Kabul Edilmiş Makaleler

 • Yerdeğiştirme Tabanlı Deprem Erken Uyarı Sistemleri
  Murat Doruk ŞENTÜRK , Bahadır AKTUĞ 7 Ara 2019
 • Atık Bitkisel Yağların Çevreye Etkileri ve Geri Dönüşümü Hususunda Halkın Farkındalığının Belirlenmesi: Malatya İli Örneği
  Nesrin DURSUN 13 Ara 2019
 • Baraj Rezervuarlarında Heyelanlardan Kaynaklanacak İtki Dalga Özelliklerinin Ampirik İlişkilerle Değerlendirilmesi: Borçka Barajı Örneği
  Hakan ERSOY , Murat KARAHAN , Hasan Hüseyin ÖZTÜRK 20 Ara 2019
 • Uluabat Gölü Noktasal Kirletici Kaynaklar ve Kirlilik Yükleri
  Saadet HACISALİHOĞLU , Feza KARAER 21 Ara 2019
 • Taşkın Frekans Analizinde Eşik Üstü Pikler Yönteminin Seyhan Havzası’nda Uygulanması
  Gülay ONUŞLUEL GÜL , Ali GÜL 27 Ara 2019
 • Orman Yangın Yönetiminde Etkili Bir Karar Destek Sistem Tasarımı
  Kadir Alperen COSKUNER , Ertuğrul BİLGİLİ 9 Oca 2020
 • Karayolu Kenarındaki Heyelanın Toprak Özelliklerine Etkisi: Örnek Çalışma: Lapseki-Şevketiye (Çanakkale)
  Mehmet PARLAK 23 Oca 2020
 • Sürdürebilirliğin Temel Taşı: Ekolojik Ayak İzi
  Ece Tuğba MIZIK , Zehra YİĞİT AVDAN 4 Şub 2020
 • Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine (2018) Göre Sıvılaşma Potansiyeli Analizi ve Sığacık (Seferihisar/İzmir) Örneği
  Seda DURUKAN , Ezgi AKBUĞA 6 Şub 2020
 • Yerel Yönetimler için Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi: Ümraniye Belediyesi Örneği
  Betül Hande GÜRSOY HAKSEVENLER , Gamze Nur ÇELİK ONAT , Begüm AKPINAR , Tuğba BEDEL 15 Şub 2020
 • Farklı Malzemeler ve Geosentetiklerin Yol Dolgusu Güvenliğine ve Davranışına Etkileri
  Elif ÇİÇEK 20 Şub 2020
 • Batı Karadeniz Bölgesinde Kuraklık İndisleri Üzerine Trend Analizi Uygulanması
  Turgay PARTAL , Ercan YAVUZ 3 Mar 2020
 • Bingöl İl Merkezinde Taşkın Risk Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi
  Osman YILDIZ , Murat ÇELİKER , Nilüfer NACAR KOÇER 8 Mar 2020
 • Katı Atık Toplama Sisteminden Kaynaklanan Hava Kirleticileri Emisyonlarının Mekansal Analiz Teknikleri ile Farklı Araç Kapasiteleri için Hesaplanması: İzmir Çiğli Örneği
  Sedat YALÇINKAYA 16 Mar 2020
 • Termal Uzaktan Algılama Görüntüleri İle Yüzey Sıcaklıklarının Belirlenmesi: Kocaeli Örneği
  Özer AKYÜREK 17 Mar 2020
 • Nevşehir İlinde Hava Kalitesinin ve Meteorolojik Faktörlerin Hava Kirliliği Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
  Kahraman OĞUZ 18 Mar 2020
 • Perde-Çerçeve Sistemlerde Rijitlik ve Kayma Merkezi
  Kanaat Burak BOZDOĞAN , Süleyman AYDIN 28 Mar 2020
 • SPEKTRAL AÇI HARİTALAMA TEKNİĞİ İLE AŞAĞI SEYHAN OVASI TARSUS - KARATAŞ ARASININ ARAZİ DEĞİŞİMİ
  Mamadou TRAORE , Senem TEKİN , Tolga ÇAN 29 Nis 2020
 • EraInterim Re-analiz Verileri Kullanılarak İstatistiksel Ölçek İndirgeme Yöntemi ile Doğu Karadeniz Havzası Aylık Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Tahmin Edilmesi
  Sinan NACAR , Murat KANKAL , Umut OKKAN 25 May 2020