Dergi Bölüm Filtresi
Makale Türü Filtresi
 1. Çevre Koruma Bilinci Bağlamında İç Mekânın Tasarımında Disiplinler Arası Bir Yaklaşım: İç Mimarlık ve Çevre Mühendisliği İlişkisi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/303252)
 2. Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirme Mevzuatının Değişimi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/26935/286187)
 3. Bağlarbaşı-Tekke (Gümüşhane) Karayolundaki Kaya Şevlerinin Kinematik ve Limit Denge Yöntemleri İle Değerlendirilmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62300)
 4. Afet Planlamasında Deprem Riski Belirsizliklerinin Değerlendirilmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62299)
 5. MPS ve FEM Tabanlı Akışkan-Yapı Etkileşimi Modelinin Çoruh Nehri Üzerindeki Ardıl Baraj-Yıkılma Problemine Uygulanması (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/292347)
 6. Kentlerde Yeni Yerleşim Alanlarının Gelişimi ve Katı Atık Sorunu: İzmit-Yahyakaptan Mahallesi Örneği (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/24368/258310)
 7. Kocaeli İli Körfez İlçesi Konut Kaynaklı CO ve NOx Emisyon Dağılımlarının Farklı Modeller Yardımıyla Değerlendirilmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62294)
 8. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve AHP Yöntemi Kullanılarak Planlı Alanlarda Heyelan Duyarlılığının Değerlendirilmesi: Artvin Örneği (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62298)
 9. İstanbul’un Asya ve Avrupa Bölgeleri’nde Hava Sıcaklığı ve Yağış Miktarı Değişimleri (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/17010/177743)
 10. Budyko Yaklaşımına Dayanan Bir Su Bütçesi Modeli ve Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması ile Kalibrasyonu (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/17010/177742)
 11. Türkiye ve Japonya’da Konutların Yapısal Olmayan Deprem Tehlikeleri Açısından İncelenmesi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/24368/258311)
 12. Yüksek Çözünürlüklü Yersel Lazer Tarama Verilerinin Filtrelenmesi ve Filtrelemelerin Heyelan İzlemeye Etkisi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62295)
 13. SRTM ve Topografik Harita Verilerini Kullanarak ArcHydro Modülünün Artvin İlindeki Yağış Havzalarının Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanması (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/24368/258307)
 14. Taşkın Tespitinin Farklı Yöntemlerle Değerlendirilmesi: Ayamama Deresi Örneği (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/26935/267200)
 15. Çimento Fabrikalarında Alternatif Hammadde ve Yakıt Kullanımı: Örnek Çalışma (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/293309)
 16. Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesinin Güz Dönemi Katı Atık Karakterizasyonu (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/30710/305418)
 17. Fitoremediasyon Yöntemi İle Topraktaki Ağır Metallerin Giderimi (http://dacd.artvin.edu.tr/issue/4529/62296)
  • 1 (current)