Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 45 - 55 2018-01-31

Monitoring Climate Changes By Geographical Information Systems (GIS): A Case Study of Izmir City
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İklim Değişikliklerinin İzlenmesi: İzmir İli Örneği

Anıl Can Birdal [1] , Engin Korkmaz [2] , Gökhan Erşen [3] , Tarık Türk [4] , Rutkay Atun [5]

185 146

Climate is one of the most important factors that enable the existence of life on Earth. The climate has been studied by many scientists throughout the history for its influence on all living and non-living beings. Researchers have used climatological parameters (temperature, humidity, rainfall, sunshine duration, evapotranspiration etc.) with different approaches and created a variety of methods. When putting these classifications into consideration, they have taken different criteria into account and have produced different classification. Some of these formulas are short and simple, some are very long and complex. Using these formulas, researchers have determined different climatic types suited to different regions. In this study, two separate climate classification methods were used (Erinç and De Martonne). Meteorological data ranging from 1980 to 2011 were examined periodically and arranged according to determined classification methods. The data were processed in accordance with De Martonne and Erinç classification formulas by GIS and the climate change of İzmir province has been revealed between 1980-1989 and 2006-2011 time periods.


 

İklim dünya üzerinde yaşamın var olmasını sağlayan en önemli etkenlerden biridir. İklim, canlı ve cansız bütün varlıklar üzerindeki etkisinden dolayı tarih boyunca birçok bilim insanı tarafından incelenmiştir. Araştırmacılar iklimi oluşturan parametreleri (sıcaklık, yağış, nem güneşlenme süresi, rüzgâr, evapotranspirasyon vb.) farklı yöntemlerle birlikte kullanarak birçok iklim sınıflandırma yöntemleri ortaya koymuştur. Bu sınıflandırmaları ortaya koyarken farklı ölçütleri dikkate almışlar ve bu ölçütlere göre farklı sınıflandırma indisleri ortaya çıkarmışlardır. Sınıflandırmalarla alakalı birçok eşitlik mevcuttur. Bu eşitliklerin bir kısmı kısa ve basit, bir kısmı ise çok uzun ve karmaşıktır. Araştırmacılar bu eşitlikleri kullanarak farklı bölgelerde farklı iklim tipleri ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada, Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen 1980-2011 arasındaki meteorolojik veriler dönemler halinde incelenmiş ve iki ayrı iklim sınıflandırma yöntemi kullanılarak belirlenen sınıflandırma yöntemlerine göre düzenlenmiştir. Düzenlenen veriler CBS ile De Martonne ve Erinç sınıflandırma eşitliklerine uygun şekilde işleme konulmuş ve çalışma alanı olarak seçilmiş olan İzmir ilinin 1980-1989 ve 2006-2011 yılları arasındaki iklim değişiklikleri tespit edilmiştir.


 • Atalay İ., (1994), Türkiye Coğrafyası, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir.
 • Berberoğlu S., Dönmez C., Çilek A., (2016), İklim Değişikliği Senaryoları Altında Konumsal Modelleme Kullanarak Türkiye’nin Çevresel Risk Analizi: Net Birincil Üretim Örneği, Çukurova Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31, 107-116.
 • Chen F.W., Liu C.W., (2012), Estimation of the spatial rainfall distribution using inverse distance weighting (IDW) in the middle of Taiwan, Paddy and Water Environment, 10(3), 209-222.
 • Crespi A., Brunetti M., Maugeri M., (2017), High-resolution precipitation database for the last two centuries in Italy: climatologies and anomalies, In EGU General Assembly Conference Abstracts, Vol. 19, p. 14998.
 • Dönmez Y., (1984), Umumi Klimatoloji ve İklim Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 2506, Coğrafya Enstitüsü Yayın No: 102, Güryay Matbaacılık, İstanbul.
 • De Smith M.J., Goodchild M.F., Longley P.A., (2007), Geospatial Analysis – A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools, Leicester, Matador.
 • Erinç S., (1996), Klimatoloji ve Metodlari (Climatology and Methods), Alfa Basim Yayim IV. Basim, Istanbul.
 • Gönençgil B., (2014), Küresel İklim Değişiklikleri, İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Lisans Programı Ders kitabı, İstanbul.
 • Okkan U., Karakan E., (2016), İklim Değişikliğinin İkizcetepeler Barajı Akımlarına Etkilerinin Modellenmesi: 2015-2030 Projeksiyonu, İMO Teknik Dergi, 7379-7401.
 • Oliver J.E., (2008), Encyclopedia of world climatology, Springer Science & Business Media, Dordrecht, The Netherlands, 873ss.
 • Ramos Y., St-Onge B., Blanchet J.P., Smargiassi A., (2016), Spatio-temporal models to estimate daily concentrations of fine particulate matter in Montreal: Kriging with external drift and inverse distance-weighted approaches, Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, 26(4), 405-414.
 • Sabancı S., (2016), Alanya ve Manavgat’ın İklim Sınıflandırmasındaki Yeri, Turan Stratejik Araştırma Merkezi, Sage Yayınları, 1308-8041, Issue 32, 482-489.
 • Sensoy S., (2012), İklim Sınıflandırmaları, MGM web sitesi, http://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/iklim_siniflandirmalari.pdf, [Accessed 15 March 2017].
 • Switanek M., Crailsheim K., Truhetz H., Brodschneider R., (2017), Modelling seasonal effects of temperature and precipitation on honey bee winter mortality in a temperate climate, Science of the Total Environment, 579, 1581-1587.
 • Sluiter R., (2008). Interpolation methods for climate data: literature review, Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI), De Bilt, The Netherlands, 28ss.
 • TEMA, (2015), İklim Değişikliklerinin Yerel Etkileri Raporu, TEMA Vakfı ve WWF-Türkiye Proje Ekibi, Omsan Ofset, http://sertifika.tema.org.tr/_Ki/CevreKutuphanesi/Documents/Iklim-Degisiklik-Yerel-Etkileri-Rapor-Kitapcigi.pdf, [Accessed 17 March 2017].
 • URL-1, (2017), İklim Sınıflandırmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Klimatoloji Şube Müdürlüğü Kalaba, Ankara, Türkiye, https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/iklim_siniflandirmalari.pdf, [Accessed 12 February 2017].
 • URL-2, (2017), Dataset used in the study, https://drive.google.com/open?id=1yy4JDEQ7QkB29Uh_plZZhOy0cT748Day, [Accessed 24 January 2017].
 • Yılmaz Y., (2016), Türkiye ve Bölgesi İçin İklim Uç Değer İstatistiklerinin Kestirimi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, İstanbul.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik ve Temel Bilimler
Yayımlanma Tarihi 2018
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2416-2296
Yazar: Anıl Can Birdal (Sorumlu Yazar)
E-posta: anilcanbirdal@gmail.com
Kurum: Cumhuriyet Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Engin Korkmaz
E-posta: enginkorkmaz83@hotmail.com
Kurum: Anadolu Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Gökhan Erşen
E-posta: gökhanersen@anadolu.edu.tr
Kurum: Anadolu Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Tarık Türk
E-posta: tarikturk@gmail.com
Kurum: Cumhuriyet Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Rutkay Atun
E-posta: rutkay@yandex.com
Kurum: Cumhuriyet Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { dacd363694, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, issn = {}, address = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {45 - 55}, doi = {10.21324/dacd.363694}, title = {Monitoring Climate Changes By Geographical Information Systems (GIS): A Case Study of Izmir City}, key = {cite}, author = {Türk, Tarık and Atun, Rutkay and Erşen, Gökhan and Korkmaz, Engin and Birdal, Anıl Can} }
APA Birdal, A , Korkmaz, E , Erşen, G , Türk, T , Atun, R . (2018). Monitoring Climate Changes By Geographical Information Systems (GIS): A Case Study of Izmir City. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 4 (1), 45-55. DOI: 10.21324/dacd.363694
MLA Birdal, A , Korkmaz, E , Erşen, G , Türk, T , Atun, R . "Monitoring Climate Changes By Geographical Information Systems (GIS): A Case Study of Izmir City". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4 (2018): 45-55 <http://dacd.artvin.edu.tr/issue/34409/363694>
Chicago Birdal, A , Korkmaz, E , Erşen, G , Türk, T , Atun, R . "Monitoring Climate Changes By Geographical Information Systems (GIS): A Case Study of Izmir City". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4 (2018): 45-55
RIS TY - JOUR T1 - Monitoring Climate Changes By Geographical Information Systems (GIS): A Case Study of Izmir City AU - Anıl Can Birdal , Engin Korkmaz , Gökhan Erşen , Tarık Türk , Rutkay Atun Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21324/dacd.363694 DO - 10.21324/dacd.363694 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 55 VL - 4 IS - 1 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.363694 UR - http://dx.doi.org/10.21324/dacd.363694 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Monitoring Climate Changes By Geographical Information Systems (GIS): A Case Study of Izmir City %A Anıl Can Birdal , Engin Korkmaz , Gökhan Erşen , Tarık Türk , Rutkay Atun %T Monitoring Climate Changes By Geographical Information Systems (GIS): A Case Study of Izmir City %D 2018 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 4 %N 1 %R doi: 10.21324/dacd.363694 %U 10.21324/dacd.363694