Cilt: 5 Sayı: 1, 31.01.2019

Yıl: 2019

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

7. Farklı Deprem Senaryolarına Göre Kırşehir İli Kayıp Tahmin Analizleri

Derleme

Creative Commons License
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.