Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 82 - 88 2018-04-30

Entegre Atık Yönetimi Kapsamında Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması: Erzurum İli Yakutiye İlçesi Örneği
Separate Collection of Packaging Wastes within the Scope of Integrated Solid Waste Management: The case study of Yakutiye District in Erzurum City

Zeynep Eren [1] , Emre Erdoğan [2]

141 419

Son yıllarda Erzurum ilinde artan nüfusa bağlı olarak kentleşme faaliyetleri ciddi bir artış göstermektedir. Bu durum kaçınılmaz olarak katı atık yönetim planının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Erzurum İlinde katı atıklar 2007 yılında faaliyete geçirilen düzenli depolama sahasında ayrıştırmadan toplanmaktadır. Ancak teknolojik gelişmelerle birlikte hızla büyüyen üretim-tüketim faaliyetleri, evsel çöpler içerisinde ambalaj atıkların yüzdesini de artırmıştır. Ambalaj atıklarının ayrı toplanmadığı bölgelerde hem ekonomik hem çevresel ciddi zararlar meydana gelmektedir. Ayrıca katı atık depolama alanları, sera gazlarının meydana geldiği önemli alanlardan biri olduğu için küresel ısınmanın da sebepleri arasında gösterilmektedir. Bu çalışmada, ülkemiz genelindeki ambalaj atıklarının durumu incelenirken, yakın bir geçmişte Erzurum İli Yakutiye İlçesinde ilk kez uygulamaya konulan Ambalaj Atıkları Yönetim Planı ele alınmış ve Entegre Atık Yönetimi (EAY) için gelecekte yapılacak çalışmalar ve projenin yaygın etkileri irdelenmiştir. Bu bağlamda Yakutiye ilçe sınırları içerisinde sosyo-ekonomik durumları birbirinden farklı iki bölge seçilerek proje sonuçları irdelenmiştir.

In recent years, urbanization activities have increased considerably due to the increasing population in Erzurum. This inevitably demonstrates the need for a solid waste management plan. In Erzurum province, solid wastes are collected without any separation in the properly designed landfill which was put into operation in 2007. But, rapidly growing production-consumption activities with increasing technological developments have also increased the percentage of packaging waste within municipal solid wastes. In areas where packaging waste is not collected separately, serious economic and environmental hazard has arisen. Besides, the landfill areas are considered as one of the reasons of global warming due to its greenhouse gas emission. In this study, while the situation of packaging wastes in Turkey were examined, the Packaging Waste Management Plan, which was recently implemented in Yakutiye district of Erzurum city, was discussed and the future works and the widespread effects of the project were examined for Integrated Waste Management (IWM). In this context, two regions with different socio-economic statuses were selected within Yakutiye district boundaries and the outputs of the project were determined.


 • Büyükbektaş F., Varınca K., (2008), Entegre Atık Yönetimi Kavramı ve AB Uyum Sürecinde Atık Çerçeve Yönetmeliği, Üniversite Öğrencileri III. Çevre Sorunları Kongresi (ÇESKO) Kongre Kitabı, Fatih Üniversitesi, 15-16 Mayıs, İstanbul, ss.73-81.
 • ÇŞB, (2017a), Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, http://www.csb.gov.tr, [Erişim 5 Aralık 2017].
 • ÇŞB, (2017b), Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, http://www.csb.gov.tr, [Erişim 5 Aralık 2017].
 • EPA, (2013), Wastes - Non-hazardous Wastes - Municipal Solid Waste, https://archive.epa.gov/epawaste/nonhaz/municipal/web/html/, [Erişim 11 Nisan 2018].
 • EPA, (2017a), Municipal Solid Waste Generation, Recycling, and Disposal in the United States: Facts and Figures for 2012, https://www.epa.gov, [Erişim 5 Aralık 2017].
 • EPA, (2017b), What Is Integrated Solid Waste Management? http://www.epa.gov, [Erişim 7 Aralık 2017].
 • European Commission (2017), The EU environmental implementation review country report – Estonia, http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_ee_en.pdf, [Erişim 11 Nisan 2018].
 • Exposito A., Velasco F. (2018) Municipal solid-waste recycling market and the European 2020 Horizon Strategy: A regional efficiency analysis in Spain, Journal of Cleaner Production 172, 938-948.
 • Güler T., (2017), 2016 yılında üstlendiğimiz sanayi yükümlülüğü 600 bin tona ulaştı, ÇEVKO Dönüşüm, 21, 16-17.
 • Li N., Han R., Lu X., (2018), Bibliometric analysis of research trends on solid waste reuse and recycling during 1992–2016, Resources, Conservation and Recycling, 130, 109–117.
 • Malinauskaite J., Jouhara H., Czajczynska D., Stanchev P. vd., (2017), Municipal solid waste management and waste-to-energy in the context of a circular economy and energy recycling in Europe, Energy 141, 2013-2044.
 • Ramachandra T.V., Bharath H.A., Kulkarni G., Han S.S., (2018), Municipal solid waste: Generation, composition and GHG emissions in Bangalore, India, Renewable and Sustainable Energy Reviews 82,1122–1136.
 • Song Q., Li J., Zeng X., (2015), Minimizing the increasing solid waste through zero waste strategy, Journal of Cleaner Production 104, 199-210.
 • Öztürk İ., Arıkan A.O., Altınbaş M., Alp K., Güven H., (2015), Katı Atık Geri Dönüşüm ve Arıtma Teknolojileri (El Kitabı), Türkiye Belediyeler Birliği, Korza Yayıncılık Basım San. ve Tic. A.Ş., Ankara, 281ss.
 • TUIK, (2009), Çevre İstatistikleri Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi - 8, Türkiye İstatistik Kurumu, Yayın No: 3257, Ankara, 44ss.
 • Yılmaz A., Bozkurt Y., (2010), Türkiye’de Kentsel Katı Atık Yönetimi Uygulamaları ve Kütahya Katı Atık Birliği (KÜKAB) Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15-1, 11-28.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Yayımlanma Tarihi 2018
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Zeynep Eren (Sorumlu Yazar)
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Emre Erdoğan

Bibtex @araştırma makalesi { dacd409409, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, issn = {}, eissn = {2528-9640}, address = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {82 - 88}, doi = {10.21324/dacd.409409}, title = {Entegre Atık Yönetimi Kapsamında Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması: Erzurum İli Yakutiye İlçesi Örneği}, key = {cite}, author = {Eren, Zeynep and Erdoğan, Emre} }
APA Eren, Z , Erdoğan, E . (2018). Entegre Atık Yönetimi Kapsamında Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması: Erzurum İli Yakutiye İlçesi Örneği. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 4 (2), 82-88. DOI: 10.21324/dacd.409409
MLA Eren, Z , Erdoğan, E . "Entegre Atık Yönetimi Kapsamında Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması: Erzurum İli Yakutiye İlçesi Örneği". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4 (2018): 82-88 <http://dacd.artvin.edu.tr/issue/36843/409409>
Chicago Eren, Z , Erdoğan, E . "Entegre Atık Yönetimi Kapsamında Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması: Erzurum İli Yakutiye İlçesi Örneği". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4 (2018): 82-88
RIS TY - JOUR T1 - Entegre Atık Yönetimi Kapsamında Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması: Erzurum İli Yakutiye İlçesi Örneği AU - Zeynep Eren , Emre Erdoğan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21324/dacd.409409 DO - 10.21324/dacd.409409 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 88 VL - 4 IS - 2 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.409409 UR - http://dx.doi.org/10.21324/dacd.409409 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Entegre Atık Yönetimi Kapsamında Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması: Erzurum İli Yakutiye İlçesi Örneği %A Zeynep Eren , Emre Erdoğan %T Entegre Atık Yönetimi Kapsamında Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması: Erzurum İli Yakutiye İlçesi Örneği %D 2018 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 4 %N 2 %R doi: 10.21324/dacd.409409 %U 10.21324/dacd.409409
ISNAD Eren, Zeynep , Erdoğan, Emre . "Entegre Atık Yönetimi Kapsamında Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması: Erzurum İli Yakutiye İlçesi Örneği". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 4 / 2 (Nisan 2018): 82-88. http://dx.doi.org/10.21324/dacd.409409