Year 2016, Volume 2, Issue 2, Pages 121 - 129 2016-09-22

The Investigation of the Housing Stock in Turkey and Japan According to the Non-Structural Seismic Risks
Türkiye ve Japonya’da Konutların Yapısal Olmayan Deprem Tehlikeleri Açısından İncelenmesi

Deniz Demirarslan [1]

763 654

Earthquake is a significant natural incident which harms the people by affecting the housing settlements, in which they live in, developed by the cultures of the societies. The accurate planning of the housing spaces and building them seismically safe decreases these harms of the earthquakes. Nonetheless, the household goods that we use inside affect the internal space planning because of their habitual use and thus also affect the building, and the people and household goods inside during the earthquake. When the damages occurred in Turkey and Japan are examined, which are both located on the significant seismic zones, it is observed that demolition, damage, and injuries are encountered more in Turkey. Learning to live with the earthquakes and designing earthquake resistant buildings have become a lifestyle in Japan. Undoubtedly, the effects of the traditional Japanese lifestyle on the contemporary internal design of the houses exist within this concept. With this purpose, in this paper, traditional and contemporary internal space habitual uses of Japan, which is accepted to solve its earthquake problems as regards to design, and Turkey, which has encountered great sufferings due to the earthquakes, are examined; and their differences and similarities were compared according to the non-structural earthquake hazards. Thus, a righteous solution according to the disaster management was aimed to be achieved in the study.

Deprem, toplumların kültürleri ile gelişen konut mekânlarını etkileyerek içinde yaşayan insanlara zarar veren önemli bir doğal afettir. Konut mekânlarının doğru planlanması ve depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi deprem zararlarını azaltmaktadır. Ancak, kullandığımız eşyalar kullanım alışkanlıkları nedeniyle iç mekân planlamasını, deprem sırasında ise konut binalarını ve içindekileri etkilemektedir. Yeryüzünde önemli deprem kuşakları üzerinde bulunan Türkiye ve Japonya’da meydana gelen hasarlar incelendiğinde yıkım, hasar, ölüm ve yaralanmaların Türkiye’de daha fazla olduğu gözlenmektedir. Japonya’da ise depremle yaşamayı öğrenmek ve depreme dayanıklı binalar tasarlamak bir yaşam şekli haline gelmiştir. Hiç kuşkuşuz bu konuda geleneksel Japon yaşam tarzının çağdaş konut iç mekânı tasarımına olan etkileri bulunmaktadır. Bu amaçla, bu makalede deprem sorununu tasarım açısından çözmüş bir ülke olarak kabul edilen Japonya ile deprem konusunda büyük acılar yaşayan Türkiye’nin geleneksel ve çağdaş konut iç mekân kullanım alışkanlıkları incelenerek aradaki farklılıklar ve benzerliklerin yapısal olmayan deprem tehlikesi yönünden incelenerek afet yönetimi açısından doğru bir çözüme ulaşılması hedeflenmiştir.

 • Atlı A., (2006), Afet Yönetimi Kapsamında Deprem Açısından Japonya Ve Türkiye Örneklerinde Kurumsal Yapılanma, Asil Yayınları, Ankara, 320ss.
 • Ayverdi A., (1972), Japonya Mimarlığı Mekanı: Özellikle İç Mekan Kuruluşuna Yaklaşım, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayını, İstanbul, 285ss.
 • Berkes N., (1975), Türk Düşününde Batı Sorunu, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 303ss.
 • Canbulat T., Ertürk F., (2003), İzmit Depreminde Evi Zarar Gören Ailelerin, Geçici ve Kalıcı Konutlardaki Yaşam Serüvenlerinin Bina-Mobilya-Çevre Açısından Incelenmesi, Küçükçekmece ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi “Deprem ve Planlama”, 08-10 Ekim, İstanbul.
 • Demirarslan D., (2003), Yaşamsal Ihtiyaçlar Doğrultusunda Kullanıcıların Proje ve Uygulama Süreçlerinde Bina İç Mekanlarında Yaptıkları Değişikliklerin Depremde Ortaya Çıkan Bina Hasarlarına Etkileri, Kocaeli Deprem Sempozyumu, 12-14 Mart, 2003.
 • Japanese Country Report, (2007), Konya Ticaret Odası Etüd Araştırma Servisi, Konya.
 • Japan Furniture Trade New, (1998), IMI, Japanese furniture market outlook, http://furniture-www.com/tradenew/furtrad3.htm.
 • Kadıoğlu M, Özdamar E., (2008), Afet Zararlarını Azaltmanın Temel Ilkeleri, JICA Türkiye Ofisi, Yayın No: 2, Ankara, 368ss.
 • Maruo S., Matumoto M., (1996), Spinal fractures resulting from the 1995- great Hanshin earthquake of the Kobe-Osaka area of Japan, Spinal Cord, 34(7), 382-386.
 • Nakabayashi I., Ichiko T., (2004), A comparative study of built-up area reconstruction measure and strategy among earthquake disasters of Hanshin Awaji (Japan), east marmara (Turkey) and 921 Chi-chi (Taiwan). Comparative study on urban reconstruction process after earthquake among Turkey, Taiwan, Japan, The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) for Grants-in-Aid for Scientific Research (A) 2001-2003, 5-13.
 • Nishikawa S., (2004), Disaster Management in Japan, Director General for Disaster Management, Cabinet Office, Government of Japan, Tokyo, Japan, 52ss.
 • Otani S., (1999), Disaster mitigation engineering–The Kobe earthquake disaster, JSPS Seminar on Enginnering in Japan at the Royal Society, London, on September 27, 1999, 1-12.
 • Tanyeli U., (2000), Tadao Ando, Boyut Yayın Grubu, İstanbul, 128ss.
 • URL-1, (2016), https://tokyo5.files.wordpress.com/2009/01/kobe02.jpg, [Erişim 08 Haziran 2016]
 • URL-2, (2016), http://www.haberler.com/marmara-depremi-nin-15-yili-6382697-haberi/, [Erişim 08 Haziran 2016]
 • URL-3, (2016), http://www.orientalarchitecture.com/japan/takayama/kusakabe_gallery.php?p=kusakabe05.jpg [Erişim 06 Haziran 2016]
 • URL-4, (2016), http://www.flickr.com/photos/tanaka_juuyoh/2886383047/, [Erişim 06 Haziran 2016]
 • URL-5, (2016), http://www.tuik.gov.tr, [Erişim 06 Haziran 2016]
 • URL-6, (2016), Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi Sektör Raporu, http://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/mobilya_ sektor_raporu_tr_int.pdf, [Erişim 06 Haziran 2016]
 • Yamamoto T., (1989), Geleneksel Türk ve Japon Evlerinin Mekansal ve Yapısal Açıdan Karşılaştırılması ve Koruma Yöntemlerinin Incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
Subjects Engineering and Basic Sciences
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Deniz Demirarslan

Bibtex @research article { dacd258311, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, issn = {}, eissn = {2528-9640}, address = {Artvin Çoruh University}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {121 - 129}, doi = {10.21324/dacd.84380}, title = {Türkiye ve Japonya’da Konutların Yapısal Olmayan Deprem Tehlikeleri Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Demirarslan, Deniz} }
APA Demirarslan, D . (2016). Türkiye ve Japonya’da Konutların Yapısal Olmayan Deprem Tehlikeleri Açısından İncelenmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2 (2), 121-129. DOI: 10.21324/dacd.84380
MLA Demirarslan, D . "Türkiye ve Japonya’da Konutların Yapısal Olmayan Deprem Tehlikeleri Açısından İncelenmesi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 2 (2016): 121-129 <http://dacd.artvin.edu.tr/issue/24368/258311>
Chicago Demirarslan, D . "Türkiye ve Japonya’da Konutların Yapısal Olmayan Deprem Tehlikeleri Açısından İncelenmesi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 2 (2016): 121-129
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye ve Japonya’da Konutların Yapısal Olmayan Deprem Tehlikeleri Açısından İncelenmesi AU - Deniz Demirarslan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21324/dacd.84380 DO - 10.21324/dacd.84380 T2 - Journal of Natural Hazards and Environment JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 129 VL - 2 IS - 2 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.84380 UR - http://dx.doi.org/10.21324/dacd.84380 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Natural Hazards and Environment Türkiye ve Japonya’da Konutların Yapısal Olmayan Deprem Tehlikeleri Açısından İncelenmesi %A Deniz Demirarslan %T Türkiye ve Japonya’da Konutların Yapısal Olmayan Deprem Tehlikeleri Açısından İncelenmesi %D 2016 %J Journal of Natural Hazards and Environment %P -2528-9640 %V 2 %N 2 %R doi: 10.21324/dacd.84380 %U 10.21324/dacd.84380