Cilt: 5 Sayı: 2, 31.07.2019

Yıl: 2019

Araştırma Makalesi

Derleme

Tartışma

Creative Commons License
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.