İntihal Belirleme

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (Doğ Afet Çev Derg) Crossref üyesidir, bu nedenle yayımlanması talebiyle dergiye gönderilen makalelerin ön değerlendirme sürecinde iThenticate yazılımı ile benzerlik oranları belirlenmektedir. Bu süreç sırasında iThenticate, kelime sayımı ve makalede yer alan bölüm, açıklama ve ifadelerin diğer bilimsel dokümanlardaki benzerliklerin işaretlendiği bir benzerlik raporu sağlamaktadır. Yüksek benzerlik oranı durumunda, bir makalenin reddedilmesine veya rapordaki yüksek benzerlik oranının kabul edilebilir sınıra (azami %15 ve tek bir kaynaktan maks. %5) çekilmesi için sorumlu yazara geri gönderilmesine karar verme hakkı editöre aittir.Son Güncelleme Zamanı: 23.02.2022 15:02:47

Creative Commons License
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.