Cilt: 6 Sayı: 2, 1.07.2020

Yıl: 2020

Araştırma Makalesi

Derleme

Creative Commons License
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.