Year 2016, Volume 2, Issue 1, Pages 66 - 70 2016-02-24

Influences of Black Locust Afforestation Studies in Murgul on Preventing Surface Runoff and Sediment Load and Examination of Results in Terms of Water Management and Drought Relations
Murgul-Akasya Ağaçlandırmalarının Yüzeysel Akış ve Sediment Taşınmasını Önlemedeki Etkileri ve Bunun Su Yönetimi-Kuraklık İlişkileri Bakımından İrdelenmesi

Aydın Tüfekçioğlu [1] , Sinan Güner [2] , Ahmet Duman [3] , Mehmet Küçük [4]

466 1321

Adverse effect of drought will be decreased with the selection of appropriate plant cover that cause reduction in surface runoff and soil erosion and increase in water availability through increased infiltration. This will also help plant growth and resistance to drought. In addition, plant cover will decrease damage from flooding and land sliding. In this study, effects of black locust afforestation studies in acid rain influenced areas on surface runoff and sediment transportation were investigated and compared to adjacent grasslands. The highest surface runoff and sediment transportation were measured in the periods of May-June and October-November. The total surface runoff in grassland area was 263 m3/ha while it was 18 m3/ha in adjacent black locust area between May and November. The total amount of sediment transported in the same period were 43.6 kg/ha in grassland and 5 kg/ha in black locust area, respectively. Our results indicate that the black locust afforestation studies were more effective than grasslands in preventing erosion and surface runoff in the region.

Yüzeysel akışın ve sediment taşınmasının uygun bitki örtüsü seçimi ile azaltılması ve yağan yağışların önemli bir kısmının infiltrasyonla toprağa girmesi ve toprakta depolanması kuraklığın bitki gelişimi üzerinde yapacağı olumsuz etkiye karşı bitkiyi daha dirençli kılacak, bitki büyümesinde görülen azalma ve kuruma gibi olumsuzlukları önemli ölçüde azaltacaktır.  Ayrıca, bunun taşkın ve sellerin sebep olacağı zararları da azaltıcı etkisi olacaktır. Bu çalışmada, Artvin-Murgul yöresinde asit zararına maruz kalmış sahalarda yapılan yalancı akasya ağaçlandırmalarının yüzeysel akış ve sediment taşınmasını önlemedeki etkileri hemen bitişiğindeki otlak alanları ile karşılaştırmak suretiyle araştırılmıştır. En fazla yüzeysel akış ve sediment taşınımı Mayıs-Haziran ve Ekim-Kasım dönemlerinde olmuştur. Mayıs-Kasım dönemindeki toplam yüzeysel akış miktarı otlak alanında 263 m3/ha iken hemen bitişiğindeki orman alanında 18 m3/ha olarak ölçülmüştür. Mayıs-Kasım dönemindeki toplam taşınan sediment miktarı otlak alanda 43,6 kg/ha iken, akasyalık alanda 5 kg/ha olmuştur. Elde olunan sonuçlar akasya ağaçlandırmasının erozyonu ve yüzeysel akışı önlemede çayır alanlarına göre çok daha etkili olduğunu göstermektedir.

 • Aydemir H., (1973), Bolu Masifinde Araziden Faydalanma Biçimlerinde Yüzeysel Akışla Su Kaybı ve Toprak Taşınması Üzerine Araştırmalar, Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten Serisi, Cilt 54, Cihan Matbaası, Ankara.
 • Balcı A.N., (1958), Elmalı Barajının siltasyondan korunması imkanları ve vejetasyon su düzeni üzerine araştırmalar, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Baldocchi D.D., Xu L., Kiang N., (2004), How plant functional-type, weather, seasonal drought, and soil physical properties alter water and energy fluxes of an oak–grass savanna and an annual grassland, Agricultural and Forest Meteorology, 123, 13-19.
 • Bosch J.M., Hewlett J.D., (1982), A review of catchment experiments to determine the effect of vegetation changes on water yield and evapotranspiration, Journal of Hydrology, 55(1-4), 3-23.
 • Bren L., Hopmans P., (2007), Paired catchments observations on the water yield of mature eucalypt and immature radiata pine plantations in Victoria, Journal of Hydrology, 336(3-4), 416-429.
 • Calder I.R., (1998), Water-resource and land use issues, Water-Resource and Land-Use Issues, SWIM Paper 3, System-Wide Initiative on Water Management, Colombo, Sri Lanka.
 • Çepel N., (2003), Ekolojik sorunlar ve çözümleri, TÜBİTAK Yayınları, Ankara.
 • Çepel N., (1989), Orman Ekolojisi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No: 3140-337, İstanbul.
 • Hornbeck J.W., Adams M.B., Corbett E.S., Verry E.S., Lynch J.A., (1993), Long-term impacts of forest treatments on water yield: a summary for northeastern USA, Journal of Hydrology, 150(2-4), 323-344.
 • Meyers N., (1988), Tropical deforestation and climate change, Environmental Conservation, 15(4), 293-298.
 • Özhan S., (1982), Belgrad ormanındaki bazı meşcerelerde evapotranspirasyonun deneysel olarak saptanması ve sonuçların ampirik modellerle karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No: 311, İstanbul.
 • Perry D.A., (1994), Forest Ecosystems, The Jhon Hopkins University Press, U.S.A.
 • Spiedel D.H., Agnew A.F., (1982), The natural geochemistry of our environment, Westview Press, Colo, U.S.A.
 • Tüfekçioğlu A., Yüksek T., Kalay H.Z., (2002), Gümüşhane İli Torul İlçesi Yalancı Akasya Ağaçlandırmalarının Biyokütle ve Bazı Toprak Özellikleri Yönünden İncelenmesi, Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, 23-25 Ekim, Gümüşhane.
 • Wendt R.C., Burwell R.E., (1985), Runoff and soil losses for conventional, reduced, and no-till corn, Journal of Soil and Water Conservation 40, 450-454.
 • Westall J., Stumm W., (1980), The hydrosphere, In: The Handbook Of Environmental Chemistry, (Hutzinger O., Ed.), Springer Verlag, Berlin, pp.17-49.
 • Windsor G.M., Rand A.S., Rand V.M., (1986), Variation in rainfall on Barrow Colorado Island, Report of the Smithsonian Tropical Research Institute, Balboa, Panama.
 • Zahner R., (1968), Water deficits and growth of trees, In: Water Deficits And Growth Of Trees, (Kozlowski T.T., Ed.), pp.191-254. Academic Press, New York.
 • Zengin M., (1997), Kocaeli yöresinde orman ekosistemlerinin hidrolojik ağaçlandırmalar yönünden karşılaştırılması, Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 217, İzmit.
Primary Language tr
Subjects Engineering and Basic Sciences
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Aydın Tüfekçioğlu

Author: Sinan Güner

Author: Ahmet Duman

Author: Mehmet Küçük

Bibtex @ { dacd177746, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, issn = {}, eissn = {2528-9640}, address = {Artvin Çoruh University}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {66 - 70}, doi = {10.21324/dacd.05145}, title = {Murgul-Akasya Ağaçlandırmalarının Yüzeysel Akış ve Sediment Taşınmasını Önlemedeki Etkileri ve Bunun Su Yönetimi-Kuraklık İlişkileri Bakımından İrdelenmesi}, key = {cite}, author = {Güner, Sinan and Küçük, Mehmet and Tüfekçioğlu, Aydın and Duman, Ahmet} }
APA Tüfekçioğlu, A , Güner, S , Duman, A , Küçük, M . (2016). Murgul-Akasya Ağaçlandırmalarının Yüzeysel Akış ve Sediment Taşınmasını Önlemedeki Etkileri ve Bunun Su Yönetimi-Kuraklık İlişkileri Bakımından İrdelenmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2 (1), 66-70. DOI: 10.21324/dacd.05145
MLA Tüfekçioğlu, A , Güner, S , Duman, A , Küçük, M . "Murgul-Akasya Ağaçlandırmalarının Yüzeysel Akış ve Sediment Taşınmasını Önlemedeki Etkileri ve Bunun Su Yönetimi-Kuraklık İlişkileri Bakımından İrdelenmesi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 2 (2016): 66-70 <http://dacd.artvin.edu.tr/issue/17010/177746>
Chicago Tüfekçioğlu, A , Güner, S , Duman, A , Küçük, M . "Murgul-Akasya Ağaçlandırmalarının Yüzeysel Akış ve Sediment Taşınmasını Önlemedeki Etkileri ve Bunun Su Yönetimi-Kuraklık İlişkileri Bakımından İrdelenmesi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 2 (2016): 66-70
RIS TY - JOUR T1 - Murgul-Akasya Ağaçlandırmalarının Yüzeysel Akış ve Sediment Taşınmasını Önlemedeki Etkileri ve Bunun Su Yönetimi-Kuraklık İlişkileri Bakımından İrdelenmesi AU - Aydın Tüfekçioğlu , Sinan Güner , Ahmet Duman , Mehmet Küçük Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21324/dacd.05145 DO - 10.21324/dacd.05145 T2 - Journal of Natural Hazards and Environment JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 70 VL - 2 IS - 1 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.05145 UR - http://dx.doi.org/10.21324/dacd.05145 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Natural Hazards and Environment Murgul-Akasya Ağaçlandırmalarının Yüzeysel Akış ve Sediment Taşınmasını Önlemedeki Etkileri ve Bunun Su Yönetimi-Kuraklık İlişkileri Bakımından İrdelenmesi %A Aydın Tüfekçioğlu , Sinan Güner , Ahmet Duman , Mehmet Küçük %T Murgul-Akasya Ağaçlandırmalarının Yüzeysel Akış ve Sediment Taşınmasını Önlemedeki Etkileri ve Bunun Su Yönetimi-Kuraklık İlişkileri Bakımından İrdelenmesi %D 2016 %J Journal of Natural Hazards and Environment %P -2528-9640 %V 2 %N 1 %R doi: 10.21324/dacd.05145 %U 10.21324/dacd.05145