Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
 1. Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesinin Güz Dönemi Katı Atık Karakterizasyonu (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/305418)
 2. SRTM ve Topografik Harita Verilerini Kullanarak ArcHydro Modülünün Artvin İlindeki Yağış Havzalarının Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanması (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/24368/258307)
 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve AHP Yöntemi Kullanılarak Planlı Alanlarda Heyelan Duyarlılığının Değerlendirilmesi: Artvin Örneği (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62298)
 4. Tahrip Edilmiş Eğimli Arazilerde Teraslama ve Ağaçlandırma Çalışmalarının Toprak Özelliklerini İyileştirmedeki Rolü (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62297)
 5. MPS ve FEM Tabanlı Akışkan-Yapı Etkileşimi Modelinin Çoruh Nehri Üzerindeki Ardıl Baraj-Yıkılma Problemine Uygulanması (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/292347)
 6. Murgul-Akasya Ağaçlandırmalarının Yüzeysel Akış ve Sediment Taşınmasını Önlemedeki Etkileri ve Bunun Su Yönetimi-Kuraklık İlişkileri Bakımından İrdelenmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/17010/177746)
 7. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Partikül Madde Dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/17010/177744)
 8. Doğu Karadeniz Bölgesinde Kükürtdioksit (SO2) Dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/24368/258308)
 9. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bazı Doğal Kaynak Sularının Elemental Analizi ve Haritalandırılması ile Çevre ve İnsan Sağlığına Etkilerinin Araştırılması (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/26935/279037)
 10. Deprem Sonrası Ağır Hasarlı Bina Hasarlarının Sınıflandırılması (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/17010/177745)
 11. Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirme Mevzuatının Değişimi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/26935/286187)
 12. Afetlerde START Triaj Skalası (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/320067)
 13. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Küresel İklim Değişikliği Üzerine Etkisi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/26935/285523)
 14. Türkiye ve Japonya’da Konutların Yapısal Olmayan Deprem Tehlikeleri Açısından İncelenmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/24368/258311)
 15. Fitoremediasyon Yöntemi İle Topraktaki Ağır Metallerin Giderimi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62296)
 16. Bağlarbaşı-Tekke (Gümüşhane) Karayolundaki Kaya Şevlerinin Kinematik ve Limit Denge Yöntemleri İle Değerlendirilmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62300)
 17. Çevre Koruma Bilinci Bağlamında İç Mekânın Tasarımında Disiplinler Arası Bir Yaklaşım: İç Mimarlık ve Çevre Mühendisliği İlişkisi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/303252)
 18. Arama Kurtarma Örgütleri ve UMKE (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/26935/267345)
 19. Afet Planlamasında Deprem Riski Belirsizliklerinin Değerlendirilmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62299)
 20. Kentsel Çevre ve Sağlık Bağlamında Van Depreminden Çıkarılan Dersler (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/24368/258309)