Doğal Afetler ve Çevre Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2528-9640 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Artvin Çoruh Üniversitesi | http://dacd.artvin.edu.tr/


Dergi Hakkında

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (DACD), Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOĞAM) tarafından yayınlanmaktadır. Dergide, doğal afetler ve çevre ile ilgili tüm konularda daha önce yayınlanmamış özgün araştırma makaleleri ve sınırlı sayıdaki derlemeler Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Bilimsel, hakemli ve açık erişimli bir dergi olan Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez online olarak yayınlanmaktadır. 


Hakemlik Süreci

Dergi, çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra en az 2 hakemin inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kurallarına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmamaktadır.


Makale İşlem Ücreti

Dergiye gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi

e-ISSN 2528-9640 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Artvin Çoruh Üniversitesi | http://dacd.artvin.edu.tr/
Kapak Resmi


Dergi Hakkında

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (DACD), Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOĞAM) tarafından yayınlanmaktadır. Dergide, doğal afetler ve çevre ile ilgili tüm konularda daha önce yayınlanmamış özgün araştırma makaleleri ve sınırlı sayıdaki derlemeler Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Bilimsel, hakemli ve açık erişimli bir dergi olan Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez online olarak yayınlanmaktadır. 


Hakemlik Süreci

Dergi, çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra en az 2 hakemin inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kurallarına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmamaktadır.


Makale İşlem Ücreti

Dergiye gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

Cilt 7 - Sayı 1 - 25 Oca 2021
 1. Uzaktan Algılama Yöntemleri İle Burdur Gölü’ndeki Alansal Değişiminin Belirlenmesi
  Sayfalar 1 - 12
  Özümcan Alara KAYA, Gordana KAPLAN
 2. Trafik Kaynaklı Ağır Metal Kirliliklerinin İzlenmesinde Zeytin Ağacının (Olea europaea L.) Biyomonitör Olarak Değerlendirilmesi: Artvin Örneği
  Sayfalar 13 - 26
  Mustafa Umut KONANC
 3. Kent İçi Trafikten Kaynaklanan Stratejik Gürültü Haritalarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 27 - 40
  Şafak TERCAN, Gökhan YAMAN
 4. SPI ve CZI Kuraklık İndislerinin CBS Tabanlı Zamansal ve Konumsal Karşılaştırması: Burdur Gölü Havzası Örneği
  Sayfalar 41 - 58
  Erhan ŞENER, Şehnaz ŞENER
 5. Şiran (Gümüşhane) İlçe Merkezi Su Kaynaklarının Kalitesi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 59 - 74
  Ümmühan SEMİZ, Mehmet Ali GÜCER, Selçuk ALEMDAĞ
 6. Su İdarelerinin Su Kayıp Yönetim Performansının Analizi ve Temel Performans Gösterge Hesaplama Aracının Geliştirilmesi
  Sayfalar 75 - 88
  Mahmut FIRAT, Cansu ORHAN, Salih YILMAZ, Özgür ÖZDEMİR
 7. Muğla İlinde 1960-2018 Dönemi Kuraklık Analizi
  Sayfalar 89 - 100
  Kahraman OĞUZ, Muhammet Ali PEKİN, Gülten ÇAMALAN
 8. Trafik Verilerine Göre Afetlerde Bölgesel Hizmet Verebilecek İdeal Havalimanı Önerileri
  Sayfalar 101 - 109
  Emre DEMİR
 9. Taşkın Farkındalık ve Erken Uyarı Sistemleri Değerlendirmesi: Trabzon Beşikdüzü Örneği
  Sayfalar 110 - 123
  Tuğçe ANILAN, Hilal DURMUŞ, Emre AKÇALI, Ömer YÜKSEK
 10. Güneydoğu Anadolu Bölgesi İllerinin CBS Kullanarak Hava Kalitesinin Mekânsal Değişiminin İncelenmesi (2007-2019)
  Sayfalar 124 - 135
  Ercan VURAL
 11. EraInterim Re-analiz Verileri Kullanılarak İstatistiksel Ölçek İndirgeme Yöntemi ile Doğu Karadeniz Havzası Aylık Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Tahmin Edilmesi
  Sayfalar 136 - 148
  Sinan NACAR, Murat KANKAL, Umut OKKAN
 12. Siirt İli Deprem Tehlike Analizi
  Sayfalar 149 - 158
  Murat DOĞRUYOL
 13. Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Ankara İli İçin Olası Afet Sonrası Geçici Barınma Alanlarının Seçimi
  Sayfalar 159 - 175
  Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Cem MENTEN
 14. Eğimli Arazilerde Kaya Tutucu Toprakarme Duvarların Uygulanabilirliği ve Alternatif Kaya Islahı Çözümleriyle Karşılaştırılması: Kanlıpelit Örneği
  Sayfalar 176 - 191
  Muhammet ÇELİK, Mohammad Manzoor NASERY
 15. Açık İşletme Demir Cevherleşmesinin Asit Maden Drenajı Oluşumuna Yönelik Kestirimlerinin Araştırılması (Adana/Saimbeyli)
  Sayfalar 192 - 203
  Ayşe DOKUZLAR, Nil YAPICI
Dizinler