Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Düzce İli İçin Senaryo Bazlı Risk Değerlendirmesi

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 421 - 435, 30.07.2022
https://doi.org/10.21324/dacd.1038428

Öz

Düzce’de 12 Kasım 1999 depreminden sonra kentsel alandaki yapıların %80'i yıkılmış ve kalıntıların kaldırılmasından sonra büyük bir alanın etkilendiği görülmüştür. 9 Aralık 1999'da Düzce, idaresi altında 20 mahalle, 97 köy ve 7 ilçe bulunan il ilan edildi. Bu çalışmada öne çıkan ana bileşenler, Kuzey Anadolu Fay Hattı civarında yer alan, tümü yapısal ve doğal ortamlardan oluşan Düzce'nin 10 kentsel mahallesidir. Bu alanlar kısaca tanımlanmış ve risk değerlendirmelerine ait bulgular sunulmuştur. Düzce ili için hazırlanan deprem senaryosu sonucunda elde ettiğimiz en önemli sonuç; Düzce ili merkez ilçesinde incelediğimiz on mahallenin fay hattı üzerinde kritik bir noktada bulunması ve burada bulunan çoğu binanın 17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi depreminden etkilenmiş olduğu, binaların yine bu şiddette olası bir depremle karşılaşması halinde ölü ve yaralı sayısının fazla olmasında etkili olabileceğidir. Başka önemli bulgu ise; deprem risk analizlerinin temel amacı olan önceden ihtiyaç duyulabilecek çadır sayısı ve çadır için gerekli olan alanın tespitidir. Sonuç olarak; Düzce ili Merkez ilçesi özelinde yapılan bu çalışma il genelinde düşünülerek olası bir deprem ile karşı karşıya kalınması durumunda önceden gerekli tedbirlerin alınmış olmasını ve o anda daha planlı ve hızlı hareket edilerek can kaybını minimum seviyeye inmesini sağlamış olacaktır.

Kaynakça

 • Akdur R., (2000), Afetlere hazırlık ve afet yönetimi, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi’nin İçinde, (Esin A.S., Oğuzhan T., Kaya C., Ergüder T., Özkan A.T., Yüksel İ., Ed.), Ankara Türkiye, ss.1-38.
 • Atılgan D., (2004), Bilimsel bilgiye erişimin önemi ve Türkiye’de eğitim araştırmaları veri tabanı, http://eprints.rclis.org/7235/, [Accessed 9 May 2021].
 • ATN İMAR., (2013), İlave Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Açıklama Raporu, ATN İmar İnşaat Harita Proje Turizm San. ve Tic. A.Ş., Çankaya, Ankara.
 • Avdar R., (2017), 1999-2011 arası dönemde Türkiye'de meydana gelen depremlerin ekonomik etkileri, Econder International Academic Journal, 1(1), 53-63.
 • Banuls V.A., Salmeron L.J., (2007), A scenario-based assessment model-SBAM, Technological Forecasting & Social Change, 74(6), 750-762.
 • Birinci F., (2013), Türkiye'nin depremselliği ve yapı stoğu yönünden mevzuat ve mali politikaların kentsel dönüşümü zorlaştıran unsurları, 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 25-27 Eylül, Antakya, Hatay, ss.25-27.
 • Buldurur M.A, Kurucu H., (2015), İstanbul'da afet yönetimi ve acil ulaşım yollarının değerlendirilmesi, Planlama Dergisi, 25(1), 21-31.
 • Dodmana D., Leckb H., Ruscab M., Colenbrandera S., (2017), African urbanisation and urbanism: ımplications for risk accumulation and reduction, International Journal of Disaster Risk Reduction, 26(2017), 7-15.
 • Erdoğan E., Yazgan E.M, Dilaver Z., Benzer N., Özer N., (2004), Düzce kenti deprem sonrası kentsel yenileme araştırmaları, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Numarası 2001.07.11-052, Ankara Universitesi, Ankara, 369ss.
 • Fahjan Y., Pakdamar F., Eryılmaz Y., Kara F.İ., (2015), Afet planlanmasında deprem riski belirsizliklerinin değerlendirilmesi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 1(1-2), 21-39.
 • Işık E., Sağır Ç., Tozlu Z., Ustaoğlu S.Ü., (2019), Farklı deprem senaryolarına göre Kırşehir ili kayıp tahmin analizleri, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 5(1), 80-93.
 • JICA, (2004), Türkiye'de doğal afetler konulu ülke strateji raporu, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Ankara, Turkey, 163ss.
 • Karaman H., Şahin M., (2009), Zeytinburnu ilçesi için deprem hasar tahmini çalışması, İtüdergisi/d mühendislik, 8(3), 91-101.
 • Karimzadeh S., Miyajima M., Hassanzadeh R., Amiraslanzadeh R., Kamel B.A., (2014), GIS-based seismic hazard, building vulnerability and human loss assesment for the earthquake scenario in Tabriz, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 66(2014), 263-280.
 • Osuteye E., Johnson C., Brown D., (2017), An analysis of data availability on disaster losses in Sub-Saharan African Cities, International Journal of Disaster Risk Reduction, 26, 24-33.
 • Özaslan M., Erşahin G., Akkahve D., Sabuncu A., (2001), Düzce ili raporu, Devlet Planlama Teşkilatı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Özmen B., (2000), 12 Kasım 1999 Düzce depreminin konut ve işyeri hasarları (rakamsal verilerle), 12 Kasım Düzce Depremi Raporu, Ankara, ss.155-214.
 • Özmen B., (2002), İstanbul İli için Deprem Senaryosu, Türkiye Mühendislik Haberleri, 417, 23-28.
 • Pavel F., Vacareanu R., (2016), Scenario-based earthquake risk assesment for Burcharest, Romania, International Journal of Disaster Risk Reduction, 20(2016), 138-144.
 • UNDRR, (2009), 2009 UNISDR terminology on disaster risk reduction, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, https://www.undrr.org/publication/2009-unisdr-terminology-disaster-risk-reduction, [Accessed 14 March 2022].
 • URL-1, (2021), Kentleşme, Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Kentle%C5%9Fme, [Accessed 12 August 2021].
 • URL-2, (2021), Turkish statistical institute, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30567, [Accessed 9 May 2021].
 • URL-3, (2022), Düzce nüfusu, https://www.nufusu.com/il/duzce-nufusu, [Accessed 14 March 2022].
 • URL-4, (2022), Deprem sıklığı ve anlamı: deprem sıklığının azalıyor veya artıyor gibi gözükmesi, büyük bir depremin geleceğine işaret eder mi?, Evrim Ağacı, https://evrimagaci.org/deprem-sıklıgı-ve-anlamı-deprem-sıklıgının-azalıyor-veya-artıyor-gibi-gozukmesi-buyuk-bir-depremin-gelecegine-isaret-eder-mi-9502, [Accessed 12 June 2022].
 • UN, (2014), World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014), New York, 32ss.
 • Uslu, G., Uzun B., (2014), Kentsel dönüşüm projelerinde deprem etkisi, Harita Teknolojileri Elektronik, 6(2), 1-11.
 • Yüceşahin M.M., Bayar R., Özgür M.E., (2004), Türkiye'de şehirleşmenin mekansal dağılışı ve değişimi, Coğrafi Bilimler Dergisi, 2(1), 23-39.
 • Zhang Y., Weng W.G., Huang Z.L., (2018), A scenario-based model for earthquake emergency management effectiveness evaluation, Technological Forecasting & Social Change, 74(6), 750-762.

Scenario-Based Risk Assessment for Düzce Province

Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2, 421 - 435, 30.07.2022
https://doi.org/10.21324/dacd.1038428

Öz

However, following the earthquake event of 12 November 1999, 80% of the built environment in the Düzce area had been destroyed and after the removal of the ruins, it was transformed into a huge open space. Subsequently, on 9 December 1999, Düzce was declared the provincial capital city, having 20 neighborhoods, 97 villages, and 7 districts under its administration. The main components featured in this study are 10 urban neighborhoods of Düzce that are all comprised of structural and natural environments located in the vicinity of the North Anatolian Fault Line. These areas are briefly defined and some benefits from their restructuring as viewed within this framework are presented. The most important result we obtained as a result of the earthquake scenario prepared for Düzce province; The fact that the ten neighborhoods we examined in the central district of Düzce are at a critical point on the fault line and Most of the buildings here were affected by the 17 August 1999 Izmit Gulf earthquake, If the buildings encounter a possible earthquake of this magnitude, it may be effective in the high number of dead and injured. Another important finding is; The main purpose of earthquake risk analyzes is to determine the number of tents that may be needed in advance and the area required for the tent. As a result; This study, which was carried out in the central district of Düzce province, will ensure that the necessary precautions are taken beforehand in case of a possible earthquake, and that the loss of life will be reduced to a minimum by acting more planned and faster at that time.

Kaynakça

 • Akdur R., (2000), Afetlere hazırlık ve afet yönetimi, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi’nin İçinde, (Esin A.S., Oğuzhan T., Kaya C., Ergüder T., Özkan A.T., Yüksel İ., Ed.), Ankara Türkiye, ss.1-38.
 • Atılgan D., (2004), Bilimsel bilgiye erişimin önemi ve Türkiye’de eğitim araştırmaları veri tabanı, http://eprints.rclis.org/7235/, [Accessed 9 May 2021].
 • ATN İMAR., (2013), İlave Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Açıklama Raporu, ATN İmar İnşaat Harita Proje Turizm San. ve Tic. A.Ş., Çankaya, Ankara.
 • Avdar R., (2017), 1999-2011 arası dönemde Türkiye'de meydana gelen depremlerin ekonomik etkileri, Econder International Academic Journal, 1(1), 53-63.
 • Banuls V.A., Salmeron L.J., (2007), A scenario-based assessment model-SBAM, Technological Forecasting & Social Change, 74(6), 750-762.
 • Birinci F., (2013), Türkiye'nin depremselliği ve yapı stoğu yönünden mevzuat ve mali politikaların kentsel dönüşümü zorlaştıran unsurları, 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 25-27 Eylül, Antakya, Hatay, ss.25-27.
 • Buldurur M.A, Kurucu H., (2015), İstanbul'da afet yönetimi ve acil ulaşım yollarının değerlendirilmesi, Planlama Dergisi, 25(1), 21-31.
 • Dodmana D., Leckb H., Ruscab M., Colenbrandera S., (2017), African urbanisation and urbanism: ımplications for risk accumulation and reduction, International Journal of Disaster Risk Reduction, 26(2017), 7-15.
 • Erdoğan E., Yazgan E.M, Dilaver Z., Benzer N., Özer N., (2004), Düzce kenti deprem sonrası kentsel yenileme araştırmaları, Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje Numarası 2001.07.11-052, Ankara Universitesi, Ankara, 369ss.
 • Fahjan Y., Pakdamar F., Eryılmaz Y., Kara F.İ., (2015), Afet planlanmasında deprem riski belirsizliklerinin değerlendirilmesi, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 1(1-2), 21-39.
 • Işık E., Sağır Ç., Tozlu Z., Ustaoğlu S.Ü., (2019), Farklı deprem senaryolarına göre Kırşehir ili kayıp tahmin analizleri, Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 5(1), 80-93.
 • JICA, (2004), Türkiye'de doğal afetler konulu ülke strateji raporu, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Ankara, Turkey, 163ss.
 • Karaman H., Şahin M., (2009), Zeytinburnu ilçesi için deprem hasar tahmini çalışması, İtüdergisi/d mühendislik, 8(3), 91-101.
 • Karimzadeh S., Miyajima M., Hassanzadeh R., Amiraslanzadeh R., Kamel B.A., (2014), GIS-based seismic hazard, building vulnerability and human loss assesment for the earthquake scenario in Tabriz, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 66(2014), 263-280.
 • Osuteye E., Johnson C., Brown D., (2017), An analysis of data availability on disaster losses in Sub-Saharan African Cities, International Journal of Disaster Risk Reduction, 26, 24-33.
 • Özaslan M., Erşahin G., Akkahve D., Sabuncu A., (2001), Düzce ili raporu, Devlet Planlama Teşkilatı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Özmen B., (2000), 12 Kasım 1999 Düzce depreminin konut ve işyeri hasarları (rakamsal verilerle), 12 Kasım Düzce Depremi Raporu, Ankara, ss.155-214.
 • Özmen B., (2002), İstanbul İli için Deprem Senaryosu, Türkiye Mühendislik Haberleri, 417, 23-28.
 • Pavel F., Vacareanu R., (2016), Scenario-based earthquake risk assesment for Burcharest, Romania, International Journal of Disaster Risk Reduction, 20(2016), 138-144.
 • UNDRR, (2009), 2009 UNISDR terminology on disaster risk reduction, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, https://www.undrr.org/publication/2009-unisdr-terminology-disaster-risk-reduction, [Accessed 14 March 2022].
 • URL-1, (2021), Kentleşme, Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Kentle%C5%9Fme, [Accessed 12 August 2021].
 • URL-2, (2021), Turkish statistical institute, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30567, [Accessed 9 May 2021].
 • URL-3, (2022), Düzce nüfusu, https://www.nufusu.com/il/duzce-nufusu, [Accessed 14 March 2022].
 • URL-4, (2022), Deprem sıklığı ve anlamı: deprem sıklığının azalıyor veya artıyor gibi gözükmesi, büyük bir depremin geleceğine işaret eder mi?, Evrim Ağacı, https://evrimagaci.org/deprem-sıklıgı-ve-anlamı-deprem-sıklıgının-azalıyor-veya-artıyor-gibi-gozukmesi-buyuk-bir-depremin-gelecegine-isaret-eder-mi-9502, [Accessed 12 June 2022].
 • UN, (2014), World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, Highlights, United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2014), New York, 32ss.
 • Uslu, G., Uzun B., (2014), Kentsel dönüşüm projelerinde deprem etkisi, Harita Teknolojileri Elektronik, 6(2), 1-11.
 • Yüceşahin M.M., Bayar R., Özgür M.E., (2004), Türkiye'de şehirleşmenin mekansal dağılışı ve değişimi, Coğrafi Bilimler Dergisi, 2(1), 23-39.
 • Zhang Y., Weng W.G., Huang Z.L., (2018), A scenario-based model for earthquake emergency management effectiveness evaluation, Technological Forecasting & Social Change, 74(6), 750-762.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Yerbilimleri, Ortak Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Temmuz 2022
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zeynep MIHÇI>
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0003-1090-9405
Türkiye


Hüseyin BAYRAKTAR> (Sorumlu Yazar)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7277-0838
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dacd1038428, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, eissn = {2528-9640}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {8}, number = {2}, pages = {421 - 435}, doi = {10.21324/dacd.1038428}, title = {Scenario-Based Risk Assessment for Düzce Province}, key = {cite}, author = {Mıhçı, Zeynep and Bayraktar, Hüseyin} }
APA Mıhçı, Z. & Bayraktar, H. (2022). Scenario-Based Risk Assessment for Düzce Province . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 8 (2) , 421-435 . DOI: 10.21324/dacd.1038428
MLA Mıhçı, Z. , Bayraktar, H. "Scenario-Based Risk Assessment for Düzce Province" . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 8 (2022 ): 421-435 <http://dacd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/71418/1038428>
Chicago Mıhçı, Z. , Bayraktar, H. "Scenario-Based Risk Assessment for Düzce Province". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 8 (2022 ): 421-435
RIS TY - JOUR T1 - Düzce İli İçin Senaryo Bazlı Risk Değerlendirmesi AU - ZeynepMıhçı, HüseyinBayraktar Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.21324/dacd.1038428 DO - 10.21324/dacd.1038428 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 421 EP - 435 VL - 8 IS - 2 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.1038428 UR - https://doi.org/10.21324/dacd.1038428 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Scenario-Based Risk Assessment for Düzce Province %A Zeynep Mıhçı , Hüseyin Bayraktar %T Scenario-Based Risk Assessment for Düzce Province %D 2022 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 8 %N 2 %R doi: 10.21324/dacd.1038428 %U 10.21324/dacd.1038428
ISNAD Mıhçı, Zeynep , Bayraktar, Hüseyin . "Scenario-Based Risk Assessment for Düzce Province". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 8 / 2 (Temmuz 2022): 421-435 . https://doi.org/10.21324/dacd.1038428
AMA Mıhçı Z. , Bayraktar H. Scenario-Based Risk Assessment for Düzce Province. Doğ Afet Çev Derg. 2022; 8(2): 421-435.
Vancouver Mıhçı Z. , Bayraktar H. Scenario-Based Risk Assessment for Düzce Province. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2022; 8(2): 421-435.
IEEE Z. Mıhçı ve H. Bayraktar , "Scenario-Based Risk Assessment for Düzce Province", Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 421-435, Tem. 2022, doi:10.21324/dacd.1038428

Creative Commons License
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.