Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
 1. Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesinin Güz Dönemi Katı Atık Karakterizasyonu (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/305418)
 2. Budyko Yaklaşımına Dayanan Bir Su Bütçesi Modeli ve Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması ile Kalibrasyonu (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/17010/177742)
 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve AHP Yöntemi Kullanılarak Planlı Alanlarda Heyelan Duyarlılığının Değerlendirilmesi: Artvin Örneği (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62298)
 4. Doğu Karadeniz Bölgesinde Kükürtdioksit (SO2) Dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/24368/258308)
 5. SRTM ve Topografik Harita Verilerini Kullanarak ArcHydro Modülünün Artvin İlindeki Yağış Havzalarının Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanması (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/24368/258307)
 6. Afet Planlamasında Deprem Riski Belirsizliklerinin Değerlendirilmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62299)
 7. Kentsel Çevre ve Sağlık Bağlamında Van Depreminden Çıkarılan Dersler (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/24368/258309)
 8. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Partikül Madde Dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/17010/177744)
 9. Türkiye ve Japonya’da Konutların Yapısal Olmayan Deprem Tehlikeleri Açısından İncelenmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/24368/258311)
 10. Bağlarbaşı-Tekke (Gümüşhane) Karayolundaki Kaya Şevlerinin Kinematik ve Limit Denge Yöntemleri İle Değerlendirilmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62300)
 11. Çevre Koruma Bilinci Bağlamında İç Mekânın Tasarımında Disiplinler Arası Bir Yaklaşım: İç Mimarlık ve Çevre Mühendisliği İlişkisi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/303252)
 12. Murgul-Akasya Ağaçlandırmalarının Yüzeysel Akış ve Sediment Taşınmasını Önlemedeki Etkileri ve Bunun Su Yönetimi-Kuraklık İlişkileri Bakımından İrdelenmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/17010/177746)
 13. Kentlerde Yeni Yerleşim Alanlarının Gelişimi ve Katı Atık Sorunu: İzmit-Yahyakaptan Mahallesi Örneği (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/24368/258310)
 14. Fitoremediasyon Yöntemi İle Topraktaki Ağır Metallerin Giderimi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62296)
 15. Yüksek Çözünürlüklü Yersel Lazer Tarama Verilerinin Filtrelenmesi ve Filtrelemelerin Heyelan İzlemeye Etkisi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62295)
 16. Afet Yönetiminde Etik Sorunlar (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62293)
 17. Doğal Afetler Sonrasında Kullanılacak Geçici Barınak Tasarımı Üzerine Bir Çalışma: Endonezya – Sinabung Örneği (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/307100)
 18. Ortofotolar ile Nesne Tabanlı Görüntü Sınıflandırma Uygulaması: Van-Erciş Depremi Örneği (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/26935/271091)
  • 1 (current)