Cilt: 7 Sayı: 1, 25.01.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makalesi

Düzeltme

Creative Commons License
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.