–26.
 • Wijngaard J.B., Klein Tank A.M.G., Können G.P., (2003), Homogeneity of 20th century European daily temperature and precipitation series, International Journal of Climatology: A Journal of the Royal Meteorological Society, 23(6), 679-692.
 • Willeke G., Hosking J.R.M., Wallis J., Guttman N.B., (1994), The National Drought Atlas, Institute for Water Resources Report 94-NDS-4, U.S. Army Corps of Engineers, Washington, D.C., 587ss.
 • WMO, (2006), Drought monitoring and early warning: concepts, progress and future challenges, WMO-No. 1006; World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 26ss.
 • Yaltı S., Aksu H., (2019), Drought analysis of Iğdır Turkey, Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 7(12), 2227-2232.
 • Yang Q., Kang Q., Huang Q., Cui Z., Bai Y., Wei H., (2021), Linear correlation analysis of ammunition storage environment based on Pearson correlation analysis, Journal of Physics: Conference series, 1948(1), 012064, doi:10.1088/1742-6596/1948/1/012064.
 • Yerdelen C., Abdelkader M., Eris E., (2021), Assessment of drought in SPI series using continuous wavelet analysis for Gediz Basin, Turkey, Atmospheric Research, 260, 105687, doi:10.1016/j.atmosres.2021.105687.
 • Yevjevich V.M., (1967), An objective approach to definitions and investigations of continental hydrologic droughts, Doctoral dissertation, Colorado State University, Fort Collins, Colorado.
 • Yılmaz M.U., Yılmaz H., (2022b), Çok değişkenli kuraklık indeksi kullanılarak kuraklık değerlendirmesi: Kırklareli İli Örneği, 11. Ulusal Hidroloji Kongresi, 13 Ekim - 14 Ekim, Gaziantep.
 • Yılmaz, M.U., Yılmaz, H., (2022a), An investigation of meteorological drought studies on a global scale using a bibliometric analysis, Journal of Innovative Science and Engineering, 6(1), 76-93.
 • Yuce M.I., Esit M., (2021), Drought monitoring in ceyhan basin, Turkey, Journal of Applied Water Engineering and Research, 9(4), 293-314.
 • Yue S., Pilon P., Cavadias G., (2002), Power of the Mann-Kendall and Spearman's rho tests for detecting monotonic trends in hydrological series, Journal of Hydrology, 259(1-4), 254-271.
 • Yue S., Wang C., (2004), The Mann-Kendall test modified by effective sample size to detect trend in serially correlated hydrological series, Water Resources Management, 18(3), 201-218.
 • Yüce M.İ., Eşit M., (2020), Ceyhan havzasının kuraklık risk haritasının SPI ve SPEI metotları ile belirlenmesi, Su Kaynakları, 5(2), 1-8.
 • Yüce M.İ., Aksoy H., Aytek A., Eşit M., Uğur F., Yaşa İ., Şimşek A., Değer İ.H., (2022), SPI ve SPEI ile Samsun ili kuraklık analizi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(3), 285-295.
 • Zarei A. R., (2022), Assessing the importance of climate variables on RDI and SPEI using backward multiple linear regression in arid to humid regions over Iran, Pure and Applied Geophysics, 179(8), 2905-2921.
 • Zhong R., Chen X., Lai C., Wang Z., Lian Y., Yu H., Wu X., (2019), Drought monitoring utility of satellite-based precipitation products across mainland China, Journal of Hydrology, 568, 343-359.
There are 90 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Research Articles
Authors

Mustafa Utku Yılmaz 0000-0002-5662-9479

Publication Date July 30, 2023
Submission Date May 12, 2023
Acceptance Date June 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 9 Issue: 2

Cite

APA Yılmaz, M. U. (2023). Keşif Kuraklık İndeksi ve Standartlaştırılmış Yağış İndeksi Kullanılarak Kırklareli İlinde Kuraklığın Eğilimi ve Zamansal Değişkenliği. Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi, 9(2), 341-364. https://doi.org/10.21324/dacd.1296428
AMA Yılmaz MU. Keşif Kuraklık İndeksi ve Standartlaştırılmış Yağış İndeksi Kullanılarak Kırklareli İlinde Kuraklığın Eğilimi ve Zamansal Değişkenliği. J Nat Haz Environ. July 2023;9(2):341-364. doi:10.21324/dacd.1296428
Chicago Yılmaz, Mustafa Utku. “Keşif Kuraklık İndeksi Ve Standartlaştırılmış Yağış İndeksi Kullanılarak Kırklareli İlinde Kuraklığın Eğilimi Ve Zamansal Değişkenliği”. Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi 9, no. 2 (July 2023): 341-64. https://doi.org/10.21324/dacd.1296428.
EndNote Yılmaz MU (July 1, 2023) Keşif Kuraklık İndeksi ve Standartlaştırılmış Yağış İndeksi Kullanılarak Kırklareli İlinde Kuraklığın Eğilimi ve Zamansal Değişkenliği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 9 2 341–364.
IEEE M. U. Yılmaz, “Keşif Kuraklık İndeksi ve Standartlaştırılmış Yağış İndeksi Kullanılarak Kırklareli İlinde Kuraklığın Eğilimi ve Zamansal Değişkenliği”, J Nat Haz Environ, vol. 9, no. 2, pp. 341–364, 2023, doi: 10.21324/dacd.1296428.
ISNAD Yılmaz, Mustafa Utku. “Keşif Kuraklık İndeksi Ve Standartlaştırılmış Yağış İndeksi Kullanılarak Kırklareli İlinde Kuraklığın Eğilimi Ve Zamansal Değişkenliği”. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 9/2 (July 2023), 341-364. https://doi.org/10.21324/dacd.1296428.
JAMA Yılmaz MU. Keşif Kuraklık İndeksi ve Standartlaştırılmış Yağış İndeksi Kullanılarak Kırklareli İlinde Kuraklığın Eğilimi ve Zamansal Değişkenliği. J Nat Haz Environ. 2023;9:341–364.
MLA Yılmaz, Mustafa Utku. “Keşif Kuraklık İndeksi Ve Standartlaştırılmış Yağış İndeksi Kullanılarak Kırklareli İlinde Kuraklığın Eğilimi Ve Zamansal Değişkenliği”. Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi, vol. 9, no. 2, 2023, pp. 341-64, doi:10.21324/dacd.1296428.
Vancouver Yılmaz MU. Keşif Kuraklık İndeksi ve Standartlaştırılmış Yağış İndeksi Kullanılarak Kırklareli İlinde Kuraklığın Eğilimi ve Zamansal Değişkenliği. J Nat Haz Environ. 2023;9(2):341-64.