e-ISSN: 2528-9640
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Artvin Çoruh Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Dergi Hakkında

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (DACD), Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOĞAM) tarafından yayınlanmaktadır. Dergide, doğal afetler ve çevre ile ilgili tüm konularda daha önce yayınlanmamış özgün araştırma makaleleri ve sınırlı sayıdaki derlemeler Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Bilimsel, hakemli ve açık erişimli bir dergi olan Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez online olarak yayınlanmaktadır. 


Hakemlik Süreci

Dergi, çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra en az 2 hakemin inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kurallarına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmamaktadır.


Makale İşlem Ücreti

Dergiye gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

2021 - Cilt: 7 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Küresel Atmosferik indislerin Büyük Menderes Ve Gediz Havzası Akımları Üzerindeki Etkisi

Araştırma Makalesi

02 Mart 2017 Adıyaman-Samsat Depremi (Ml=5.7) Artçı Şokları Yardımıyla İstatistiksel Parametrelerinin Analizi ve Bölgesel Değişimleri

Araştırma Makalesi

Akım Kuraklık İndeksi Yönteminin Farklı Zaman Ölçekleri için Hidrolojik olarak Değerlendirilmesi: Arsuz Ovası Örnek Çalışması

Araştırma Makalesi

Türk Bina Deprem Yönetmeliği 2018: Sahaya Özel Zemin Davranış Analizlerinde Profil Derinliği Değişiminin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

DÜZCE İLİNDE İLKOKULLARIN İÇ VE DIŞ ORTAMLARINDAKİ TOZ ÖRNEKLERİNDE PCB DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Araştırma Makalesi

Design and Assessment of a Material Recycling Facility (MRF) in a Middle-Scale Residential Area

Araştırma Makalesi

Lojistik Regresyon, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Orman Yangını Risk Bölgesi Modellemesi: Muğla - Milas Örneği

Creative Commons License
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.