Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 149 - 158 2021-01-25

Siirt İli Deprem Tehlike Analizi
Siirt Province Earthquake Hazard Analysis

Murat DOĞRUYOL [1]


Siirt Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli şehirlerinden biridir. Güneydoğu Anadolu ve çevresindeki diri faylar geçmişte ciddi depremler oluşturmuştur. Bu çalışmada Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) ve Güneydoğu Anadolu Bindirmesi (GAB)'ne bağlı diri fay hatlarının etkilediği bölgede yer alan Şehir merkezi 37.55 kuzey ve 41.56 doğu koordinatlarına sahip Siirt ili merkezinin 200 km yarıçapındaki dairesel alanı çalışma alanı olarak seçilmiştir. Gutenberg-Richter bağıntısı dikkate alınarak bölgenin deprem riski istatistiksel olarak ortaya konulmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü deprem kataloğundan Gutenberg-Richter bağıntısına en uygun olanı moment magnitüdü (Mw) seçilerek depremlerin aletsel olarak kaydedilmeye başlandığı 1900 yılından 2020 yılına kadar Mw ≥ 4 gerçekleşen deprem verileri kullanılmıştır. Çalışmada bölgenin magnitüd-frekans ilişkisi, sismik risk ve dönüş periyotları hesaplanmıştır. Buna göre R2 = 0.99, a sabiti 7.0994, b sabiti ise 1.0257 hesaplanmıştır. Yapılan deprem risk analizine göre bölgede 50 yıl içerisinde 6.0 ve 6.5 magnitüdde deprem görülme riski sırası ile %79 ve %38 olarak; tekrarlanma periyodları ise sırası ile 32 ile 105 yıl olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın amacı Siirt ilindeki deprem gerçeğini hatırlatmak, mühendislik yapılarının yeri ve tasarımı yapılırken deprem gerçeğinin unutulmamasıdır.

Siirt Province is one of the important cities of the Southeastern Anatolia Region. The fault lines around the Southeast Anatolia and surrounding region has caused serious earthquakes on the area. In this study, the study region has been decided as the circular area that is surrounding the 200 km radius of the city center of Siirt Province. The city center of Siirt stands at 37.55 North and 41.56 East coordinates and is effected by active fault lines connected to the East Anatolian Fault Zone and Southeast Anatolian Thrust. The statistical earthquake risk of the study region has been presented considering Gutenberg and Richter equation. In this study the moment magnitude (Mw) that is most suitable for Gutenberg-Richter Equation has been chosen from Boğaziçi University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute’s earthquake catalogue. From the catalogue the earthquake data of Mw ≥ 4 and between the years 1900-2020 was used. In the study magnitude frequency relation, seismic risk and return periods of the study region have been calculated. According to this R2 = 0.99, a constant has been calculated as 7.0994, b constant has been calculated as 1.0257. According to earthquake risk analysis of the study area the possibility of an earthquake in the next 50 years at the magnitude of 6.0 and 6.5 has been calculated as %79 and %38 respectively. While the return periods have been calculated as 32 and 105 years respectively. The purpose of the study is to remind the earthquake risk of the Siirt Province and to make sure earthquake truth of the area won’t be forgotten when deciding engineering structures and their location.

 • AFAD, (2018), Türkiye Deprem Tehlike Haritası, https://deprem.afad.gov.tr/deprem-tehlike-haritasi [Erişim 06 Ocak 2020].
 • AFAD, (2020), AFAD son depremler, http://www.deprem.gov.tr/sarbis/Shared/Default.aspx [Erişim 11 Şubat 2020].
 • Akbaş Ö., (1999), 27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan depremi fay mekanizması, Deprem Araştırma Bülteni, 26(80), 5-108.
 • Anadolu N., Kalyoncuoğlu Ü., (2010), Güneydoğu Anadolu bölgesinin depremselliği ve deprem tehlike analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14(1), 84-94.
 • BDTİM, (2018), Geçmişten günümüze Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, http://www.koeri.boun.edu.tr/new/tr/ tarihce, [Erişim 06 Ocak 2020].
 • BDTİM, (2019), Kandilli Rasathanesi BDTİM Deprem Sorgulama Sistemi, http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/zeqdb/default.asp [Erişim 03 Şubat 2020].
 • Boore D.M., Joyner W.B., (1982), The empirical prediction of ground motion, Bulletin of the Seismological Society of America, 72(6), 43-60.
 • Celep Z., Kumbasar N., (1996), Yapı dinamiği ve deprem mühendisliğine giriş, Sema Matbaacılık, İstanbul.
 • Dowrick D.J., (2003), Earthquake risk reduction, John Wiley & Sons, Chichester, UK, 520ss.
 • Frohlich C., Davis S., (1993), Teleseismic b-values: or. much abouth 1.0., Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 98(B1), 631-644.
 • Guidoboni E., Traina G., (1995), A new catalogue of earthquakes ın the historical Armenian area from antiquity to the 12th century, Analı DiGeofisica, 38(1), 85-111.
 • Gutenberg B., Richter C.F., (1944), Frequency of earthquakes in California, Bulletin of the Seismological Society of America, 34(4), 185-188.
 • Gutenberg B., Richter C.F., (1954), Earthquake magnitude, ıntensity, energy and acceleration, Bulletin of the Seismological Society of America, 63, 501-516.
 • Gülkan P., Canbay E., (2008), Binalar için deprem mühendisliği temel ilkeler, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, 1. Baskı, 1-15, Ankara.
 • Gündoğdu O., (2009), Van ve çevresinin deprem tehlikesi, Van Kent Sempozyumu, TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu, 01-03 Ekim, Van. ss. 97-116.
 • Hatzidimitriou P.M., Papadimitriou E.E., Mountrakis D.M., Papazachos B.C., (1985), The seismic parameter b of the frequency-magnitude relation and ıts association with the geological zones ın the area of Greece, Tectonophysics, 120(1-2), 141-151.
 • Işık E., (2012), Siirt İli'nin Deprem Tehlikesi, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(1), 29-38.
 • İmamoğlu M.Ş., Çetin E., (2007), Güneydoğu Anadolu bölgesi ve yakın yöresinin depremselliği, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2007), 93-103.
 • İşçi Ç., (2008), Deprem nedir ve nasıl korunuruz? Journal of Yasar University, 3(9), 959-983.
 • Kijko A., (1988), Maximum likelihood estimation of Gutenberg-Richter b parameter for uncertain magnitudes values, Pure Appl. Geophys, 127(4), 573-579.
 • Mckenzie D., (1972), Active tectonics of the Mediterranean region, Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 30(2), 109-185.
 • MTA (2012), 14 Haziran 2012 Silopi (Şırnak) Depremi Değerlendirme Notu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü, Ankara, 5ss.
 • Papazachos B.C., (1974), Dependence of the seismic parameter b on the magnitude range, Pure and Applied Geophysics, 112(6), 1059-1065.
 • Papazachos B.C., (1999), An alternative method for a reliable estimation of seismicity with an application in Greece and the surrounding area, Bulletin of the seismological society of America, 89(1), 111-119.
 • Purcaru G., (1975), A new quantitative measure of seismicity and some related problems, Veröff. Zentralinst. Physikd. Erde Nr. 31. Teil. 1, 185-204.
 • Richter C.F., (1958), Elementary seismology, WH Freemanand Co., San Francisco.
 • Sümer F., (1986), Ahlat Şehri ve Ahlatşahlar, Belleten, Türk Tarih Kurumu, 50, 197. Ankara.
 • Şengör A.M.C., (1977), New Historical Data on Crustal Subduction, The Journal of Geology, 85(5), 631-634.
 • Tan O., Tapırdamaz M.C., Yörük A., (2008), The Earthquake Catalogues For Turkey, Turkish Journal of Earth Sciences, 17(2), 405-418.
 • Ulusay R., Tuncay E., Sonmez H., Gokceoglu C., (2004), An Attenuation relationship based on Turkish strong motion data and iso-acceleration map of Turkey, Engineering Geology, 74(3-4), 265-291.
 • Wiemer S., Mcnutt S.R., Wyss M., (1998), Temporal and Three-Dimensional Spatial Analysis of the Frequency-Magnitude Distributions Near Long Valley Caldera, Geophysical Journal International, 134(2), 409-421.
 • Wiemer S., Wyss M., (1997), Mapping The Frequency-Magnitude Distributions in Asperities: An Improved Technique to Calculate Recurrence Times, Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 102(B7), 15115-15128.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Jeoloji
Yayınlanma Tarihi 2021
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0406-7854
Yazar: Murat DOĞRUYOL (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Ocak 2021

Bibtex @araştırma makalesi { dacd697600, journal = {Doğal Afetler ve Çevre Dergisi}, issn = {}, eissn = {2528-9640}, address = {}, publisher = {Artvin Çoruh Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {149 - 158}, doi = {10.21324/dacd.697600}, title = {Siirt İli Deprem Tehlike Analizi}, key = {cite}, author = {Doğruyol, Murat} }
APA Doğruyol, M . (2021). Siirt İli Deprem Tehlike Analizi . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi , 7 (1) , 149-158 . DOI: 10.21324/dacd.697600
MLA Doğruyol, M . "Siirt İli Deprem Tehlike Analizi" . Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 7 (2021 ): 149-158 <https://dacd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/60026/697600>
Chicago Doğruyol, M . "Siirt İli Deprem Tehlike Analizi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 7 (2021 ): 149-158
RIS TY - JOUR T1 - Siirt İli Deprem Tehlike Analizi AU - Murat Doğruyol Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.21324/dacd.697600 DO - 10.21324/dacd.697600 T2 - Doğal Afetler ve Çevre Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 158 VL - 7 IS - 1 SN - -2528-9640 M3 - doi: 10.21324/dacd.697600 UR - https://doi.org/10.21324/dacd.697600 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Siirt İli Deprem Tehlike Analizi %A Murat Doğruyol %T Siirt İli Deprem Tehlike Analizi %D 2021 %J Doğal Afetler ve Çevre Dergisi %P -2528-9640 %V 7 %N 1 %R doi: 10.21324/dacd.697600 %U 10.21324/dacd.697600
ISNAD Doğruyol, Murat . "Siirt İli Deprem Tehlike Analizi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi 7 / 1 (Ocak 2021): 149-158 . https://doi.org/10.21324/dacd.697600
AMA Doğruyol M . Siirt İli Deprem Tehlike Analizi. DACD. 2021; 7(1): 149-158.
Vancouver Doğruyol M . Siirt İli Deprem Tehlike Analizi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi. 2021; 7(1): 149-158.
IEEE M. Doğruyol , "Siirt İli Deprem Tehlike Analizi", Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 149-158, Oca. 2021, doi:10.21324/dacd.697600