Research Article
BibTex RIS Cite

Su ve Kanalizasyon İdareleri için Mevcut Durum Analizi ile Uygun Performans Göstergelerinin Web Tabanlı Hesaplama Aracı ile Değerlendirilmesi

Year 2024, Volume: 10 Issue: 1, 167 - 178, 28.01.2024
https://doi.org/10.21324/dacd.1309329

Abstract

Su idareleri, su kayıplarını yönetmek ve su hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürebilmek için gelir getirmeyen su performansını düzenli izlemeli ve kontrol altına almalıdır. Etkin ve sürdürülebilir su kayıp yönetimi, içme suyu dağıtım sistemlerinde su, enerji ve finansal verimliliğin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada geliştirilen web tabanlı yazılım aracılığıyla su kayıp yönetimi bileşenlerinin değerlendirilmesi, gerçekçi bir yaklaşım ile mevcut durum analiz edilmesi ve idarelerin zayıf ve güçlü yönleri ile karşılaşabilecekleri potansiyel riskler tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle idarenin personel, teknik, ekipman ve finansal açıdan yeterliliğini ifade eden mevcut durum bileşenleri çalışma kapsamında 0’dan 5’e kadar geliştirilen 6 kademeli özgün puanlandırma matrisi ile analiz edilmekte, güvenilir ve kaliteli olan veriler elde edilmekte ve sonrasında ölçülebilir, uygulanabilir ve karşılaştırılabilir olan performans göstergelerinin analizi sistematik bir biçimde yapılacak şekilde üç modül birbiri ile entegre bir biçimde dinamik olarak çalışmaktadır. Böylece iyileştirilmesi gereken öncelikli alanlar tespit edilerek kısa-orta ve uzun vadeli gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler tanımlanmakta, geliştirilen modüller ile idarelerin boşluk analizine fırsat tanınmaktadır. Su kayıp oranının azaltılması ve kontrol altına alınması ve sistem performansının iyileştirilmesi için, idarelerin mevcut durumu ve hedefleri göz önüne alınarak en uygun göstergeler ve süreç belirlenmektedir. Geliştirilen su kayıp yönetimi aracı sahayı temsil etmekte ve ekonomik bileşenleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır. Aynı zamanda bu araç işlemlerin hızlı ve sistematik bir şekilde yapılmasına olanak tanımakta ve su kaybı azaltma faaliyetlerinde verimli analizler yapılmasını sağlamaktadır.

Supporting Institution

İnönü Üniversitesi, TÜBİTAK

Project Number

İÜBAP-FBA-2021-2457, 220M091

Thanks

Bu çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (İÜBAP-FBA-2021-2457) ve TÜBİTAK (Proje No: 220M091) tarafından desteklenmiştir.

References

 • Al-Omari, A. (2013). A methodology for the breakdown of NRW into real and administrative losses. Water Resources Management, 27, 1913–1930. https://doi.org/10.1007/s11269-013-0262-y
 • Arregui, F. J., Cobacho, R., Soriano, J., & Jimenez-Redal, R. (2018). Calculation proposal for the economic level of apparent losses (ELAL) in a water supply system. Water, 10(12), Article 1809. https://doi.org/10.3390/w10121809
 • Berg, S. V. (2020). Performance assessment using key performance indicators (KPIs) for water utilities: a primer. Water Economics and Policy, 6(02), Article 2050001. https://doi.org/10.1142/S2382624X20500010
 • Bozkurt, C. (2022). Su kayıp yönetimi ve kontrolü için optimizasyon tabanlı en uygun strateji modelinin geliştirilmesi [Doktora tezi, Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Bozkurt, C., Firat, M., & Ates, A. (2022a). Development of a new comprehensive framework for the evaluation of leak management components and practices. AQUA-Water Infrastructure, Ecosystems and Society, 71(5), 642–663. https://doi.org/10.2166/aqua.2022.031
 • Bozkurt, C., Firat, M., Ateş, A. Yılmaz, S., & Özdemir, Ö. (2022b). Strategic water loss management: Current status and new model for future perspectives. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 40(2), 310–322. https://doi.org/10.14744/sigma.2022.00035
 • Bozkurt, C., Firat, M., Yilmaz, S., & Ates, A. (2022c). Development of current condition assessment and target definition model for water balance practices in sustainable water loss management. Water Supply, 22(5), 5028–5043. https://doi.org/10.2166/ws.2022.176
 • Cetrulo, T. B., Marques, R. C., & Malheiros, T. F. (2019). An analytical review of the efficiency of water and sanitation utilities in developing countries. Water Research, 161, 372–380. https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.05.044
 • Chimene, C. (2013). Strategies and methods for apparent water loss management in developing countries a case study of Mozambique Catine António Chimene [MSc dissertation, UNESCO-IHE Institute for Water Education)]. Repository IHE Delft Institute for Water Education. https://ihedelftrepository.contentdm.oclc.org/digital/collection/masters1/id/42757/
 • De Paola, F., Fontana, N., Galdiero, E., Giugni, M., Degli Uberti, G.S., & Vitaletti, M. (2014). Optimal design of district metered areas in water distribution networks. Procedia Engineering, 70, 449–457. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.02.050
 • Dighade, R. R., Kadu, M. S., & Pande, A. M. (2014). Challenges in Water Loss Management of Water Distribution Systems in Developing Countries. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 3(6), 13838–13846.
 • Fırat, M., Orhan, C., Yılmaz, S., & Özdemir, Ö. (2021). Su idarelerinin su kayıp yönetim performansının analizi ve temel performans gösterge hesaplama aracının geliştirilmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 7(1), 75–88. https://doi.org/10.21324/dacd.784488
 • Franceschini, F., Galetto, M., Maisano, D., & Viticchi, L. (2006). The Condition of Uniqueness in Manufacturing Process Representation by Performance/Quality Indicators. Quality and Reliability Engineering International, 22(5), 567–580. https://doi.org/10.1002/qre.762.
 • Gunawan, I., Schultmann, F., & Zarghami, S.A. (2017). The four Rs performance indicators of water distribution networks: A review of research literature. International Journal of Quality & Reliability Management, 34, 720–732. https://doi.org/10.1108/IJQRM-11-2016-0203
 • Hu, Z., Tan, D., Chen, B., Chen, W., & Shen, D. (2021). Review of model-based and data-driven approaches for leak detection and location in water distribution systems. Water Supply, 21, 3282–3306. https://doi.org/10.2166/ws.2021.101
 • Lambert A. O. (2002). International Report: Water losses management and techniques. Water Science and Technology: Water Supply, 2(4), 1–20.
 • Loureiro, D., Beceiro, P., Moreira, M., Arranja, C., Cordeiro, D., & Alegre, H. (2023). A comprehensive performance assessment system for diagnosis and decision-support to improve water and energy efficiency and its demonstration in Portuguese collective irrigation systems. Agricultural Water Management, 275, Article 107998. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2022.107998
 • Maziotis, A., Molinos-Senante, M., Sala-Garrido, R., & Mocholí-Arce, M. (2023). Evaluation of dynamic eco-efficiency of water companies: the influence of non-revenue water and water supply interruptions. npj Clean Water, 6, Article 20. https://doi.org/10.1038/s41545-023-00233-1
 • Mbuvi, D., De Witte, K., & Perelman, S. (2012). Urban water sector performance in Africa: A step-wise bias-corrected efficiency and effectiveness analysis. Utilities Policy, 22, 31–40. https://doi.org/10.1016/j.jup.2012.02.004
 • Mukherjee, M., Chindarkar, N., & Grönwall, J. (2015). Non-revenue water and cost recovery in urban India: The case of Bangalore. Water Policy, 17, 484–501. https://doi.org/10.2166/wp.2014.304
 • Okeola, O. G., & Sule, B. F. (2012). Evaluation of management alternatives for urban water supply system using Multicriteria Decision Analysis. Journal of King Saud University - Engineering Sciences, 24(1), 19–24. https://doi.org/10.1016/j.jksues.2011.07.004
 • Pearson, D. (2019). Standard Definitions for Water Losses, Standard Definitions for Water Losses. IWA Publishing. https://doi.org/10.2166/9781789060881
 • Sala-Garrido, R., Mocholí-Arce, M., Maziotis, A., & Molinos-Senante, M. (2023). Benchmarking the performance of water companies for regulatory purposes to improve its sustainability. npj Clean Water, 6, Article 1. https://doi.org/10.1038/s41545-022-00218-6
 • Sarı, Z. (2015). Veri zarflama analizi ve bir uygulama, [Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Tourinho, M., Santos, P. R., Pinto, F. T., & Camanho, A. S. (2022). Performance assessment of water services in Brazilian municipalities: An integrated view of efficiency and access. Socio-Economic Planning Sciences, 79, Article 101139. https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101139
 • Tsitsifli, S., Kanakoudis, V., Kouziakis, C., Demetriou, G., & Lappos, S. (2017). Reducing non-revenue water in urban water distribution networks using DSS tools. Water Utility Journal, 16, 25-37.
 • Vilanova, M. R. N., & Balestieri, J. A. P. (2015). Modeling of hydraulic and energy efficiency indicators for water supply systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 48, 540–557. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.024
 • Wyatt, A. S. (2010). Non-revenue water: financial model for optimal management in developing countries. RTI Press. https://doi.org/10.3768/rtipress.2010.mr.0018.1006
 • Yazid, N.A.M., Zaini, N., Chelliapan, S., Othman, N.R.M., Albati, S., & Nasri, N.S. (2017). Economic and efficiency indicators in non-revenue water performance. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), 8(10), 1419–1431.

Current Situation Analysis and Evaluation of Appropriate Performance Indicators with Web Based Calculation Tool for Water and Sewerage Administrations

Year 2024, Volume: 10 Issue: 1, 167 - 178, 28.01.2024
https://doi.org/10.21324/dacd.1309329

Abstract

Water utilities should regularly monitor and control non-revenue water performance to manage water losses and maintain uninterrupted water services. Effective and sustainable water loss management is crucial for ensuring water, energy and financial efficiency in drinking water distribution systems. In this study, it is aimed to evaluate the water loss management components, analyze the current situation with a realistic approach, and identify the weaknesses and strengths of the administrations and the potential risks they may encounter through the web-based software developed in this study. In this context, in the study, firstly, the current situation components, which express the competence of the administration in terms of personnel, technique, equipment and financials, are analyzed with the 6-stage original scoring matrix developed from 0 to 5 within the scope of the study, reliable and quality data are obtained, and then the three modules work dynamically in an integrated way with each other so that the analysis of measurable, applicable and comparable performance indicators is done systematically. Thus, priority areas that need improvement are identified, short-medium and long-term realistic and achievable targets are defined, and the gap analysis of the administrations is provided with the developed modules. In order to reduce and control the water loss rate and to improve the system performance, the most appropriate indicators and processes are determined by considering the current situation and targets of the administrations. The developed water loss management tool represents the field and provides a holistic approach, taking into account the economic components. At the same time, this tool allows for processes to be carried out quickly and systematically, and provides efficient analysis in water loss reduction activities.

Project Number

İÜBAP-FBA-2021-2457, 220M091

References

 • Al-Omari, A. (2013). A methodology for the breakdown of NRW into real and administrative losses. Water Resources Management, 27, 1913–1930. https://doi.org/10.1007/s11269-013-0262-y
 • Arregui, F. J., Cobacho, R., Soriano, J., & Jimenez-Redal, R. (2018). Calculation proposal for the economic level of apparent losses (ELAL) in a water supply system. Water, 10(12), Article 1809. https://doi.org/10.3390/w10121809
 • Berg, S. V. (2020). Performance assessment using key performance indicators (KPIs) for water utilities: a primer. Water Economics and Policy, 6(02), Article 2050001. https://doi.org/10.1142/S2382624X20500010
 • Bozkurt, C. (2022). Su kayıp yönetimi ve kontrolü için optimizasyon tabanlı en uygun strateji modelinin geliştirilmesi [Doktora tezi, Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Bozkurt, C., Firat, M., & Ates, A. (2022a). Development of a new comprehensive framework for the evaluation of leak management components and practices. AQUA-Water Infrastructure, Ecosystems and Society, 71(5), 642–663. https://doi.org/10.2166/aqua.2022.031
 • Bozkurt, C., Firat, M., Ateş, A. Yılmaz, S., & Özdemir, Ö. (2022b). Strategic water loss management: Current status and new model for future perspectives. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 40(2), 310–322. https://doi.org/10.14744/sigma.2022.00035
 • Bozkurt, C., Firat, M., Yilmaz, S., & Ates, A. (2022c). Development of current condition assessment and target definition model for water balance practices in sustainable water loss management. Water Supply, 22(5), 5028–5043. https://doi.org/10.2166/ws.2022.176
 • Cetrulo, T. B., Marques, R. C., & Malheiros, T. F. (2019). An analytical review of the efficiency of water and sanitation utilities in developing countries. Water Research, 161, 372–380. https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.05.044
 • Chimene, C. (2013). Strategies and methods for apparent water loss management in developing countries a case study of Mozambique Catine António Chimene [MSc dissertation, UNESCO-IHE Institute for Water Education)]. Repository IHE Delft Institute for Water Education. https://ihedelftrepository.contentdm.oclc.org/digital/collection/masters1/id/42757/
 • De Paola, F., Fontana, N., Galdiero, E., Giugni, M., Degli Uberti, G.S., & Vitaletti, M. (2014). Optimal design of district metered areas in water distribution networks. Procedia Engineering, 70, 449–457. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.02.050
 • Dighade, R. R., Kadu, M. S., & Pande, A. M. (2014). Challenges in Water Loss Management of Water Distribution Systems in Developing Countries. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 3(6), 13838–13846.
 • Fırat, M., Orhan, C., Yılmaz, S., & Özdemir, Ö. (2021). Su idarelerinin su kayıp yönetim performansının analizi ve temel performans gösterge hesaplama aracının geliştirilmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 7(1), 75–88. https://doi.org/10.21324/dacd.784488
 • Franceschini, F., Galetto, M., Maisano, D., & Viticchi, L. (2006). The Condition of Uniqueness in Manufacturing Process Representation by Performance/Quality Indicators. Quality and Reliability Engineering International, 22(5), 567–580. https://doi.org/10.1002/qre.762.
 • Gunawan, I., Schultmann, F., & Zarghami, S.A. (2017). The four Rs performance indicators of water distribution networks: A review of research literature. International Journal of Quality & Reliability Management, 34, 720–732. https://doi.org/10.1108/IJQRM-11-2016-0203
 • Hu, Z., Tan, D., Chen, B., Chen, W., & Shen, D. (2021). Review of model-based and data-driven approaches for leak detection and location in water distribution systems. Water Supply, 21, 3282–3306. https://doi.org/10.2166/ws.2021.101
 • Lambert A. O. (2002). International Report: Water losses management and techniques. Water Science and Technology: Water Supply, 2(4), 1–20.
 • Loureiro, D., Beceiro, P., Moreira, M., Arranja, C., Cordeiro, D., & Alegre, H. (2023). A comprehensive performance assessment system for diagnosis and decision-support to improve water and energy efficiency and its demonstration in Portuguese collective irrigation systems. Agricultural Water Management, 275, Article 107998. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2022.107998
 • Maziotis, A., Molinos-Senante, M., Sala-Garrido, R., & Mocholí-Arce, M. (2023). Evaluation of dynamic eco-efficiency of water companies: the influence of non-revenue water and water supply interruptions. npj Clean Water, 6, Article 20. https://doi.org/10.1038/s41545-023-00233-1
 • Mbuvi, D., De Witte, K., & Perelman, S. (2012). Urban water sector performance in Africa: A step-wise bias-corrected efficiency and effectiveness analysis. Utilities Policy, 22, 31–40. https://doi.org/10.1016/j.jup.2012.02.004
 • Mukherjee, M., Chindarkar, N., & Grönwall, J. (2015). Non-revenue water and cost recovery in urban India: The case of Bangalore. Water Policy, 17, 484–501. https://doi.org/10.2166/wp.2014.304
 • Okeola, O. G., & Sule, B. F. (2012). Evaluation of management alternatives for urban water supply system using Multicriteria Decision Analysis. Journal of King Saud University - Engineering Sciences, 24(1), 19–24. https://doi.org/10.1016/j.jksues.2011.07.004
 • Pearson, D. (2019). Standard Definitions for Water Losses, Standard Definitions for Water Losses. IWA Publishing. https://doi.org/10.2166/9781789060881
 • Sala-Garrido, R., Mocholí-Arce, M., Maziotis, A., & Molinos-Senante, M. (2023). Benchmarking the performance of water companies for regulatory purposes to improve its sustainability. npj Clean Water, 6, Article 1. https://doi.org/10.1038/s41545-022-00218-6
 • Sarı, Z. (2015). Veri zarflama analizi ve bir uygulama, [Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Tourinho, M., Santos, P. R., Pinto, F. T., & Camanho, A. S. (2022). Performance assessment of water services in Brazilian municipalities: An integrated view of efficiency and access. Socio-Economic Planning Sciences, 79, Article 101139. https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101139
 • Tsitsifli, S., Kanakoudis, V., Kouziakis, C., Demetriou, G., & Lappos, S. (2017). Reducing non-revenue water in urban water distribution networks using DSS tools. Water Utility Journal, 16, 25-37.
 • Vilanova, M. R. N., & Balestieri, J. A. P. (2015). Modeling of hydraulic and energy efficiency indicators for water supply systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 48, 540–557. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.024
 • Wyatt, A. S. (2010). Non-revenue water: financial model for optimal management in developing countries. RTI Press. https://doi.org/10.3768/rtipress.2010.mr.0018.1006
 • Yazid, N.A.M., Zaini, N., Chelliapan, S., Othman, N.R.M., Albati, S., & Nasri, N.S. (2017). Economic and efficiency indicators in non-revenue water performance. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), 8(10), 1419–1431.
There are 29 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Civil Engineering (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Cansu Bozkurt 0000-0002-0987-1297

Mahmut Fırat 0000-0002-8010-9289

Abdullah Ateş 0000-0002-4236-6794

Project Number İÜBAP-FBA-2021-2457, 220M091
Publication Date January 28, 2024
Submission Date June 3, 2023
Acceptance Date September 15, 2023
Published in Issue Year 2024Volume: 10 Issue: 1

Cite

APA Bozkurt, C., Fırat, M., & Ateş, A. (2024). Su ve Kanalizasyon İdareleri için Mevcut Durum Analizi ile Uygun Performans Göstergelerinin Web Tabanlı Hesaplama Aracı ile Değerlendirilmesi. Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi, 10(1), 167-178. https://doi.org/10.21324/dacd.1309329
AMA Bozkurt C, Fırat M, Ateş A. Su ve Kanalizasyon İdareleri için Mevcut Durum Analizi ile Uygun Performans Göstergelerinin Web Tabanlı Hesaplama Aracı ile Değerlendirilmesi. J Nat Haz Environ. January 2024;10(1):167-178. doi:10.21324/dacd.1309329
Chicago Bozkurt, Cansu, Mahmut Fırat, and Abdullah Ateş. “Su Ve Kanalizasyon İdareleri için Mevcut Durum Analizi Ile Uygun Performans Göstergelerinin Web Tabanlı Hesaplama Aracı Ile Değerlendirilmesi”. Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi 10, no. 1 (January 2024): 167-78. https://doi.org/10.21324/dacd.1309329.
EndNote Bozkurt C, Fırat M, Ateş A (January 1, 2024) Su ve Kanalizasyon İdareleri için Mevcut Durum Analizi ile Uygun Performans Göstergelerinin Web Tabanlı Hesaplama Aracı ile Değerlendirilmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 10 1 167–178.
IEEE C. Bozkurt, M. Fırat, and A. Ateş, “Su ve Kanalizasyon İdareleri için Mevcut Durum Analizi ile Uygun Performans Göstergelerinin Web Tabanlı Hesaplama Aracı ile Değerlendirilmesi”, J Nat Haz Environ, vol. 10, no. 1, pp. 167–178, 2024, doi: 10.21324/dacd.1309329.
ISNAD Bozkurt, Cansu et al. “Su Ve Kanalizasyon İdareleri için Mevcut Durum Analizi Ile Uygun Performans Göstergelerinin Web Tabanlı Hesaplama Aracı Ile Değerlendirilmesi”. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 10/1 (January 2024), 167-178. https://doi.org/10.21324/dacd.1309329.
JAMA Bozkurt C, Fırat M, Ateş A. Su ve Kanalizasyon İdareleri için Mevcut Durum Analizi ile Uygun Performans Göstergelerinin Web Tabanlı Hesaplama Aracı ile Değerlendirilmesi. J Nat Haz Environ. 2024;10:167–178.
MLA Bozkurt, Cansu et al. “Su Ve Kanalizasyon İdareleri için Mevcut Durum Analizi Ile Uygun Performans Göstergelerinin Web Tabanlı Hesaplama Aracı Ile Değerlendirilmesi”. Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi, vol. 10, no. 1, 2024, pp. 167-78, doi:10.21324/dacd.1309329.
Vancouver Bozkurt C, Fırat M, Ateş A. Su ve Kanalizasyon İdareleri için Mevcut Durum Analizi ile Uygun Performans Göstergelerinin Web Tabanlı Hesaplama Aracı ile Değerlendirilmesi. J Nat Haz Environ. 2024;10(1):167-78.