Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
 1. Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesinin Güz Dönemi Katı Atık Karakterizasyonu (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/305418)
 2. SRTM ve Topografik Harita Verilerini Kullanarak ArcHydro Modülünün Artvin İlindeki Yağış Havzalarının Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanması (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/24368/258307)
 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve AHP Yöntemi Kullanılarak Planlı Alanlarda Heyelan Duyarlılığının Değerlendirilmesi: Artvin Örneği (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62298)
 4. MPS ve FEM Tabanlı Akışkan-Yapı Etkileşimi Modelinin Çoruh Nehri Üzerindeki Ardıl Baraj-Yıkılma Problemine Uygulanması (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/292347)
 5. Tahrip Edilmiş Eğimli Arazilerde Teraslama ve Ağaçlandırma Çalışmalarının Toprak Özelliklerini İyileştirmedeki Rolü (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62297)
 6. Murgul-Akasya Ağaçlandırmalarının Yüzeysel Akış ve Sediment Taşınmasını Önlemedeki Etkileri ve Bunun Su Yönetimi-Kuraklık İlişkileri Bakımından İrdelenmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/17010/177746)
 7. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bazı Doğal Kaynak Sularının Elemental Analizi ve Haritalandırılması ile Çevre ve İnsan Sağlığına Etkilerinin Araştırılması (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/26935/279037)
 8. Doğu Karadeniz Bölgesinde Kükürtdioksit (SO2) Dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/24368/258308)
 9. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Partikül Madde Dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/17010/177744)
 10. Kocaeli İli Körfez İlçesi Konut Kaynaklı CO ve NOx Emisyon Dağılımlarının Farklı Modeller Yardımıyla Değerlendirilmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62294)
 11. İstanbul’un Asya ve Avrupa Bölgeleri’nde Hava Sıcaklığı ve Yağış Miktarı Değişimleri (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/17010/177743)
 12. Afet Planlamasında Deprem Riski Belirsizliklerinin Değerlendirilmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62299)
 13. Çevre Koruma Bilinci Bağlamında İç Mekânın Tasarımında Disiplinler Arası Bir Yaklaşım: İç Mimarlık ve Çevre Mühendisliği İlişkisi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/303252)
  • 1 (current)