Journal of Natural Hazards and Environment
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2528-9640 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Artvin Çoruh University | http://dacd.artvin.edu.tr/


About

The Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) is published by the Natural Hazards Application and Research Center of Artvin Coruh University. JNHE is a high-quality open-access peer-reviewed research journal publishing original research articles and reviews on all subjects related to both natural hazards and the environment. The Journal accepts manuscript both in English and Turkish and it is published biannually in the months of January and July with online version only.

Peer Review Process

All articles submitted to the journal are firstly evaluated by the editorial board and if it is suitable, it is reviewed by at least two academic reviewers chosen by the editorial board. JNHE uses double-blind review, meaning that the identities of the reviewers and authors are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process. The reviewing process of the manuscripts that are out of the Journal’s scope and not related to the subjects or not prepared in the format outlined in the author guidelines cannot be started.

Article Processing Charges

The Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) does not charge any submission or processing fee.

Journal of Natural Hazards and Environment

e-ISSN 2528-9640 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Artvin Çoruh University | http://dacd.artvin.edu.tr/
Cover Image


About

The Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) is published by the Natural Hazards Application and Research Center of Artvin Coruh University. JNHE is a high-quality open-access peer-reviewed research journal publishing original research articles and reviews on all subjects related to both natural hazards and the environment. The Journal accepts manuscript both in English and Turkish and it is published biannually in the months of January and July with online version only.

Peer Review Process

All articles submitted to the journal are firstly evaluated by the editorial board and if it is suitable, it is reviewed by at least two academic reviewers chosen by the editorial board. JNHE uses double-blind review, meaning that the identities of the reviewers and authors are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process. The reviewing process of the manuscripts that are out of the Journal’s scope and not related to the subjects or not prepared in the format outlined in the author guidelines cannot be started.

Article Processing Charges

The Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) does not charge any submission or processing fee.

Volume 7 - Issue 1 - Jan 25, 2021
 1. Uzaktan Algılama Yöntemleri İle Burdur Gölü’ndeki Alansal Değişiminin Belirlenmesi
  Pages 1 - 12
  Özümcan Alara KAYA, Gordana KAPLAN
 2. Trafik Kaynaklı Ağır Metal Kirliliklerinin İzlenmesinde Zeytin Ağacının (Olea europaea L.) Biyomonitör Olarak Değerlendirilmesi: Artvin Örneği
  Pages 13 - 26
  Mustafa Umut KONANC
 3. Kent İçi Trafikten Kaynaklanan Stratejik Gürültü Haritalarının Değerlendirilmesi
  Pages 27 - 40
  Şafak TERCAN, Gökhan YAMAN
 4. SPI ve CZI Kuraklık İndislerinin CBS Tabanlı Zamansal ve Konumsal Karşılaştırması: Burdur Gölü Havzası Örneği
  Pages 41 - 58
  Erhan ŞENER, Şehnaz ŞENER
 5. Şiran (Gümüşhane) İlçe Merkezi Su Kaynaklarının Kalitesi ve Hidrojeokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  Pages 59 - 74
  Ümmühan SEMİZ, Mehmet Ali GÜCER, Selçuk ALEMDAĞ
 6. Su İdarelerinin Su Kayıp Yönetim Performansının Analizi ve Temel Performans Gösterge Hesaplama Aracının Geliştirilmesi
  Pages 75 - 88
  Mahmut FIRAT, Cansu ORHAN, Salih YILMAZ, Özgür ÖZDEMİR
 7. Muğla İlinde 1960-2018 Dönemi Kuraklık Analizi
  Pages 89 - 100
  Kahraman OĞUZ, Muhammet Ali PEKİN, Gülten ÇAMALAN
 8. Trafik Verilerine Göre Afetlerde Bölgesel Hizmet Verebilecek İdeal Havalimanı Önerileri
  Pages 101 - 109
  Emre DEMİR
 9. Taşkın Farkındalık ve Erken Uyarı Sistemleri Değerlendirmesi: Trabzon Beşikdüzü Örneği
  Pages 110 - 123
  Tuğçe ANILAN, Hilal DURMUŞ, Emre AKÇALI, Ömer YÜKSEK
 10. Güneydoğu Anadolu Bölgesi İllerinin CBS Kullanarak Hava Kalitesinin Mekânsal Değişiminin İncelenmesi (2007-2019)
  Pages 124 - 135
  Ercan VURAL
 11. EraInterim Re-analiz Verileri Kullanılarak İstatistiksel Ölçek İndirgeme Yöntemi ile Doğu Karadeniz Havzası Aylık Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Tahmin Edilmesi
  Pages 136 - 148
  Sinan NACAR, Murat KANKAL, Umut OKKAN
 12. Siirt İli Deprem Tehlike Analizi
  Pages 149 - 158
  Murat DOĞRUYOL
 13. Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Ankara İli İçin Olası Afet Sonrası Geçici Barınma Alanlarının Seçimi
  Pages 159 - 175
  Mine ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Cem MENTEN
 14. Eğimli Arazilerde Kaya Tutucu Toprakarme Duvarların Uygulanabilirliği ve Alternatif Kaya Islahı Çözümleriyle Karşılaştırılması: Kanlıpelit Örneği
  Pages 176 - 191
  Muhammet ÇELİK, Mohammad Manzoor NASERY
 15. Açık İşletme Demir Cevherleşmesinin Asit Maden Drenajı Oluşumuna Yönelik Kestirimlerinin Araştırılması (Adana/Saimbeyli)
  Pages 192 - 203
  Ayşe DOKUZLAR, Nil YAPICI
Indexes and Platforms