Year 2017, Volume 3, Issue 1, Pages 48 - 55 2017-02-01

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Küresel İklim Değişikliği Üzerine Etkisi
The Impact of Renewable Energy Sources on Global Climate Change

Esra Deniz Güner [1] , Emine Su Turan [2]

730 2393

Sanayileşme sürecinin bir sonucu olarak 1870’li yıllardan bu yana, fosil yakıtların kullanımındaki artışla birlikte insanlık, küresel iklim değişikliği sorunuyla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bu sorun gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak dünya ülkelerinin hemen hepsini ciddi oranda etkilemektedir. Yenilenebilir enerji veya alternatif enerji kaynakları son yıllarda savunulmakta olup, doğayı koruma üzerine en fazla uzlaşı sağlamış önerme olarak öne çıkmaktadır. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve sınırlı doğal kaynaklardaki azalmasıyla birlikte doğaya ve doğal kaynaklara zarar vermeyen enerji ve üretim biçimleri, bilhassa Kyoto Protokolünün imzalanmasını izleyen süreçte, devletlerin öncelikli taleplerinden biri haline gelmiştir. Bu çalışmada, küresel iklim değişikliği sorunu ve bu sorunun yönetimi için yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılmasının önemi ortaya konulmaktadır.

With the industrialization process, humanity has had to face the problem of global climate change through the intensive use of fossil fuels since the 1870s. This problem is seriously affecting all countries of the world regardless of the level of development. Renewable energy or alternative energy sources have been advocated in recent years, which is the most agreed proposition that has become prominent on the conservation of nature. With global warming, climate change, and scarcity of limited natural resources, the forms of energy and production that do not pollute nature have become one of the priority demands of the states especially since the signing of the Kyoto Protocol. In this study, the issue of global climate change and the importance of disseminating the use of renewable energy resources in respect to managing this problem were revealed.

 • Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK), (2016), TEİAŞ, Türkiye Elektrik Üretim - İletim İstatistikleri Retrieved 12, 2016, from http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1029, [Erişim 20Aralık 2016].
 • Altunok A. E. and Altunok E., (2016), AB İklim Değişikliği Politikaları, 12(12), 45-55.
 • T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, (2013). 2014 Yılı Bütçe Sunumu.
 • Bayraç, H. N., (2010), Enerji Kullanımının Küresel Isınmaya Etkisi ve Önleyici Politikalar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(2).
 • Conti, J. J., Holtberg,P. D., Beamon,J. A., Schaal,A., Ayoub J. andTurnure, J. T., (2011), Annual energy outlook 2011 with projections to 2035, United States of America Department of Energy Information. Office of Integrated and International Energy Analysis. Available at http://www. eia. gov/neic/speeches/newell_12162010. pdf.[Erişim 16 Kasım 2016].
 • Council, G. W. E., (2012), Global wind report: Annual market update 2011, Global Wind Energy Council: Brussels, Belgium.
 • Davıs, C. P., Aladdine D. Joroff and Carrie F. Jenks, (2007),Climate Change Strategies for the Financial Services Industry. G. Procter.
 • Dogan, N., (2014), The Role Of Renewable Energy Resources In Fighting Against Global Climate Change: An Assessment For Turkey, IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal 5(15), 265.
 • Doğan, S., (2005), Türkiye’nin Küresel İklim Değişikliğinde Rolü ve Önleyici Çabaya Katılım Yaklaşımları, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi 6(2).
 • World Energy Outlook,France,2007,https://www.iea.org/publications/freepublications/ publication/weo_2007.pdf,International Energy Agency
 • Energy Climate and Change, World Energy Outlook Special Report,France,2015,https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2015SpecialReportonEnergyandClimateChange.pdf,International Energy Agency
 • Renewable energy sources and climate change mitigation,2011,https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/SRREN_FD_SPM_final.pdf
 • Renewable energy sources and climate change mitigation, Special report of the intergovernmental panel on climate change,2016,https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/SRREN_FD_SPM_final.pdf
 • Rethinking Energy: Renewable Energy and Climate Change,2015,https://www.irena.org/rethinking/IRENA%20_REthinking_Energy_2nd_report_2015.pdf,International Renewable Energy Agency
 • Renewable Capacity Statistics 2016,2016,http://www.irena.org/Document Downloads/Publications/IRENA_RE_ Capacity_Statistics_2016.pdf,International Renewable Energy Agency
 • Mercan M., Karakaya E.,Sera gazı salımının azaltımında alternatif politikaların ekonomik maliyetlerinin incelenmesi: Türkiye için genel denge analizi,123-159,2013,2013 (42)
 • Sağsen, İ.,Dünyanın geleceği üzerine önemli bir viraj: 2015 İklim Değişikliği Zirvesi,72-75,2016,8(72)
 • Türkeş M.,Hava ve iklim kavramları üzerine,36-37,1997,355
 • Türkeş M.,Hava, İklim, Şiddetli Hava Olayları ve Küresel Isınma,187-205,2000,TC Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
 • A’dan Z’ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi,2016,https://recturkey.files. wordpress.com/2016/11/adanzye_iklim_degisikligi_basucurehberi.pdf,Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye
 • Republic of Turkey Intended Nationally Determined Contribution,2016,http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/ Published%20Documents/Turkey/1/The_INDC_of_TURKEY_v.15.19.30.pdf
 • 2014 Yılı Bütçe Sunumu,2016,http://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FSayfalar%2F2014+Y%C4%B1l%C4%B1+B%C3%BCt%C3%A7esinin+TBMM+Genel+Kuruluna+Sunumu.pdf,T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı
Subjects Engineering and Basic Sciences
Published Date Ocak
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Esra Deniz Güner
Institution: Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Country: Turkey


Author: Emine Su Turan
Institution: Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Country: Turkey


Bibtex @review { dacd285523, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, issn = {}, eissn = {2528-9640}, address = {Artvin Çoruh University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {48 - 55}, doi = {10.21324/dacd.285523}, title = {Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Küresel İklim Değişikliği Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Güner, Esra Deniz and Turan, Emine Su} }
APA Güner, E , Turan, E . (2017). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Küresel İklim Değişikliği Üzerine Etkisi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 3 (1), 48-55. DOI: 10.21324/dacd.285523
MLA Güner, E , Turan, E . "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Küresel İklim Değişikliği Üzerine Etkisi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 3 (2017): 48-55 <http://dacd.artvin.edu.tr/issue/26935/285523>
Chicago Güner, E , Turan, E . "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Küresel İklim Değişikliği Üzerine Etkisi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 3 (2017): 48-55
RIS TY - JOUR T1 - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Küresel İklim Değişikliği Üzerine Etkisi AU - Esra Deniz Güner , Emine Su Turan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21324/dacd.285523 DO - 10.21324/dacd.285523 T2 - Journal of Natural Hazards and Environment JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 55 VL - 3 IS - 1 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.285523 UR - http://dx.doi.org/10.21324/dacd.285523 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Natural Hazards and Environment Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Küresel İklim Değişikliği Üzerine Etkisi %A Esra Deniz Güner , Emine Su Turan %T Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Küresel İklim Değişikliği Üzerine Etkisi %D 2017 %J Journal of Natural Hazards and Environment %P -2528-9640 %V 3 %N 1 %R doi: 10.21324/dacd.285523 %U 10.21324/dacd.285523