Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
 1. Doğal Afetler Sonrasında Kullanılacak Geçici Barınak Tasarımı Üzerine Bir Çalışma: Endonezya – Sinabung Örneği (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/307100)
 2. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Bazı Doğal Kaynak Sularının Elemental Analizi ve Haritalandırılması ile Çevre ve İnsan Sağlığına Etkilerinin Araştırılması (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/26935/279037)
 3. Afet Yönetiminde Etik Sorunlar (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62293)
 4. Arama Kurtarma Örgütleri ve UMKE (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/26935/267345)
 5. Türkiye ve Japonya’da Konutların Yapısal Olmayan Deprem Tehlikeleri Açısından İncelenmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/24368/258311)
 6. Afetlerde START Triaj Skalası (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/320067)
 7. Afet Planlamasında Deprem Riski Belirsizliklerinin Değerlendirilmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62299)
 8. Kentsel Çevre ve Sağlık Bağlamında Van Depreminden Çıkarılan Dersler (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/24368/258309)
 9. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve AHP Yöntemi Kullanılarak Planlı Alanlarda Heyelan Duyarlılığının Değerlendirilmesi: Artvin Örneği (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62298)
 10. Taşkın Tespitinin Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi: Ayamama Deresi Örneği (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/26935/267200)
 11. Deprem Sonrası Ağır Hasarlı Bina Hasarlarının Sınıflandırılması (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/17010/177745)
 12. Çevre Koruma Bilinci Bağlamında İç Mekânın Tasarımında Disiplinler Arası Bir Yaklaşım: İç Mimarlık ve Çevre Mühendisliği İlişkisi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/303252)
 13. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Küresel İklim Değişikliği Üzerine Etkisi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/26935/285523)
 14. Tahrip Edilmiş Eğimli Arazilerde Teraslama ve Ağaçlandırma Çalışmalarının Toprak Özelliklerini İyileştirmedeki Rolü (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62297)
 15. Çimento Fabrikalarında Alternatif Hammadde ve Yakıt Kullanımı: Örnek Çalışma (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/293309)
 16. İstanbul’un Asya ve Avrupa Bölgeleri’nde Hava Sıcaklığı ve Yağış Miktarı Değişimleri (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/17010/177743)
 17. Yüksek Çözünürlüklü Yersel Lazer Tarama Verilerinin Filtrelenmesi ve Filtrelemelerin Heyelan İzlemeye Etkisi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62295)
 18. Ortofotolar ile Nesne Tabanlı Görüntü Sınıflandırma Uygulaması: Van-Erciş Depremi Örneği (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/26935/271091)
  • 1 (current)