Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 105 - 112 2018-05-08

Examination of Building Fires Occurred in Artvin City Center Between 2013-2017
2013-2017 Yılları Arasında Artvin İl Merkezinde Meydana Gelen Bina Yangınlarının İncelenmesi

İlknur Bekem Kara [1]

141 313

In this study, fires occurred in Artvin city center between 2013-2017 were examined in the context of "building fires". The data required for the study were taken from the annual statistical sheets obtained from the Department of Fire Brigade of Artvin Municipality. Building fires were classified according to "types, burning site building materials and combustion". Losses and material damage were investigated in these events and the causes for start of fires were presented for both public and private buildings. As a result, during the last 5 years, a total of 161 fire incidents took place in the province center of Artvin, and it was determined that building fires accounted for 65% of the total fires. It was seen that 51% of the burning buildings were reinforced concrete and 27% were made of wood; fires in public buildings were  10.5% of all building fires; 10% of the public buildings that the firefighters intervened in all fire incidents were completely burned while 34% of private buildings were completely burned;  the first place for the reasons in output of private building fires was the "electricity contact"; in the building fires, 1 person lost his/her life and the financial loss arising from building fires was 3.739.000 TL.


Bu çalışmada, Artvin il merkezinde 2013-2017 yılları aralığında meydana gelen yangınlar “bina yangınları” bağlamında incelenmiştir. Çalışma için gerekli veriler Artvin Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan temin edilen yıllık istatistik cetvellerinden alınmıştır. Bina yangınları “türlerine, yanan yerin inşa malzemesine ve yanma derecesine” göre sınıflandırılmıştır. Bu olaylarda meydana gelen kayıplar ve maddi zarar incelenmiş ve yangın çıkış nedenleri kamu ve özel binalarda olmak üzere ele alınmıştır. Sonuç olarak son 5 yıllık süreçte Artvin il merkezinde toplam 161 adet yangın olayının meydana geldiği, bina yangınlarının, toplam yangınların % 65’ini oluşturduğu tespit edilmiştir. Yanan binaların %51’inin betonarme, %27’sinin ahşap olduğu, kamu binalarında meydana gelen yangınların bina yangınlarının %10,5’ini oluşturduğu, itfaiyenin yangın olayına müdahale ettiği kamu binalarının %10’u tamamen yanarken özel binaların ise %34’ünün tamamen yandığı, özel bina yangınlarının çıkış sebeplerinde ilk sırada “elektrik kontağı” olduğu, bina yangınlarında halktan 1 kişinin hayatını kaybettiği ve bina yangınlarından doğan maddi zararın 3.739.000 TL olduğu görülmüştür.


 • Akyon F., Ozcan S., (2017), Evaluation of fire risks in mosques, Proceedings International Fire Safety Symposium and Exhibition, İstanbul, Turkey, ss.336-343.
 • Artvin Belediyesi, (2017), Yıllık yangın istatistikleri (2013-2017), İtfaiye Daire Başkanlığı Arşivi, Artvin.
 • Başdemir H., Demirel F., (2010), A literature review of passive fire safety precautions in buildings, Journal of Polytechnic, 13(2), 101-109.
 • Bekem İ., Çavuş M., Demirel F., (2011), A research on fire statistics across Turkey, Proceedings of Fire and Security Symposium and Exhibition, Istanbul, Turkey, ss. 195-201.
 • Bekem Kara, İ., (2016), Investigation of building fires from statistical perspective: The case of Ankara, Proceedings 1. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, ss.582-589.
 • Bekem Kara, İ., (2017), Investigation of Giresun fire statistics (2011-2016), The Black Sea Journal of Sciences, 7(2), 96-105.
 • Bekem İ., Gültekin A.B., Dikmen Ç.B., (2015), Evaluatıon of the fire events in buildings in the context of sustainability, Proceedings 2. International Sustainable Buildings Symposium, Ankara, Turkey, ss. 288-293.
 • Demir B., (2002), Ülkemizdeki Afet Hizmetlerine Genel Bir Bakış ve Yeni Yasal Değişiklikler, Haber bülteni 2002-1, ss. 93-98.
 • Gökçe O, Özden Ş., Demir A., (2008), Türkiye’de afetlerin mekansal ve istatistiksel dağılımı afet bölgeleri envanteri, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İsleri Genel Müdürlüğü, Afet Etüt ve Hasar Tespit Daire Başkanlığı, Ankara.
 • Güleç S.N., (2013), Yangınlar ve elektrik kontağı, Elektik Mühendisliği Dergisi, Sayı 247, ss. 11.
 • Hergüner C., (2009), Elektrik ve mekanik tesisatlarda pasif yangın güvenlik önlemleri, TÜYAK Yangın ve Güvenlik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, ss.56-60.
 • Ildır B., (1995), Ülkemizde heyelanların dağılımı ve afetler yasası ile ilgili uygulamaları Türkiye Mühendislik Haberleri 379, 55ss.
 • Kadıoğlu M., (2003), Kentsel Yerleşmelerde Riski Arttıran Faktörler ve Tali Tehlikeler, Kentlerin Depreme Hazırlanması ve İstanbul Gerçeği, Çizgi Basım Yayım Ltd. Şti. (TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını), İstanbul, ss.71-82.
 • Kılıç A., (1997), Yangın güvenliğinin esasları, III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir, Türkiye, s.411-422.
 • Kılıç A., (2012), Otel yangınları ve sebepleri, Yangın ve Güvenlik Dergisi, sayı 151, 2-5.
 • Kılıç A., (2017), Baca yangınları, Yangın ve Güvenlik Dergisi, Sayı 194, 8-10.
 • Korkmaz E., (2016), Defining fire safety design in architectural education, MEGARON, 11(2), 217-229.
 • Oksuz N., Tanyer A., Pekericli M., (2017), Identıfıcatıon of fire safety vulnerabilities, Proceedings International Fire Safety Symposium and Exhibition, Istanbul, Turkey, ss.282-286.
 • Öztürk M., (2017), Öldüren bacalar ve çözümleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara, 21ss.
 • URL-1, (2018), https://afadem.afad.gov.tr/tr/3880/Dogal-Afetler [Erişim 10 Ocak 2018].
 • URL-2, (2018), https://www.nfpa.org/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports/Fire-statistics/Fires-in-the-US [Erişim 2 Ocak 2018].
 • URL-3, (2018), http://itfaiye.ibb.gov.tr/img/1139914122017__8231012225.pdf [Erişim 15 Ocak 2018].
 • URL-4, (2018), http://www.yanginguvenlik.com.tr/dokumanlar/yanginguvenlik/256/konutlarda-yangin-guvenligi-bas%C4%B1n-aciklamasi.pdf [Erişim 5 Ocak 2018].
 • URL-5, (2018), http://itfaiye.ibb.gov.tr/img/173019732018__4658929706.pdf [Erişim 10 Mart 2018].
 • Uzunçıbuk L., (2009), Doğal afetlerin kentsel ve bölgesel planlamada yeri jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2(101), 18-27.
 • Yağcı A.L., (2008), Afet yönetmeliğinin İstanbul ili için Türkiye afet bölgesi sistemi obje kataloğuna aktarılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Yorulmaz G., (2001), Yangından korunma ve binalarda yangın güvenliği önlemleri, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Yayımlanma Tarihi 2018
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: İlknur Bekem Kara (Sorumlu Yazar)
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { dacd390289, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, issn = {}, eissn = {2528-9640}, address = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {105 - 112}, doi = {10.21324/dacd.390289}, title = {2013-2017 Yılları Arasında Artvin İl Merkezinde Meydana Gelen Bina Yangınlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Bekem Kara, İlknur} }
APA Bekem Kara, İ . (2018). 2013-2017 Yılları Arasında Artvin İl Merkezinde Meydana Gelen Bina Yangınlarının İncelenmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 4 (2), 105-112. DOI: 10.21324/dacd.390289
MLA Bekem Kara, İ . "2013-2017 Yılları Arasında Artvin İl Merkezinde Meydana Gelen Bina Yangınlarının İncelenmesi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4 (2018): 105-112 <http://dacd.artvin.edu.tr/issue/36843/390289>
Chicago Bekem Kara, İ . "2013-2017 Yılları Arasında Artvin İl Merkezinde Meydana Gelen Bina Yangınlarının İncelenmesi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4 (2018): 105-112
RIS TY - JOUR T1 - 2013-2017 Yılları Arasında Artvin İl Merkezinde Meydana Gelen Bina Yangınlarının İncelenmesi AU - İlknur Bekem Kara Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21324/dacd.390289 DO - 10.21324/dacd.390289 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 112 VL - 4 IS - 2 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.390289 UR - http://dx.doi.org/10.21324/dacd.390289 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 2013-2017 Yılları Arasında Artvin İl Merkezinde Meydana Gelen Bina Yangınlarının İncelenmesi %A İlknur Bekem Kara %T 2013-2017 Yılları Arasında Artvin İl Merkezinde Meydana Gelen Bina Yangınlarının İncelenmesi %D 2018 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 4 %N 2 %R doi: 10.21324/dacd.390289 %U 10.21324/dacd.390289
ISNAD Bekem Kara, İlknur . "2013-2017 Yılları Arasında Artvin İl Merkezinde Meydana Gelen Bina Yangınlarının İncelenmesi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4 / 2 (Mayıs 2018): 105-112. http://dx.doi.org/10.21324/dacd.390289