Dergi Kurulları

Baş Editör

Prof. Dr. Halil AKINCI (Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: halil.akinci@artvin.edu.tr

Yardımcı Editörler

Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP (Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: ayavuzozalp@artvin.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa TÜFEKÇİOĞLU (Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: mtufekci61@artvin.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN (Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: onurdemirarslan@artvin.edu.tr 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Mehmet ÖZALP (Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: mozalp@artvin.edu.tr

Editör Kurulu

Prof. Dr. Abdurrahman DOKUZ (Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: dokuz@gumushane.edu.tr

Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN (Düzce Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: aaydin@duzce.edu.tr

Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU (Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: atufekci@artvin.edu.tr

Prof. Dr. Aykut AKGÜN (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: aykut.akgun@ktu.edu.tr

Prof. Dr. Bülent SAĞLAM (Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: bsaglam@artvin.edu.tr

Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: cgokce@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Haluk ÖZENER (Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: ozener@boun.edu.tr

Prof. Dr. Hasan ÖZDEMİR (Uludağ Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: ozdemirh@uludag.edu.tr

Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: kadioglu@itu.edu.tr

Prof. Dr. Yasin FAHJAN (Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: fahjan@gtu.edu.tr

Prof. Dr. Zafer ASLAN (İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: zaferaslan@aydin.edu.tr

Prof. Dr. Zülfü GÜROCAK (Fırat Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: zgurocak@firat.edu.tr

Doç. Dr. Ayla BİLGİN (Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: ayla.bilgin@artvin.edu.tr

Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP (Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: ayavuzozalp@artvin.edu.tr

Doç. Dr. Bülent TURGUT (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: bulentturgut@ktu.edu.tr

Doç. Dr. Hazan ALKAN AKINCI (Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: hazan.akinci@artvin.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet ÖZALP (Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: mozalp@artvin.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa TÜFEKÇİOĞLU (Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: mtufekci61@artvin.edu.tr

Doç. Dr. Sedat DOĞAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: sedatdo@omu.edu.tr

Doç. Dr. Selçuk ALEMDAĞ (Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: selcuk@gumushane.edu.tr

Prof. Dr. Selim Latif SANİN (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: sanin@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Serkan ÖZTÜRK (Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: serkanozturk@gumushane.edu.tr

Doç. Dr. Yalçın KANBAY (Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: yalcinkanbay@artvin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN (Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: onurdemirarslan@artvin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serden BAŞAK (Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: ismailserden.basak@ksbu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Vedat YILMAZ (Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: vedatyilmaz@artvin.edu.tr

Dr. Cem KILIÇOĞLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: cem.kilicoglu@samsun.edu.tr

Dr. Gülseren DAĞDELENLER (Hacettepe Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: gulsrn@hacettepe.edu.tr

Uluslararası Editörler

Prof. Dr. Richard C SCHULTZ (Iowa State Univertiy, United States)
e-mail: rschultz@iastate.edu

Prof. Dr. Biswajeet PRADHAN (University of Technology Sydney, Australia)
e-mail: Biswajeet.Pradhan@uts.edu.au

Dr. Netra R. REGMI (University of Oklahoma, United States)
e-mail: netraregmi@ou.edu

Dr. Ehsan NOROOZİNEJAD FARSANGİ (Kerman Graduate University of Advanced Technology, Iran)
e-mail: e.noroozinejad@iiees.ac.ir

Yabancı Dil Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLTEKİN (Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: hagultekin@artvin.edu.tr

Mizanpaj

Arş. Gör. Sebahat TEMUÇİN KILIÇER (Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye)
e-posta: stemucin@artvin.edu.tr

Creative Commons License
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanlanmıştır.