Bir hata meydana geldi.

e-ISSN: 2528-9640
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Artvin Çoruh Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Dergi Hakkında

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (Doğ Afet Çev Derg), Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOĞAM) tarafından yayınlanmaktadır. Dergide, doğal afetler ve çevre ile ilgili tüm konularda daha önce yayınlanmamış özgün araştırma makaleleri ve sınırlı sayıdaki derlemeler Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Bilimsel, hakemli ve açık erişimli bir dergi olan Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez online olarak yayınlanmaktadır. 


Hakemlik Süreci

Dergi, çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra en az 2 hakemin inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kurallarına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmamaktadır.


Makale İşlem Ücreti

Dergiye gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

2022 - Cilt: 8 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Karadere Deresi’nin (Araklı-Trabzon) Su Kalitesi Yönünden İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Sel Afetlerinde Acil Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu ve Yaşanan Sorunlar: Hopa Örneği

Araştırma Makalesi

Türkiye Üzerinde ERA5 Saatlik Hava Sıcaklığı Verilerinin Doğruluğunun Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Türkiye Muğla İlindeki Çam Bal Arılıkları için Doğal Afet Riskinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Samsun İli İçin Sıcak Hava ve Soğuk Hava Dalgalarının Zamansal Analizleri

Araştırma Makalesi

Van İl’inin Afetselliği ve Afet Konutlarında Yer Seçimi Uygulamaları

Araştırma Makalesi

Küresel Isınmanın Etkisi Altında Sürdürülebilir Mimari Tasarım

Araştırma Makalesi

Büyük Melen Çayı’nda (Düzce) Günlük Yağışlarla Akım İlişkileri

Araştırma Makalesi

Afet Yönetimindeki Paradoks: 2020 Ege Denizi Depremi

Araştırma Makalesi

Çok Değişkenli Kuraklık Frekans Analizi ve Risk Değerlendirmesi; Kahramanmaraş Örneği

Araştırma Makalesi

Rapor Edilmeyen Sızıntıların Yönetiminde Aktif Kaçak Kontrolünün Planlanması ve Sahada Uygulanması

Araştırma Makalesi

Assessment of Halonitromethanes Formation Potentials Based on Different Disinfection Scenarios in Source Water with Low SUVA Value

Araştırma Makalesi

Afet Yönetimi İçin Mobil Uygulama Tasarımı ve CBS ile Acil Durum Toplanma Alanlarının Uygunluğunun İrdelenmesi: Konya İli Örneği

Araştırma Makalesi

Yanardağ Patlamalarının CBS ve Uzaktan Algılama ile İzlenmesi: Cumbre Vieja Yanardağı Örneği

Araştırma Makalesi

VAN GÖLÜ SU YÜZEYİ SICAKLIKLARININ EĞİLİM ANALİZİ

Araştırma Makalesi

Dicle Havzasındaki Potansiyel Evapotranspirasyon Değerlerindeki Eğilimlerin Yenilikçi Şen Trend Analizi ve Mann-Kendall Mertebe Korelasyon Testi ile Tespit Edilmesi

Araştırma Makalesi

Determining the Factors Affecting Air Quality in Marmara, Turkey, and Assessing It Using Air Quality Indices

Araştırma Makalesi

Sanayi Kaynaklı Noktasal Emisyonların Hava Kirliliğine Etkisi: Kayseri İli Örneği

Araştırma Makalesi

Köppen-Trewartha ve Thornthwaite Yöntemlerine Göre Isparta Yöresi İklim Tipinin Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Use of the WinTR-55 Hydrologic Model on Determination of Flood Peak Discharge: The Case of Kirklareli Vize Stream and Samsun Minoz Stream Watersheds

Creative Commons License
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.