Doğal Afetler ve Çevre Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2528-9640 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Artvin Çoruh Üniversitesi | http://dacd.artvin.edu.tr/


Dergi Hakkında

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (DACD), Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOĞAM) tarafından yayınlanmaktadır. Dergide, doğal afetler ve çevre ile ilgili tüm konularda daha önce yayınlanmamış özgün araştırma makaleleri ve sınırlı sayıdaki derlemeler Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Bilimsel, hakemli ve açık erişimli bir dergi olan Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez online olarak yayınlanmaktadır. 


Amaç ve Kapsam

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (DACD)'nin temel amacı; doğal afetler ve çevre ile ilgili tüm konularda araştırmalar yapan bilim insanlarına çalışmalarını sunmak için nitelikli bir bilimsel yayın ortamı sunmak ve güncel bilimsel gelişmelerin bilim dünyası ile paylaşılmasına katkı sağlamaktır.


Derginin kapsamı; deprem, heyelan, kaya düşmesi, çığ, sel, taşkın, fırtına, erozyon, kuraklık, yangın, biyolojik afetler (salgın hastalıklar ve böcek istilası gibi), iklim değişikliği ve küresel ısınma, afet yönetimi, erken uyarı sistemleri, kirlilik (hava, su, toprak ve gürültü), su ve atıksu arıtımı, atık yönetimi (katı, tıbbi ve tehlikeli atık), havza ve su kalitesi yönetimi, çevresel etki değerlendirme, yenilenebilir enerji kaynakları, doğal afetler ve çevre ile ilgili tüm konularda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve uzaktan algılama uygulamaları vb. konuları içermektedir.


Hakemlik Süreci

Dergi, çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra en az 2 hakemin inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kurallarına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmamaktadır.


Makale İşlem Ücreti

Dergiye gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi

e-ISSN 2528-9640 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Artvin Çoruh Üniversitesi | http://dacd.artvin.edu.tr/
Kapak Resmi


Dergi Hakkında

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (DACD), Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOĞAM) tarafından yayınlanmaktadır. Dergide, doğal afetler ve çevre ile ilgili tüm konularda daha önce yayınlanmamış özgün araştırma makaleleri ve sınırlı sayıdaki derlemeler Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Bilimsel, hakemli ve açık erişimli bir dergi olan Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez online olarak yayınlanmaktadır. 


Amaç ve Kapsam

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (DACD)'nin temel amacı; doğal afetler ve çevre ile ilgili tüm konularda araştırmalar yapan bilim insanlarına çalışmalarını sunmak için nitelikli bir bilimsel yayın ortamı sunmak ve güncel bilimsel gelişmelerin bilim dünyası ile paylaşılmasına katkı sağlamaktır.


Derginin kapsamı; deprem, heyelan, kaya düşmesi, çığ, sel, taşkın, fırtına, erozyon, kuraklık, yangın, biyolojik afetler (salgın hastalıklar ve böcek istilası gibi), iklim değişikliği ve küresel ısınma, afet yönetimi, erken uyarı sistemleri, kirlilik (hava, su, toprak ve gürültü), su ve atıksu arıtımı, atık yönetimi (katı, tıbbi ve tehlikeli atık), havza ve su kalitesi yönetimi, çevresel etki değerlendirme, yenilenebilir enerji kaynakları, doğal afetler ve çevre ile ilgili tüm konularda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve uzaktan algılama uygulamaları vb. konuları içermektedir.


Hakemlik Süreci

Dergi, çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra en az 2 hakemin inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kurallarına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmamaktadır.


Makale İşlem Ücreti

Dergiye gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Cilt 6 - Sayı 1 - 12 Oca 2020
 1. Bitlis İlinin Doğal Afet Çeşitliliğinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 11
  Rezzan EKİNCİ , Aydın BÜYÜKSARAÇ , Yunus Levent EKİNCİ , Ercan IŞIK
 2. Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Yaklaşımlarını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 12 - 23
  Tülin ÇETİN , Mustafa Erkan TURAN , Pınar AYTEKİN , Mehmet Ali YURDUSEV
 3. Tekkeköy (Samsun) İlçe Merkezinde Karayolu Trafiğinden Kaynaklanan Emisyon Envanterinin Belirlenmesi
  Sayfalar 24 - 36
  Göksel KAYA
 4. Piroliz Uygulanmış Çeltik Sapları ile Sulu Çözeltilerden Renk Giderimi
  Sayfalar 37 - 48
  Gül KAYKIOĞLU , İbrahim Savaş DALMIŞ
 5. Ege Denizi Bağıl Deniz Seviyesi Değişimlerinde Kapula Fonksiyonları İle Trend Analizleri
  Sayfalar 49 - 65
  Ahmet YAVUZDOĞAN , Emine TANIR KAYIKÇI
 6. Forecasting of Primary Air Pollutions: Emission Inventory Sample from Turkey
  Sayfalar 66 - 75
  Filiz Dadaşer Çelik , Şükrü Taner AZGIN
 7. Yapısal Atıkların Geri Dönüşüm Sorunu ve Türkiye’deki Durumun Mevzuat Bakımından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 76 - 89
  Ceyda BUZKAN , Onur ERMAN
 8. Materials Flow Analysis as a Tool to Improve Solid Waste Management: A Case of Ankara
  Sayfalar 90 - 97
  Nesli AYDIN
 9. Türkiye’nin Afetlere Hazırlık Politikalarının Toplum Algısı Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi: Van-Bitlis İlleri Örneği
  Sayfalar 98 - 118
  Ahmet UĞUR , Metin IŞIK
 10. Comparative Dynamic Seismic Analyses of RC Minarets Strengthened with FRP and Buttresses
  Sayfalar 119 - 136
  Erdem - TÜRKELİ
 11. Endüstriyel Atık Katkılı Kum Zeminlerin Geçirimsizlik Davranışının Araştırılması
  Sayfalar 137 - 145
  Baki BAĞRIAÇIK , Esra Deniz GÜNER
 12. Zemin Analizleriyle Dinamik Davranış Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Pilot Bir Çalışma: Kahramanmaraş İli Üngüt Mahallesi Örneği
  Sayfalar 146 - 156
  Kübra CEREN , Eyyüb KARAKAN
 13. Bingöl İli Rüzgâr Potansiyeli ve İklim Değişikliğinin Etkisi
  Sayfalar 157 - 168
  Sadık ALASHAN
 14. Son Yıllarda Meydana Gelen Hastane Yangınları ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 169 - 180
  Zehra YILDIZ , Gülendam ÇELİK
 15. Biyolojik Atık Nitrifikasyon Organizmasına Cu+2 Biyosorpsiyonu
  Sayfalar 181 - 195
  Şükrü ASLAN , Uğur Şavaş TOPÇU
 16. Afetlerde Kentsel Arama ve Kurtarmada Kullanılan Yöntemler ve Güncel Yaklaşımların Değerlendirilmesi
  Sayfalar 196 - 208
  Gürkan YILMAZ , Sevda DEMİRÖZ YILDIRIM
 17. Maden Atık Çamurlarının Denizaltı Depolama Yöntemi ile Bertarafı
  Sayfalar 209 - 217
  Naim SEZGİN
Dizinler