Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
 1. Çevre Koruma Bilinci Bağlamında İç Mekânın Tasarımında Disiplinler Arası Bir Yaklaşım: İç Mimarlık ve Çevre Mühendisliği İlişkisi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/303252)
 2. Kentsel Çevre ve Sağlık Bağlamında Van Depreminden Çıkarılan Dersler (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/24368/258309)
 3. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bazı Doğal Kaynak Sularının Elemental Analizi ve Haritalandırılması ile Çevre ve İnsan Sağlığına Etkilerinin Araştırılması (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/26935/279037)
 4. Kentlerde Yeni Yerleşim Alanlarının Gelişimi ve Katı Atık Sorunu: İzmit-Yahyakaptan Mahallesi Örneği (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/24368/258310)
 5. Deprem Sonrası Ağır Hasarlı Bina Hasarlarının Sınıflandırılması (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/17010/177745)
 6. MPS ve FEM Tabanlı Akışkan-Yapı Etkileşimi Modelinin Çoruh Nehri Üzerindeki Ardıl Baraj-Yıkılma Problemine Uygulanması (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/292347)
 7. Doğal Afetler Sonrasında Kullanılacak Geçici Barınak Tasarımı Üzerine Bir Çalışma: Endonezya – Sinabung Örneği (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/307100)
 8. Taşkın Tespitinin Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi: Ayamama Deresi Örneği (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/26935/267200)
 9. Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirme Mevzuatının Değişimi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/26935/286187)
 10. Tahrip Edilmiş Eğimli Arazilerde Teraslama ve Ağaçlandırma Çalışmalarının Toprak Özelliklerini İyileştirmedeki Rolü (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62297)
 11. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve AHP Yöntemi Kullanılarak Planlı Alanlarda Heyelan Duyarlılığının Değerlendirilmesi: Artvin Örneği (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62298)
 12. Afet Planlamasında Deprem Riski Belirsizliklerinin Değerlendirilmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62299)
 13. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Partikül Madde Dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/17010/177744)
 14. Çimento Fabrikalarında Alternatif Hammadde ve Yakıt Kullanımı: Örnek Çalışma (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/293309)
 15. Fitoremediasyon Yöntemi İle Topraktaki Ağır Metallerin Giderimi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62296)
 16. Doğu Karadeniz Bölgesinde Kükürtdioksit (SO2) Dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/24368/258308)
 17. Kocaeli İli Körfez İlçesi Konut Kaynaklı CO ve NOx Emisyon Dağılımlarının Farklı Modeller Yardımıyla Değerlendirilmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62294)
  • 1 (current)