Bir hata meydana geldi.

e-ISSN: 2528-9640
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Artvin Çoruh Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Dergi Hakkında

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (Doğ Afet Çev Derg), Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOĞAM) tarafından yayınlanmaktadır. Dergide, doğal afetler ve çevre ile ilgili tüm konularda daha önce yayınlanmamış özgün araştırma makaleleri ve sınırlı sayıdaki derlemeler Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlanmaktadır. Bilimsel, hakemli ve açık erişimli bir dergi olan Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez online olarak yayınlanmaktadır. 


Hakemlik Süreci

Dergi, çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen her türlü yazı Editör ön incelemesinden sonra en az 2 hakemin inceleme ve değerlendirmesinden geçirilmektedir. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya derginin yazım kurallarına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmamaktadır.


Makale İşlem Ücreti

Dergiye gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

2023 - Cilt: 9 Sayı: 1

Derleme

Zamandizinsel İklim Değişikliği ve Nükleer Enerjiye Bir Bakış

Araştırma Makalesi

Doğu Karadeniz Bölgesi Geçici Barınma Alanlarının İrdelenmesi

Araştırma Makalesi

Kuraklık ve Sıcak Hava Dalgası Afetlerinin Tarımsal Üretim Üzerine Etkisinin Dünya’dan Yaşanmış Örneklerle İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Afyon Ovası Kuzeybatı Bölümü Yeraltı Sularının Hidrojeokimyası ve Kullanılabilirlik Özellikleri

Creative Commons License
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.