e-ISSN: 2528-9640
Founded: 2015
Publisher: Artvin Çoruh University
Cover Image
 

About

The Journal of Natural Hazards and Environment (J Nat Haz Environ - JNHE) is published by the Natural Hazards Application and Research Center of Artvin Coruh University. JNHE is a high-quality open-access peer-reviewed research journal publishing original research articles and reviews on all subjects related to both natural hazards and the environment. The Journal accepts manuscript both in English and Turkish and it is published biannually in the months of January and July with online version only.

Peer Review Process

All articles submitted to the journal are firstly evaluated by the editorial board and if it is suitable, it is reviewed by at least two academic reviewers chosen by the editorial board. JNHE uses double-blind review, meaning that the identities of the reviewers and authors are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process. The reviewing process of the manuscripts that are out of the Journal’s scope and not related to the subjects or not prepared in the format outlined in the author guidelines cannot be started.

Article Processing Charges

The Journal of Natural Hazards and Environment (JNHE) does not charge any submission or processing fee.

2024 - Volume: 10 Issue: 1

Research Article

SPI Analizlerine Göre Karadeniz Bölgesi’nin Kurak ve Nemli Dönemlerinin Belirlenmesi

Research Article

Multi-Disaster Hazard Analysis, The Case of Elazığ Province

Research Article

Bartın İlinin İklim Sınıflarının Belirlenmesi ve CBS Tabanlı İklim Sınır Haritalarının Oluşturulması

Research Article

Flood risk assessment using Neutrosophic Analytical Hierarchy Process (N-AHP) and GIS techniques in the Melet Basin (Türkiye)

Research Article

İklim Değişikliğinin ve Kentleşmenin Etkilerini Akarsu Kıyısı Yerleşim Alanlarında Sel Felaketi Üzerinden Tartışmak

Research Article

Yağmur Suyu Potansiyelinin Hesabı: Çorum İli Örneği, Türkiye

Research Article

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Yangın Hasarının ve Yangına Duyarlı Alanların Belirlenmesi: Aydıncık (Mersin) İlçesi Örneği, Türkiye

Research Article

Analysing the Effects of Atmospheric Teleconnections on Streamflow Regime in the Eastern Black Sea Basin in Türkiye

Research Article

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Biyogaz Enerji Santrali Kuruluş Yeri Seçimi: Ankara ili Polatlı İlçesi İçin Bir Örnek

Research Article

Anlık Maksimum Debilerin 2025-2055 Dönemindeki Yağış ve Sıcaklık Farklılıklarına Göre Değişimi, Doğu Karadeniz Havzası İncelemesi

Research Article

Afet Sonrası Oluşan İkincil Afet Kriterlerinin Değerlendirilmesi: Ordu İli İçin Bir Uygulama

Research Article

Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Akran Etkisinin Kampüs Ortamındaki Plastik Atıkların Çeşitliliği Üzerine Etkisi

Research Article

15 Mart 2023'te Şanlıurfa’da Meydana Gelen Sel ve Taşkının Oluşumunda Etkili Olan Coğrafi Faktörlerin Değerlendirilmesi